موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شهر و برنامه ریزی شهری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شهر و برنامه ریزی شهری
تعداد صفحه :
58
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی
شهر چيست ؟
عوامل پيدايش شهرها
عوامل گسترش شهرها :
شهرسازي چيست ؟
تاريخچه و خاستگاه شهرسازي :
وظايف شهرسازي :
شهر ساز كيست ؟
سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايران
چكيده
مقدمه
مراحل تهيه طرح هاي توسعه شهري
مرحله اول (از 1800 تا 1900 ميلادي)
مرحله دوم (1950-1900)
طرح آمستردام (1939-1934)
طرح پاريس (1939-1934)
طرح لندن بزرگ (1944)
مرحله سوم (1970- 1950)
مرحله چهارم (1970- به بعد )
روش سيستمي طرح ريزي شهري
سابقه تحولات شهرسازي
سيرتحول برنامه ريزي شهري بعد از ورود اسلام به ايران
شهرسازي دوران معاصر ايران
خلاصه
منظور از برنامه ریزی شهری و منطقه ای
شهر سازی و ترافیک
مفهوم شهر و برنامه‌ريزي شهري
شهر, مكان زندگي و معيشت شهري و جايي است كه در آن پديده‌هاي ساخته دست انسان بر محيط طبيعي غلبه دارد.
بر اساس سرشماري‌هاي هندوستان, جايي شهر محسوب مي‌شود كه بيش از پنج هزار نفر جمعيت داشته باشد و بيش از 75 درصد از جمعيت آن به فعاليت‌هاي غيركشاورزي اشتغال داشته باشند و تراكم آن نيز بيش از هزار نفر در هر كيلومتر مربع باشد. البته در اين مورد استثناهايي نيز وجود دارد.
برنامه‌ريزي شهري را مي‌توان هنر شكل دادن و هدايت و "رشد طبيعي شهر" دانست, امري كه به موجب آن ساختمان‌ها و محيط‌هاي گوناگون ايجاد مي‌شود تا به نيازهاي مختلف اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي و گذران اوقات فراغت و . . . پاسخ دهد و شرايط سالمي را براي زندگي طبقه ثروتمند و فقير از نظر كار, تفريح و استراحت فراهم آورد و از اين طريق موجب بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي اكثريت افراد بشر شود. ارسطو, زماني اين نظر را ابراز داشت كه "شهر بايد به منظور تامين امنيت و خوشبختي ساكنانش ساخته شود" اين در حالي بود كه افلاطون نيز گفته وي را چنين بيان كرده است: "شهر جايي است كه انسان‌ها براي نيل به عاقبتي شرافتمندانه, به طور مشترك در آن زندگي مي‌كنند."
اصطلاح برنامه‌ريزي شهري هم براي برنامه‌ريزي شهرهاي جديدي- شهرهايي كه در زميني بكر و دست نخورده ايجاد مي‌شوند- و هم براي توسعه و بهبود شهرهاي موجود در گسترش آنها بكار مي‌رود.
برنامه ربزی شهری
- تعريف و کاربرد برنامه ريزي:
- مفهوم برنامه‌ريزي
در صورتي كه بخواهيم تعريفي كلي از برنامه‌ريزي داشته باشيم, مي‌بايستي برنامه‌ريزي را عبارت از كوششي در جهت انتخاب بهترين برنامه‌ها در جهت رسيدن به هدف‌هاي مشخص بدانيم كه ممكن است اين كوشش‌ها و برنامه‌ها, تا مرحله‌ي نهايي هدف نيز پيش نرود, بلكه گام‌هايي در جهت رسيدن به آن باشد.] [i][
برنامه‌ريزي به معناي انديشيدن و تنظيم پيشاپيش امور, قبل از بروز وقايع و رويدادهاست تا در اموري همچون بهداشت, سلامت, رفاه, آسايش و خوشبختي افراد جامعه, نتايج مطلوبي بدست آيد. بديهي است, با برنامه‌ريزي دقيق مي‌توانيم اشتباهات گذشته را جبران كنيم و نسبت به آينده هوشيارتر عمل كنيم.] [ii][
به گفته چادويك [1] "برنامه‌ريزي يك سيستم كلي ذهني است. با ايجاد يك سيستم ذهني مستقل اما منطبق بر سيستم دنياي واقعي, ابتدا پديده تحول را شناخته, سپس آن را پيش‌بيني كرده و بالاخره آن را ارزيابي مي‌كنيم, هدف بهينه كردن سيستم دنياي واقعي از طريق بهينه‌ نمودن سيستم ذهني مي‌باشد."] [iii][
همچنين برنامه‌ريزي را مي‌توان به صورت ديگري تعريف كرد و آن عبارت است از: كوشش‌هاي انديشمندانه‌ي آدمي براي يافتن راه‌هايي كه به اتخاذ بهترين تصميمات براي تامين رفاه و ايجاد ترقي او منجر مي‌شود. با اين تعريف سه سوال مطرح مي‌گردد:
منظور از انديشمندانه چيست؟
راه‌هاي اتخاذ بهترين تصميمات كدام است؟
مراد از تامين رفاه و ايجاد ترقي چيست؟
براي پاسخگويي به سوالت فوق, از برنامه‌ريزي تعريف ديگري نيز مي‌توان كرد. بنابراين تعريف كه از اجزاي متشكل آن منتج مي‌گردد, برنامه‌ريزي يعني:
بررسي, برآورد و تخمين نيازها
بررسي, برآورد و تخمين امكانات
بررسي, برآورد و تخمين بهترين راه استفاده از امكانات براي برآوردن نيازها
