موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
تعداد صفحه :
31
قیمت :
18000 تومان

تعيين وزن مخصو ص سيمان
مواد و ابزار مورد نياز:
 ترازو
 مزور 100 سي سي
 الكل،اتر ويا نفت سفيد به مقدار 70 سي سي
 سيمان
 سيمان يكي از اصلي ترين تركيبات تشكيل دهنده بتن است ، به همين جهت ميزان سيمان و تركيب تشكيل دهنده آن نقش مهم و اساسيي در افزايش مقاومت و سلامت بتن دارد و به همين جهت دانستن خواص فيزيكي و شيميايي سيمان براي ساخت بتن اهميت پيدا مي كند. نحوه آزمايش: پس از توزين سيمان و جدا كردن 64gr سيمان آن را در داخل استوانه مدرجي كه قبلا به ميزان 70 c.c الكل داخل آن ريخته ايم مي ريزم و سيمان و الكل را باهم مخلوط مي كنيم تفاوت حجم حاصله از حجم الكل (70 سي سي) ميزان حجم الكل را بدست مي آوريم حال بادانستن جرم و حجم سيمان مي توانيم به وسيله فرمول m/v وزن مخصوص نمومهً سيمان را بدست مي آوريم.
وزن ظرف 169.4 gr
وزن نمونه سيمان 64 gr
حجم الكل 70 c.c.
حجم سيمان و الكل 92 c.c.
حجم سيمان  c.c.
m/v=64/22=2.91 gr/cm3
تعيين وزن مخصو ص سيمان
آزمايش شماره 2
مواد و ابزار مورد نياز:
 ترازو
 ظرف استوانه اي CT13
 كوليس
 سيمان
نحوه آزمايش: ابتدا ابعاد(قطر و ارتفاع) استوانه را به وسيله كوليس اندازه گرفته و به وسيله آنها حجم استوانه را محاسبه مي كنيم. سپس استوانه را به وسيله سيمان پر مي كنيم حال به وسيله ترازو وزن مجموعه را بدست مي آوريم و سپس با معلوم بودن وزن و حجم سيمان با تقسيم وزن بر حجم وزن واحد حجم سيمان (وزن حجمي) سيمان را بدست مي آوريم.
 بايد توجه شود كه در اين آزمايش از وزن استوانه صرف نظر شده در غير اينصورت مي توانستيم وزن استوانه خالي را بدست آورديم و از وزن مجموع استوانه و سيمان كم كنيم.
m/v
قطر ظرف استوانه اي (D=2r) 15.45 cm
ارتفاع ظرف استوانه اي 15.65 cm
حجم ظرف استوانه اي (حجم سيمان) 2934.007 cm3
وزن سيمان و ظرف 3583 gr
جرم واحد حجم سيمان  gr/cm3
نمونه برداري
آزمايش شماره 3
مواد و ابزار مورد نياز:
 دستگاه سمپل اسليتر (جعبه تقسيم)
 مصالح سنگي (ماسه،شن)
 براي آزمايش بر روي پاره اي از خواص مصالح سنگي مانند شكل، اندازه، بافت سطحي و ميزان جذب آب مصالح نمونه انتخاب شده براي آزمايش بايد جوابگوي مصالح در مقياس كلي آن باشد يعني مقياس كوچكي از كل مصالح بوده تا بتوانيم نتايج حاصله را براي كل مصالح استفاده كنيم.
 بايد توجه داشته باشيم كه مصالح دپو شده داراي دانه بندي يكساني نمي باشند و ذرات درشت تر در رو و مصالح ريزتر به زير مي روند براي همين منظور براي نمونه برداري از مصالح ، از قسمتهاي مختلف آن نمونه برداري مي شود.
