موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
تعداد صفحه :
6
قیمت :
4500 تومان

حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
این نوشته نگاهی دارد به کتاب حقوق نفت و گاز در پرتو رویه و داوری بین المللی که توسط دکتر محسن محبی تالیف شده است.
۱) بدیهی است کتاب جدید دکتر محسن محبی اولین نوشته در موضوع حقوق نفت نیست. نوشته های دیگری هم به زبان فارسی و هم به زبان های بیگانه، موجود و در دسترس است. لیکن این امر به هیچ وجه ما را از آثار جدید بی نیاز نمی کند. این رشته از حقوق بین الملل حاوی مباحث گسترده و در عین حال مناقشه برانگیزی است. به موازات شیوع و اهمیت روزافزون تجارت بین المللی و نیاز هر چه بیشتر به منابع انرژی، تغییر و تحول در چارچوب های موجود حقوقی و قراردادی برای پاسخگویی به موضوعات جدید و به اصطلاح مسائل مستحدثه امری است ضروری. انتشار آرا و نظرات حقوقدانان و محققان که دستی نیز از نزدیک بر آتش دارند بسیار مغتنم است. هرچند ظاهراً این گونه تحقیقات برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به عمل می آید، لیکن مخاطب این گونه آثار و نوشته ها را در واقع باید شرکت های خصوصی و دولتی که به امر مهم تجارت بین المللی مشغولند و مشاوران حقوقی شان دانست که منتفع اصلی پژوهش هایی از این قبیل هستند.
۲) موضوع مشخصی که در کتاب «حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی» به آن پرداخته شده عبارت است از مروری بر رویه عهدنامه یی دولت ها و ایران در زمینه سلب مالکیت(فصل اول)، مساله غرامت و مسوولیت ناشی از دخالت های دولت در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، به ویژه دخالت هایی که به صورت سلب مالکیت یا مصادره اموال و حقوق قراردادی بیگانگان به عمل می آید. فصل دوم به دلیل اینکه اصحاب این گونه قراردادها غالباً شرکت های خصوصی تک ملیتی یا چندملیتی متعلق به کشورهای صنعتی از یک سو و شرکت های دولتی متعلق به کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر است، چارچوب حقوقی حاکم بر آنها عمدتاً حقوق بازرگانی فراملی است. نقش حقوق بین الملل عمومی در این میان- علاوه بر مباحث کلی مربوط به مسوولیت بین المللی دولت ها در اثر نقض قاعده رفتار با بیگانگان- بیشتر در قالب چتر حمایتی عهدنامه های دوجانبه سرمایه گذاری است که بین دولت ها منعقد می شود. در این عهدنامه ها هم مفهوم سلب مالکیت و مصادیق آن تعیین می شود و هم قلمرو مسوولیت و غرامت قابل پرداخت به شرکت های خارجی در صورت مداخله در حقوق قراردادی.
۳) به عقیده بسیاری از متخصصان این رشته، حقوق بازرگانی فراملی مجموعه واحدی از اصول و قواعد منظم و جهانشمول نیست.
..................

تحقیقهای مشابه
حقوق نفت و گاز در داوری بین المللی
6 صفحه - 4500 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 120000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 13500 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 6000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 12000 تومان
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 18000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 45000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 12000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 18000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 21000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 6000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 3000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 12000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 7500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
32 صفحه - 15000 تومان
سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
21 صفحه - 7500 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
19 صفحه - 6000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 9000 تومان
حسابداری نفت گاز فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 15000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 9000 تومان
نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
15 صفحه - 9000 تومان
مداخله دادگاههادر داوری تجاری بین المللی
47 صفحه - 18000 تومان
ضمانت اجرای آرای داوری بین الملل
54 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 12000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 6000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 18000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 16500 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 7500 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 4500 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 6000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 12000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 18000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 7500 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 15000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 90000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 30000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 15000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 30000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 15000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 75000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
27 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
74 صفحه - 36000 تومان
سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
28 صفحه - 7500 تومان
سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
6 صفحه - 4500 تومان
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
29 صفحه - 9000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 21000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
39 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007