سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 4054 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
تعداد صفحه :
86
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب

 • چکیده
 • فصل اول

 • مقدمه
 • 1-1)بیان مسئله
 • 2-1)ضرورت و اهمیت تحقیق
 • 3-1) اهداف تحقیق
 • 4-1) سوالات تحقیق
 • 5-1) فرضیات تحقیق
 • فصل دوم

 • مقدمه
 • 1-2) مبانی نظری تحقیق
 • 1-1-2)نظریه شافر
 • 2-1-2) نظریه فورر
 • 3-1-2) نظریه مازلو
 • 4-1-2)نظریه آدلر
 • 5-1-2) نظریه بروفی
 • 6-1-2)نظریه کلین واشنک
 • 7-1-2) نظریه هاپاک
 • 8-1-2) نظریه الایزر
 • 2-2)رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟
 • 3-2) فرد و سازمان
 • 4-2) نگرش ها و رضایت شغلی
 • 5-2) رضایت شغلی و اهمیت آن
 • 1-5-2) الف) مفهوم رضایت شغلی
 • 2-5-2)ب) اهمیت رضایت شغلی
 • 6-2)تئوری های مربوط به رضایت شغلی
 • 7-2) رضایت شغلی و عملکرد
 • 8-2) تاثیر رضایت شغلی بر روی حضور در کار و غیبت
 • 9-2)رابطه رضایت شغلی و سلامت جسمی و روحی
 • 10-2) فواید بررسی رضایت شغلی
 • 11-2) عوامل مؤثر در ایجاد رضایت شغلی
 • 12-2) نظریه آرنلد در خصوص عوامل موثر در رضایت شغلی
 • پیشینه تحقیق
 • فصل سوم

 • مقدمه
 • 1-3) روش تحقیق
 • 2-3) جامعه آماری
 • 3-3) روش نمونه گیری و حجم نمونه
 • 4-3) ابزار جمع آوری اطلاعات
 • 5-3 ) روش استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • 6-3)ارزش علمی (روایی)
 • 7-3) قابلیت اعتماد علمی( اعتبار و پایایی)
 • فصل چهارم

 • مقدمه
 • 1-4) توصیف پاسخ دهندگان
 • 2-4)توصیف متغیرهای تحقیق
 • 3-4)آزمون فرضیه های تحقیق
 • فصل پنجم

 • مقدمه
 • 1-5) نتایج آمار توصیفی
 • 2-5) نتایج آزمون فرضیه ها
 • 3-5) پیشنهادات
 • 4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 • منابع و مآخذ
 • پیوست
 • فصل اول معرفی موضوع

  مقدمه

  کارائی و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعه جامعه صنعتی مورد مطالعه و توجه دقیق قرار گیرند. مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع سنتی به جوامع صنعتی تاثیر انکار ناپذیر داشته است. کشور ما که در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته و قصد دارد از نظر صنعتی خودکفا شود در راه سپردن کار به کارگر ماهر و توانا و علاقمند با همان مشکلاتی مواجه است که سایر کشورهای صنعتی در آغاز شدن با آن روبرو بوده اند.

  اگر با اتخاذ تدابیری مناسب بتوان به حذف عوامل نارضایتی شغل اقدام کرد به نحوی که موجبات افزایش رضایت شغلی فراهم گردد میزان بهره وری افزایش خواهد یافت و لذا راه رسیدن به توسعه تسهیل خواهد شد.

  این تحقیق بر آن است تا:
 • اولاً: به بیان میزان رضایت شغلی در بین کارکنان دولت در این سازمان
 • ثانیاً : شناسائی عوامل اجتماعی مرتبط با رضایت شغلی
 • ثالثاً: ارائه پیشنهاداتی برای تقویت رضایت شغلی ارائه نماید.
 • 1-1) بیان مسئله

  رضایت شغلی یکی از شاخص های کیفیت زندگی کاری می باشد و از طرفی عملکرد مفید پرسنل از اهداف سازمان ها می باشد. بنابراین شناسایی اینکه چه عواملی در عملکرد پرسنل موثر است از ضروریات می باشد. با توجه به اینکه رابطه رضایت و عملکرد رابطه یک طرفه نمی باشد و می توان استنباط نمود که چنانچه انسان کاری را به شکل مطلوب ومناسب انجام دهد باعث ایجاد احساس رضایت درونی می گردد.

  شک نیست مردمی که از کار خود رضایت خاطر دارند می خواهند و مایلند ضمن کار نهایت استفاده را از مهارت هایشان ببرند و در نتیجه در پایان روز احساس کنند که به توفیقی نائلآمده اند.[1]

  هر چه سازگاری بین نیازهای کارکنان و اهداف سازمانی بیشتر باشد انگیزش و عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می یابند.[2] رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فرد می گردد. هر کارفرما به نوعی درصدد افزایش شغلی در کارکنان موسسه خود می باشد. رضایت شغلی بر اثر عوامل متعددی حاصل می شود رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد زاییده ی عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی است. لذا می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد. لازم می آید که طرز تلقی شغلی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طرز تلقی شغلی عبارت از عکس العمل فرد نسبت به جنبه ای از کارش می باشد، انسان نسبت به جنبه های گوناگون کارش دارای طرز تلقی های متعددی می باشد مجموعه طرز تلقی های فرد نسبت به کارش رضایت شغلی را تشکیل می دهد.

