تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2555 نفر

موضوع : حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
تعداد صفحه :
6
قیمت :
1500 تومان

حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
این نوشته نگاهی دارد به کتاب حقوق نفت و گاز در پرتو رویه و داوری بین المللی که توسط دکتر محسن محبی تالیف شده است.
۱) بدیهی است کتاب جدید دکتر محسن محبی اولین نوشته در موضوع حقوق نفت نیست. نوشته های دیگری هم به زبان فارسی و هم به زبان های بیگانه، موجود و در دسترس است. لیکن این امر به هیچ وجه ما را از آثار جدید بی نیاز نمی کند. این رشته از حقوق بین الملل حاوی مباحث گسترده و در عین حال مناقشه برانگیزی است. به موازات شیوع و اهمیت روزافزون تجارت بین المللی و نیاز هر چه بیشتر به منابع انرژی، تغییر و تحول در چارچوب های موجود حقوقی و قراردادی برای پاسخگویی به موضوعات جدید و به اصطلاح مسائل مستحدثه امری است ضروری. انتشار آرا و نظرات حقوقدانان و محققان که دستی نیز از نزدیک بر آتش دارند بسیار مغتنم است. هرچند ظاهراً این گونه تحقیقات برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به عمل می آید، لیکن مخاطب این گونه آثار و نوشته ها را در واقع باید شرکت های خصوصی و دولتی که به امر مهم تجارت بین المللی مشغولند و مشاوران حقوقی شان دانست که منتفع اصلی پژوهش هایی از این قبیل هستند.
۲) موضوع مشخصی که در کتاب «حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی» به آن پرداخته شده عبارت است از مروری بر رویه عهدنامه یی دولت ها و ایران در زمینه سلب مالکیت(فصل اول)، مساله غرامت و مسوولیت ناشی از دخالت های دولت در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، به ویژه دخالت هایی که به صورت سلب مالکیت یا مصادره اموال و حقوق قراردادی بیگانگان به عمل می آید. فصل دوم به دلیل اینکه اصحاب این گونه قراردادها غالباً شرکت های خصوصی تک ملیتی یا چندملیتی متعلق به کشورهای صنعتی از یک سو و شرکت های دولتی متعلق به کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر است، چارچوب حقوقی حاکم بر آنها عمدتاً حقوق بازرگانی فراملی است. نقش حقوق بین الملل عمومی در این میان- علاوه بر مباحث کلی مربوط به مسوولیت بین المللی دولت ها در اثر نقض قاعده رفتار با بیگانگان- بیشتر در قالب چتر حمایتی عهدنامه های دوجانبه سرمایه گذاری است که بین دولت ها منعقد می شود. در این عهدنامه ها هم مفهوم سلب مالکیت و مصادیق آن تعیین می شود و هم قلمرو مسوولیت و غرامت قابل پرداخت به شرکت های خارجی در صورت مداخله در حقوق قراردادی.
۳) به عقیده بسیاری از متخصصان این رشته، حقوق بازرگانی فراملی مجموعه واحدی از اصول و قواعد منظم و جهانشمول نیست.
..................

تحقیقهای مشابه
حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
6 صفحه - 1500 تومان
نفت و نقص حقوق بشر
7 صفحه - 1500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
حقوق بین الملل
18 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 20000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4000 تومان
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 4000 تومان
رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
29 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
16 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
16 صفحه - 3500 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی
13 صفحه - 3000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 7000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 2000 تومان
نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
43 صفحه - 8000 تومان
سوختهای فسیلی - ذغال سنگ - نفت - گاز
10 صفحه - 1000 تومان
حسابداری نفت گاز فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 5000 تومان
نفت گاز - گازوئیل
10 صفحه - 1500 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 4000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 3000 تومان
نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
15 صفحه - 3000 تومان
توربین های گازی
21 صفحه - 3000 تومان
قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
8 صفحه - 2500 تومان
قانون حاکم بر داوری تجاری بين المللی
8 صفحه - 1500 تومان
مدیریت مالی بین المللی
42 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 2500 تومان
ایران و حق شرط در معاهدات بین المللی
40 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 2000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 2000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 5500 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 2500 تومان
نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
21 صفحه - 3000 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 2000 تومان
بازار یابی بین المللی
31 صفحه - 3500 تومان
ICSID مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری
7 صفحه - 2000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 4000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 6000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 2500 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 3500 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
9 صفحه - 9000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 10000 تومان
بانکداری بین المللی
14 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
مدیریت قراردادهای بین المللی
15 صفحه - 4000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 5000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 20000 تومان
انواع قرار دادهای بین المللی
18 صفحه - 2500 تومان
سازش و کارایی آن در اختلا فات بین المللی
12 صفحه - 2500 تومان
اقتصاد بین المللی
18 صفحه - 3000 تومان
ایستگاه فضایی بین المللی
2 صفحه - 1000 تومان
ایستگاه فضایی بین المللی
2 صفحه - 1000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018