موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
تعداد صفحه :
16
قیمت :
9000 تومان

مقدمه:
كتابخانه دانشگاهي
يكي از اركان اساسي جوامع مدرن، دانشگاهها هستند. دانشگاهها در جهت رفع مشكلات فرهنگي، اجتماعي، فني، اقتصادي، سياسي و اداري تلاش مي كنند. دانشگاهها از طريق پژوهش، كنفرانسهاي عمومي، برنامه هاي راديو و تلويزيون و برنامه هاي آموزش بزرگسالان به حل اين مشكلات مبادرت مي ورزند. از اين رو نقش اساسي در جامعه مدرن دارند. واضح است كه كتابخانه دانشگاه مي تواند در اين زمينه ها تسهيلات ويژه اي فراهم آورده و موجبات ترقي عملكردهاي دانشگاه شود بدين ترتيب هدف اصلي يك كتابخانه دانشگاهي مدرن، مشاركت و فعاليت در زمينه آموزش است و در اجراي اهداف آموزش عالي نقش اساسي دارد.
از آنجائي كه كتابخانه در سيستم دانشگاهي به عنوان وسيله اي است كه بايد در رسيدن به هدف دانشگاه به آن كمك كند پس وجود آن به منظور برآوردن نيازهاي دانشگاه است و مديران و كاركنان كتابخانه بايد اين واقعيت را درك كرده و بپذيرند.
دانشگاهها امروزه با تسهيلات فراوان و منابع بسيار به سازمانهاي پيچيده اي تبديل شده اند. زماني كتابخانه دانشگاهي تنها به عنوان مخزني براي نگهداري مجموعه كتب تلقي مي شد و در فرايند آموزش نقشي حاشيه اي داشت. با وجود اين،‌ تغييرات مهمي در ديدگاه مسؤولين، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان بوجود آمده است و اكنون به كتابخانه دانشگاه به عنوان نيرويي فعال در تدريس و پژوهش نگريسته مي شود. در حال حاضر كتابخانه يك بخش ناگسستني از دانشگاه و عامل مهمي در ساختــار آن به شمار مي رود و كتابداران اعضاي اصلي جامعه به شمار مي روند (Kumar 1991,45).
در دانشگاههاي امروزي نقش كتابخانه به اندازه اي مـهم و برجســته ا ست كه نمي توان دانشگاه بدون كتابخانه را حتي تصور نمود. كتابخانه در ساختار دانشگاهي عاملي بسيار مهم به شمار مي آيد. امروزه دانشگاهها با امكانات و تسهيلات بسيار زياد، دانشجويان متعدد و متنوع به سازمانهاي بزرگ و پيچيده اي تبديل شده اند و در صدد هستند تا از اين منابع مادي و معنوي در جهت خدمت به جوامع حداكثر استفاده را بكنند و يكي از وسايلي كه دانشگاه را در رسيدن به اين هدف ياري مي‌كند كتابخانه دانشگاه است. اهميت كتابخانه روز به روز بيشتر مي شود. از نظر پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان كتابخانه دانشگاه يك عامل تقويت كننده و مهم در پژوهش و تدريس مي باشد. كتابخانه دانشگاه به قدري در سيستم دانشگاهي تنيده شده است كه تصور دانشگاه بدون كتابخانه غيرممكن بوده و به يكي از اركان ساختاري سيستم دانشگاه تبديل شـده است. ايجـــاد رشته هاي آموزشي از راه دور (پيام نور)، دوره هاي شبانه، دوره هاي مكاتبه اي، تأكيد بر پژوهش و اهميت روزافزون اطلاعات، كتابخانه دانشگاهي را بيش از پيش مهمتر ساخته است.
نقش بنيادي كتابخانه آموزش (education) مي باشد. كتابخانه دانشگاه نبايد تنها به عنوان مخزن نگهداري كتاب عمل كند بلكه بايد به عنوان ابزاري پويا در جهت آموزش باشد. آن بايد غذاي فكر دانشجو و استفاده كننده را فراهم نموده، پژوهش را در دانشگاه تشويق كند و از همه به خانه خود دعوت نموده تا در غذاي فرهنگي و فكري اش شريك شوند. در اين زمينه كتابخانه بايد شيوه آموزش را اتخاذ و به عنوان مكمل مباحث گروهي و كنفرانسها عمل نمايد و كتابدار به عنوان يك معلم، راهنماي دانشجو در شيوه بررسي و تحقيق- عمل كند. كتابخانه بايد نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه را برآورده سازد.
اين گونه نگريستن به كتابخانه مستلزم اين است كه مجموعه كتابخانه نه تنها بايد بگونه اي باشد كه بتواند نيازهاي برنامه هاي آموزشي و پروژه هاي پژوهشي دانشگاه را برآورده نمايد بلكه بايد ماوراي اينها گسترش يافته و موضوعات عمده اي را در بر گيرد كه در برنامه آموزشي گنجانده نشده است. مجموعه كتابخانه بايد طوري سازماندهي شود كه به راحتي بتوان به منابع دسترسي پيدا كرد. امانت دادن مواد بايد آزاد و توأم با گذشت و بلندنظري باشد، دانشجويان و اساتيد، بايد از منابع و خدماتي كه كتابخانه ارائه مي دهد آگاه باشند،
..................

تحقیقهای مشابه
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
بدهی های بلند مدت - وام ها و اوراق قرضه
30 صفحه - 9000 تومان
ساختار سازمانی کتابخانه های کشور
84 صفحه - 45000 تومان
نقش روابط عمومی در کتابخانه دانشگاه مشهد
20 صفحه - 10500 تومان
نقش کتابخانه های عمومی برای کودکان و نوجوانان
11 صفحه - 1500 تومان
تصمیم گیر و تعیین خط مشی در کودکان
12 صفحه - 1500 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی در مدیریت
12 صفحه - 1500 تومان
قیمت گذاری کالا ها – خط مشی های قیمت گذاری
26 صفحه - 9000 تومان
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
18 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17
28 صفحه - 109200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
30 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
48 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
41 صفحه - 75000 تومان
شبکه سازمانی میان سازمانی برای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری شرکت
39 صفحه - 12000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 9000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 1500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 7500 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 7500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 7500 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 6000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 30000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 9000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 12000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 10500 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 30000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 7500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 15000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 7500 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 1500 تومان
حافظه کوتاه مدت در ماهی
2 صفحه - 1000 تومان
اعتبار اسنادی مدت دار یوزانس
3 صفحه - 1000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه تربیت بدنی و ورزشی بررسی اثر مدت و سابقه فعالیت بدنی بر انتخاب شیوه مقابله با استرس دوندگان
111 صفحه - 60000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09928002357
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007