  پس می توان گفت که آیا طرز تلقی فرد از شغلش می تواند موجبات رضایت شغلی او را فراهم آورد؟ از این قبیل سوالات عمدتاً باید دنبال شود و این گونه سوالات و مسائل که تحت عنوان رضایت شغلی است که در ذهن محقق ایجاد می شود بررسی کرد.

  2-1) ضرورت و اهمیت تحقیق

  انسان موجودی است اجتماعی با نیازمندی های گوناگون و جامعه انسانی از دیرباز با انجام کار اقدام به رفع نیازهای خود نموده است. در حقیقت، احتیاجات و نیازهای انسانی اعم از نیازهای جسمی و روحی یا مادی و معنوی ، محرک های انسان در برگزیدن کار و پیشه هستند.[3] بدون شک مهم ترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی است و انسان به عنوان یک عنصر سازمان و یکی از عوامل مهم تولید نیازمندی های خود را نیز به سازمان می آورد. بنابراین باید دید که نیازهای انسان در سازمان چیست؟ چگونه می توان نسبت به ارضای آنها اقدام کرد؟ و عوارض و مشکلات ناشی از عدم ارضای آنها چیست؟[4]

  مطالعه عوامل موثر بر رضایت شغلی دارای ضرورت و اهمیت خاصی است. چرا که این مطالعه نه تنها در سطح فردی بلکه در سطح اجتماعی، سازمانی و ملی می تواند مفید فایده شود که ذیلاً به آن پرداخته شده است:

  1-2-1) سطح فردی : هر فردی امید و انتظار دارد که شغل او رضایت، سلامت و اعتبار را برایش تامین کند و شغلش بتواند نیازهای اولیه اش را مرتفع سازد. چنانچه شغل فرد دقیقاً بتواند متناسب با انتظارات او باشد وی از شغلش رضایت خواهد داشت. باید به این نکته توجه کرد که هر چقدر شغل افراد بر وفق مراد آنها باشد سلامت و شادابی آنها افزایش می یابد و بالعکس کسانی که از شغل خود رضایت نداشته باشند حتی آمادگی بیشتر برای مبتلا شدن به بعضی از بیماری ها را خواهند داشت.

  2-2-1) سطح اجتماعی : تعامل اجتماعی بیانگر این است که فرد ارتباط متقابل با افراد دیگر و محیط اجتماعی قادر به ادامه حیات اجتماعی است. هر فردی به نوعی با گروه های اجتماعی وابستهمی باشد. وجود فرد و ایفای نقش مناسب او در آن گروه ها منوط به رضایت کامل او خواهد بود که از جمله مهم ترین گروه ها می توان از گروه های شغلی نام برد.

  از سوی دیگر رضایت شغلی تاثیراتی در کل جامعه دارد چون وقتی افراد از شغل خود رضایت پیدا کنند و از ادغام آن لذت ببرند و با میل و رغبت کار کنند یقیناً زندگی غیر سازمانی که همان زندگی خانوادگی فرد است بهبود خواهد یافت.

  3-2-1) سطح سازمانی: مطالعه و بررسی پدیده ی رضایت شغلی برای مدیرت و مدیران سازمان ها بسیار امر مهمی است چرا که نیروهای راضی از کار با کم کردن میزان رغبت، فرار از کار، کم کاری از یک منافع سازمانی را تامین می کنند از طرفی دیگر وقتی رضایت از کار داشته باشند سلامت روحی- جسمی بیشتری خواهند داشت و بنابراین هزینه های درمانی و یا حوادث کار تقلیل پیدا خواهد کرد و نهایتاً اینکه افزایش بهره وری را به همراه خواهد داشت.

  4-2-1) سطح ملی : کار و شغل و چگونگی ایفای وظایف شغلی امر بسیار حساس و ظریفی است کهمی تواند روند رسیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه را کند کرده و یا سرعت بخشد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که کنترل بیرونی همراه با کنترل درونی است که می تواند توسعه در کار را فراهم ساخته و کارساز گردد.

  بنابراین وجدان کار بعنوان نیروی کنترل درونی در جامعه باید مورد توجه و مطالعه قرار گیرد و باید دانست که وجدان کار در سطح کل جامعه باید جنبه عمومی پیدا کند و یک شعار همگانی توام با عمل تلقی شود.