طبيعي است كه در هر مرحله, اين تخمين‌ها بايستي واجد دقت, عدد و رقم باشد. در اين تعريف از برنامه‌ريزي, مسلم است كه نخستين قدم جمع‌آوري آمار و اطلاعات است كه البته بايستي با شيوه‌اي نظام يافته صورت پذيرفته باشد و بر اساس گرايش‌هاي گذشته, حال و آينده استوار باشد. دومين قدم, تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده است كه آن هم بايستي با شيوه‌اي علمي و منظم صورت گيرد و در حقيقت از يك نوع غربال علمي بگذرد. سومين قدم, ارزشيابي يا به اصطلاح سبك و سنگين كردن آنها است كه نكات مثبت و منفي در جهت رسيدن به هدف‌ها مشخص مي‌گردد. گام چهارم, در جهت تعيين اولويت‌ها است. يعني برنامه‌ريز بايستي, از عوامل مختلف كه در متغيرهاي مختلف براي رسيدن به هدف‌هاي برنامه وضع شده, به انتخاب بهترين‌ها بپردازد. برنامه‌ريز بايستي مشخص كند كه از نظر زمان و امكانات در جهت برآوردن نيازها و رسيدن به هدف‌ها به بهترين صورت پرداختن به كدام عامل مقدم و مرجح است. مرحله آخر نيز, اجراي برنامه است كه با توجه به زمان‌بندي و برآورد امكانات و وسائل, اجراي برنامه صورت مي‌گيرد.[1]
انواع برنامه‌ريزي
برنامه‌ريزي از ديدگاه مسائل اجتماعي و اقتصادي, به منظور ارتقاء سطوح مختلف زندگي جامعه, مي‌توان به چند نوع تقسيم نمود:
الف- برنامه‌ريزي كلي (كلان)
اين برنامه‌ريزي, بيشتر به منظور رسيدن به هدف‌هاي كلي و عمومي اقتصادي و اجتماعي انجام مي‌گيرد. مثلاً, برنامه‌ريزي در زمينه‌ي ارتقاء رشد اقتصادي يا صادرات و مبادلات بازرگاني يك كشور را, مي‌توان يك برنامه‌ريزي كلي دانست.
ب- برنامه‌ريزي بخشي
اين نوع برنامه‌ريزي, بيشتر در بخش‌هاي مختلف توليدي و اجتماعي صورت مي‌گيرد. مانند: برنامه‌ريزي در بهداشت, ساختمان, كشاورزي, مخابرات و مانند آن.
ج- برنامه‌ريزي در سطح طرح (خرد)
اين برنامه‌ريزي در طرح‌ها و پروژه‌هاي داخل بخش صورت مي‌گيرد. مانند: برنامه‌ريزي توسعه‌ي كلينيك در داخل بخش بهداشت, برنامه‌ريزي توسعه‌ي مدارس ابتدايي در بخش آموزشي, يا ارتقاء سطح توليد گندم در بخش كشاورزي.
تقسيم‌بندي‌هاي ديگري نيز برنامه‌ريزي شده است كه از اهم آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف- برنامه‌ريزي ملي
در برنامه‌ريزي ملي, برنامه‌ها و سياست‌هاي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي يك كشور و نحوه‌ي اجراي آن مشخص مي‌گردد. برنامه‌ريزي ملي يا كشوري, هر چند سال يكبار (معمولاً هر 5 سال) براي كل كشور انجام گرفته و شامل كليه‌ي سطوح برنامه‌ريزي كلي, برنامه‌ريزي بخشي و برنامه‌ريزي طرح‌ها مي‌گردد.
ب- برنامه‌ريزي منطقه‌اي
در برنامه‌ريزي منطقه‌اي, سياست‌هاي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي يك منطقه (جزئي از كشور), يا چند منطقه و يا كل كشور در قالب چند منطقه, انجام مي‌گيرد.
ج- برنامه‌ريزي شهري
در اين نوع برنامه‌ريزي با توجه به اقتصاد و عملكرد عوامل شهر, نحوه‌ي استفاده از اراضي شهر, محله‌بندي مسكن, ترافيك, فضاي سبز و غيره, در رابطه با جمعيت و فونكسيون شهر مورد بررسي قرار مي‌گيرند. ..................

تحقیقهای مشابه
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 18000 تومان
ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
13 صفحه - 6000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 4500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 3000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 21000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 6000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 12000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 27000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 9000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 21000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 33000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 36000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 6000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 6000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 4500 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 4500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 24000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 9000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 7500 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 7500 تومان
برنامه ریزی شهری در ایران
7 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007