دوشنبه 2 بهمن 1397
بازدید امروز : 4601 نفر

موضوع : کار آموزی بخش حسابداری شهرداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
تعداد صفحه :
26
قیمت :
5000 تومان

عنوان
مقدمه
روش نگهداری حساب
تاریخه حسابداری
تعریف حسابداری
مراحل حسابداری
رشته های حسابداری
خصوصیات بخش حسابداری شهرداری
صورت سود و زیان
در آمد
تعاریف حسابهایی در حسابداری
بدهی ها
حقوق صاحبان سرمایه
تراز نامه
هزینه
دوره مالی
حقوق و دستمزد
مراحل پرداخت حقوق کارکنان به بانک
مراحل پرداخت و خرید کالا
برگه ماموریت
اضافه کاری کارکان
متصدی حسابداری
حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد
حقوق پایه
نتیجه گیری و بهبود کار
مقدمه:
شهرداري رودسر در سال 1344 تاسيس گرديد . و يكي از عمده ترين توجيهات تاسيس شهرداري رودسر پشتوانه درآمد محلي تحت عنوان 2% بهاي برگ سبز چاي بود 0 از ابتداي تاسيس تا حدود 3 سال محل استقرار شهرداري ساختمان استيجاري بود و پس از آن با احداث و بهره برداري از ساختمان شهرداري به ساختمان احداثي نقل و مكان شد كه محل فعلي شهرداري نيز همان ساختمان ميباشد0 ساختمان شهرداري در مركز شهر سازمان شهردايها و دهياريهاي کشور بخشنامه بودجه سال 1388 شهرداريهاي کشور را تهيه و جهت اجرا به استانداريها ابلاغ کرد.
از مهمترين تغييرات بخش ضوابط مالي بخشنامه بودجه سال 88 شهرداريهاي کشور اين است که افزايش حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌هاي كاركنان رسمي و پيماني به ميزان حداكثر 10 درصد (با تشخيص شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه) نسبت به سال 1387 پيش‌بيني شود. همچنين سقف بودجه شوراهاي اسلامي شهرها نيز به موجب بخشنامه بودجه سال 1388 شهرداريها افزايش يافته است.
فصل دوم بخشنامه بودجه سال 1388 شهرداريها به بودجه عملياتي اختصاص دارد که نحوه اجرا و چارچوب آن در اين فصل تشريح شده و چارچوب بودجه‌ريزي عملياتي شهرداريها در سال 1388 مشتمل بر احصاء برنامه‌ها و خدمات (خروجي‌ها) شهرداري طبق فرم‌ها و نرم‌افزارهاي ارسال شده ، تهيه ارقام و اطلاعات واقعي مورد نياز نرم‌افزار و فرم‌هاي ارسالي براساس حساب‌هاي مالي و سيستم حسابداري شهرداري و شناسايي نقاط ضعف سيستم حسابداري موجود در توليد ارقام واقعي و تعيين اهداف كمي خدمات (خروجي‌ها) متناسب با حجم اعتبارات پيش‌بيني شده و اهداف اسناد فرابخشي ،است. دستورالعمل محاسبه بهاي تمام شده خدمات موضوع بودجه ريزي به روش عملياتي متعاقبا از سوي معاونت برنامه ريزي و توسعه سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ابلاغ خواهد شد.
روش نگهـداري حسـاب
روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة 43 آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد. كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و سايردستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.در شيوه نقدي، به دليل ثبت‌نشدن هيچ‌يك از درآمدهاي تحقق‌يافته اما وصول‌نشده، صورت‌هاي مالي عملا به بازي گرفته مي‌شوند، اما شيوه تعهدي ابزاري دقيق و كارآمد براي ثبت درآمدها و هزينه‌ها جهت تحقق شفاف‌سازي مالي است.
در كشور ما حسابرسي به دو شكل نقدي و تعهدي صورت مي‌گيرد كه البته سيستم حسابرسي بنگاه‌هاي بزرگي مانند سازمان امور مالياتي و بانك‌ها به شكل نقدي بود، تا اينكه در سومين روز مرداد سال 84 شوراي پول و اعتبار طي مصوبه‌اي نظام بانكي كشور را مكلف كرد تا شناسايي درآمد عقود اسلامي بر مبناي روش تعهدي باشد. سازمان‌ها به دليل ماهيت فعاليت خود مانند سازمان مالياتي، شهرداري و سازمان تامين اجتماعي از روش نقدي استفاده مي‌شد، صورتحساب گردش وجوه نقد يكي از صورت‌هاي مالي است كه حسابداران و مديران مالي زيادي با توجه به استقبال استفاده‌كنندگان از آن سعي در آموختنش بودند، در اين روش جريان گردش وجوه نقد نشان مي‌دهد چه مقدار وجه نقد از يك سري فعاليت خاص وارد شركت شده يا خارج شده است و قاعدتا موسسه مايل است فعاليت‌هايي را ادامه دهد يا بر روي آن رمايه‌گذاري كند كه بيشترين وجه نقدي را وارد شركت نمايد.
اين روش در ايران و طبق استانداردهاي ايراني به صورت 5 قسمتي است كه عبارتنداز:
1 - فعاليت‌هاي عملياتي
2 - فعاليت‌هاي بازده سرمايه‌گذاري و هزينه تامين مالي
3 - فعاليت‌هاي مالياتي
4 - فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
5 - فعاليت‌هاي تامين مالي تهيه مي‌شوند. ..................

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 2500 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
26 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
35 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
12 صفحه - 4000 تومان
پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
94 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری های ایران
4 صفحه - 4000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007