  3-1) اهداف تحقیق

  از آنجایی که رضایت شغلی یکی از موضوعات مورد بررسی در حورة مدیریت است لذا در بررسی های مختلف عمدتاً سعی بر این شده که از آنجایی که فرد بعنوان رضایت فردی خود در یک سازمان مشغول فعالیت است از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. رضایت از کار باعث افزایش تولید در نهایت باعث بالا بردن کارائی وافزایش بهره وری می شود.

  اگر ارزش های فرد بصورت کامل با ارزش های سازمان متناسب و هماهنگ باشد فرد عملکرد بهتر و رضایت شغلی بالاتری خواهد داشت لذا قابل ذکر است که مدیران اگر نخواهند پرسنل تحت امرشان کمترین میزان میل به استعفا و غیبت را داشته باشند لازم است بتوانند نگرش مثبت در افراد پیرامون شغل خود ایجاد کنند. آنچه تحقیق حاضر می تواند بعنوان نتایج کاربردی بدست آورد این است که اولاً : تحقیق حاضر به مدیران اجرایی کمک خواهد کرد تا با نگرش های کارکنان آشنا شوند و به سطح انتظارات آنها پی ببرند ثانیاً : شناخت عوامل موثری که می تواند رضایت شغلی آنها را فراهم آورد ثالثاً : چه راهکارهایی را برای ایجاد رضایت شغلی فرد در سازمان می توان ارائه داد.

  چنانچه مشخص است زیربنای افزایش وجدان کاری توجه به چگونگی رضایت شغلی است جامعه ای که در صدد رسیدن به مرحلة توسعه یافتگی است باید شرایط و مقتضیات بالابردن سطح رضایت شغلی را بشناسد این تحقیق می تواند وضعیت شغلی در این شرکت را در اختیار مسئولین امر قرار دهد. از جمله اهداف دیگر این تحقیق این است که عوامل موثر بر رضایت شغلی را بشناسد تا مدیران بتوانند با اهمیت دادن به عوامل تاثیرگذار میزان رضایت شغلی را بالا برده و نتیجتاً بهره وری را افزایش دهند.

  4-1) سوالات تحقیق

  .....

  5-1) فرضیات تحقیق

  ....
  نمودار 1-1 نمودار ساختمانی شرکت
  ....
  نمودار 2-1 چارت سازمانی

  فصل دوم به کارگیری موضوع

  مقدمه

  در این فصل مروری بر زمینه عنوان تحقیق و تئوری های مربوط به آن خواهیم داشت . توجه انسان به حرفه و شغل سابقه بسیار طولانی و ریشه در گذشته های دور دارد . فیلسوف یونان باستان «افلاطون» در این باره می گوید: هرگز دو نفر همانند هم متولد نشده اند. همواره یکی از دیگری در خصایص و ویژگی ها متفاوت است . یکی برای شغلی مناسب است و دیگری برای شغلی دیگر مناسبت دارد و بهتر است که فرد به شغلی بپردازد که با خصوصیات طبیعی او و نیازهای جامعه سازگاری داشته باشد . در این حالت است که از حداکثر کارایی او برای جامعه بهره گرفته می شود . همه اشخاص سعی در آن دارند شغلی را انتخاب نمایند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی ، از نظر روانی نیز آنها را ارضاء نماید. لذا برای رسیدن به این مقصود، اشتغال و به کار گماردن افراد در مشاغل مناسب ، ضرورت دارد .

  با توجه به موضوع تحقیق ، توجه به خشنودی و مطلوبیت شغلی که امروزه در علوم مدیریت بیشتر مورد تأمل قرار می گیرد، اساساً بازدهی کارکنانی که رضایت شغلی دارند و آنان که از کار خود ناراضی هستند همواره مورد توجه مدیران می باشند .

  1-2) مبانی نظری تحقیق

  رضایت شغلی یکی از مباحث مهمی است که از لحاظ کاربردی در یک سازمان اهمیت فوق العاده ای دارد . از آنجائیکه فعالیت های اقتصادی در جوامع مختلف یکی از ارکان اساسی قلمداد می شود لذا رضایتمندی شغلی کارکنان از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در این مبحث سعی شده است که که نمونه هایی از دیدگاه های مربوط به رضایت شغلی را به صورت اختصار توضیح دهیم:

  1-1-2)نظریه شافر

  شافر معتقد است میزان رضایت شغلی فرد با میزان ارضاءنیازمندی های وی مرتبط است . بنابراین شغلی که می تواند نیازمندی های فرد را برآورده سازد مورد رضایت وی خواهد بود یا به عبارت دیگر ارضای قوی ترین نیازمندی در یک شغل رضایت بیشتری را برای شاغل ایجاد خواهد نمود . شافر از تعدادی نیازمندی که از طریق شغل برآورده می شود نام می برد که تعدادی از آنها عبارتند : از شناخت و تحسین، عواطف و روابط متقابل با دیگران، مهارت و پیشرفت ، تسلط ، رفاه اجتماعی ،خودنمایی، هماهنگی با ارزش های اخلاقی ، وابستگی ، خلاقیت و مبارزه و تأمین اقتصادی و استقلال.

  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017