نمونه برداري به دو روش انجام ميشود كه عبارتند از:
 روش آزمايشگاهي
 روش كارگاهي
نمونه برداري به روش كارگاهي :
روش نمونه برداري: مقداري ماسه را به عنوان نمونه انتخاب مي كنيم و بر روي سطح صافي آن را پخش كرده و بصورت دايره اي درمي آوريم. سپس اين دايره را به چهار قسمت تقسيم مي كنيم و دو قسمت روبروي هم را برداشته و دو قسمت ديگر را كنار مي گذاريم و مصالح باقيمانده را مجددا بصورت دايره در مي آوريم و عمل بالا را تا جايي ادامه مي دهيم كه مقدار مصالح باقيمانده به اندازه ميزان مصالح مورد نياز برسد.
 مقدار 1800 گرم ماسه به وسيله ظرفي كه قبلا وزن كرده ايم را به روش فوق نمونه برداري مي كنيم تا به وسيله آن مدول نرمي ماسه را بدست آوريم.
نمونه برداري
ادامه آزمايش شماره 3
نمونه برداري به روش آزمايشگاهي :
روش نمونه برداري: مقداري شن بادامي شكسته را انتخاب مي كنيم و سپس آن را در داخل دستگاه سمپل اسپليتر (جعبه تقسيم) مي ريزيم. اين دستگاه از يكسري قيفهاي دوطرفه تشكيل شده است كه مصالح را به داخل ظرفهاي موجود در زير دستگاه هدايت مي كند (اين دو نمونه تقريبا هم وزن مي باشند). اين آزمايش را براي نمونه شن نخودي نيز عينا تكرار مي كنيم.
دانه بندي نمونه هاي مختلف خاك
آزمايش شماره 4
مواد و ابزار مورد نياز:
 سري الك ها
 مصالح سنگي (ماسه،شن)
 ترازو با دقت 1/0 گرم
 دستگاه Shaker
 گرمخانه Oven
نحوه آزمايش: ابتدا 5/1 كيلوگرم مصالح خشك را برمي داريم(حتما بايد مصالح خشك باشد تا بتوانيم درصد موجود دانه ها را در كل مصالح به درستي تعيين كنيم) به همين جهت مصالح را به مدت 24 ساعت در داخل OVEN در دماي تقريبي 30 درجه سانتيگراد قرار مي دهيم.
پس از خشك شدن مصالح الكهاي مورد نياز (با توجه به نوع مصالح و ريزي و درشتي مصالح) را انتخاب مي كنيم و آنها را پس از تميز كردن بترتيب پشت سرهم وصل مي كنيم (بزرگترين الك از نظر قطر منافذ در بالا و ريزترين الك در پايين قرار مي دهيم) و زير آخرين الك نيز ته الك را قرار مي دهيم .سپس مصالح را از بالا داخل الكها مي ريزيم و سر الك را بر روي آن قرار مي دهيم.
سپس سري الكها را بر روي دستگاه Shaker قرار مي دهيم و سپس مدت زمان الك كردن (تكان دادن) را به وسيله عقربه دستگاه تنظيم مي كنيم ( بين 5 تا 10 دقيقه كه هرچه مصالح ريز دانه تر باشند اين زمان بيشتر است) و آن را روشن مي كنيم.
پس از پايان الك كردن و خاموش شدن دستگاه الكها را از هم جدا مي كنيم و وزن تك تك آنها را حساب مي كنيم و وزن الك خالي را از آن كم مي كنيم.
نتايج بدست آمده از اين آزمايش و نمودارهاي دانه بندي به شكل زير مي باشند.
..................

تحقیقهای مشابه
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران شهرسازی
55 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 18000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 21000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 24000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه مدار الکتریکی رشته الکترونیک
26 صفحه - 9000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه اصول دیجیتال رشته ICT
15 صفحه - 6000 تومان
گزارش آزمایشگاه شیمی عمومی رشته فیزیک
37 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
10 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 90000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
نقد فضا رشته معماری خانه ابریشمی همراه با پلان و عکس
46 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
93 صفحه - 45000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته معماری شهرسازی مجتمع مسکونی
67 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته عمران بارگذاری ساختمان
30 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 27000 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 30000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 84000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 18000 تومان
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007