تلگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
پنج شنبه 3 اسفند 1396
بازدید امروز : 1557 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
تعداد صفحه :
29
قیمت :
7000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

 • مقدمه
 • شركت مادر تخصصی توانير و شركت های زير مجموعه

  شركت برق منطقه ای گيلان

 • شيلات
 • اداره بندر
 • درباره برق منطقه ای گیلان
 • تاريخچه صنعت برق در استان گيلان
 • معرفی امور تداركات و قراردادها و نمونه شرح وظایف
 • معرفی واحد آمار و اطلاعات

  نيروگاه سيكل تركيبی

  معرفی امور تدارکات و قراردادها

 • شرح وظايف
 • نمودار سازمانی
 • نتیجه گیری
 • مقدمه

  در قرن بيستم جهان با بهره گيری از انر‍ژی الكتريكی،‌ در جهت صنعتی شدن گامهای بلندی برداشت و چهره آن دچار دگرگونی ريشه ای شد. امروز به دشواری جنبه ای از زندگی مردم در جوامع بشري بويژه در كشورهای در حال توسعه و يا توسعه يافته را مي توان يافت كه برق در آن جايگاه ويژه ای به خود اختصاص نداده باشد. بدون ترديد در زمينه های روشنايی،‌ مخابرات و ارتباطات،‌ به راه اندازی چرخهای صنايع بزرگ و كوچك،‌ بكاراندازی تجهيزات مورد نياز در محيط های كاری و خانه از همه مهمتر در زمينه بكار گيری رايانه ها و برنامه های نرم افزاری،‌ انرژی الكتريكی نقش انكار ناپذيری ايفا می كند و اينها همه از بركت برق ممكن شده است.

  گرچه نزديك به دو نيم سده قبل ولتا با طراحی و ساخت باتری خود توانست جريان برق را در سيمهاي رسانا به راه اندازد ولی كاربرد جدي برق از نيمه سده نوزدهم آغاز شد. در اين زمان در حاليكه جهان صنعتی با سرعت رو به پيشرفت و به شدت نيازمند استفاده از منابع قابل انعطاف انرژي بود،‌ اولين نسل موتورهای برقی جريان مستقيم پاسخ به اين نياز وارد عرصه صنعت شد. دو دهه پيش از پايان قرن نوزدهم،‌ اديسون در نمايشی آينده ساز،‌ لامپ روشنايی خود را عرضه كرد. در كمتر از دو دهه تاريكي دشب از شهرهای بزرگ امريكا و اروپا به تدريج رخت بر بست و بدين ترتيب بود كه فرمانروايي صنعت برق را در زمينه روشنايی آغاز گرديد. هنوز اين جنبه از حضور برق در زندگی مردم مراحل اوليه خود را سپری مي كرد كه پيشرفتهای شگفت انگيز يكی پس از ديگری پديدار شد. جريان برق متناوب در كنار جريان برق دائم به خدمت گرفته شد و به تدريج در بسياری كاربردها جای آْن را گرفت،‌ براي توليد و انتقال برق از ولتاژهای بالاتری استفاده بعمل آمد و به تبع آن تجهيزات متنوع فشار قوی به بازار آمد،‌ موتورها و ژنراتورهاي نيرومندتری ساخته شدند،‌ نيروگاههای توليد برق يكی پس از ديگری احداث و شبكه های انتقال برق روز به روز گسترده تر گرديدند،‌ و سرانجام برق خيلی زود جايگاه خود را به عنوان يكی از مهمترين زير بناهای رشد و توسعه مطرح و تثبيت نمود. بدين سان بود كه برق بسياری از زوايای زندگی انسان را با حضور خود پر كرد. به واقع انسان امروزين بويژه در بخشهای توسعه يافته جهان،‌ در كنار نياز به هوا و سپس آب، به برق نيز وابسته شده است. انسان امروزی به قدری امكانات و تجهيزات برقی برای زندگی بهتر و آسانتر ساخته كه ديگر نمی تواند بدون آن بسر برد،‌ و به تعبيری خود را اسير برق كرده است.

  كشور ما نيز خيلی زود خود را با اين جريان هماهنگ نمود. حدود 10 سال پس از روشن شدن لامپ برق اديسون در نيويورك،‌ چند لامپ در كاخ گلستان تهران روشن شد و هنوز چيزی نگذشته بود كه روشنايی حرم مطهر امام رضا (ع) نيز توسط برق تامين گرديد و به دنبال آن تهران و در فاصله نه چندان زيادی ساير شهرهای بزرگ و كوچك كشور،‌ حضور برق را تجربه كردند و تا به امروز كه تمام جمعيت شهری و بيش از 99 درصد جمعيت روستايی كشور از نعمت برق برخوردار هستند.

  امروزه صنعت برق ايران يكي از نقش آفرينان اصلی توسعه فرهنگی،‌ اجتماعی و اقتصادی كشور به شمار می آيد. تاسيسات عظيم صنعت برق،‌ نيروگاههای بزرگ و شبكه های گسترده ای كه عمدتا از دهه 40 به بعد برپا شده اند نمايانگر تلاش خستگی ناپذير مردان و زنانی است كه زندگی خود را وقف خدمت به مردم،‌ در اين صنعت زيربنايی نموده اند،‌ تلاش و خدمت آنان نيز مشكور باد.

  صنعت برق ايران با اتكاء به سرمايه های بزرگ انسانی خود آينده ای روشن در پيش رو دارد. در يك دو دهه آينده توسعه متناسب تاسيسات به لحاظ رشد سريع و فزاينده مصرف برق،‌ افزايش كيفيت خدماتی كه به مشتركين ارايه می شود،‌ جلب مشاركت بخش غيردولتی در ايجاد و بهره برداری از تاسيسات و كاهش تصدی گري دولت،‌ ايجاد فضای رقابت در تمام زمينه های فعاليت صنعت برق،‌ تقويت ارتباطات موجود شبكه برق كشور با شبكه برق كشورهای همسايه برای افزايش تبادل انرژی برق و مهمتر از همه تغيير نگاه جامعه نسبت به برق از يك خدمت دولتی به يك كالای اقتصادی و البته مهم از نظر سياسی و اجتماعی و برقراری ساز و كارهای مناسب برای خريد و فروش اين كالا از جمله توسعه كمی و كيفی فعاليتهای بازار برق زمينه های اصلی تلاش و كوشش مديران،‌ كارشناسان و كاركنان صنعت برق ايران تشكيل خواهد داد. گرچه پيش بينی آينده دورتر دشوار می نمايد ولی ترديدی نيست كه صنعت برق ايران همراه با تحولات جهانی اين صنعت، با بهره گيری از فن آوريهای جديد در دنيای پر از رقابت و تحول آينده،‌ با ارايه خدمات خود كماكان پاسخگوی نياز مردم ايران به انرژی برق خواهد بود.

  شركت مادر تخصصی توانير و شركت های زير مجموعه

  شركت مادر تخصصی توانير با 16 شركت برق منطقه ای،‌ 42 شركت توزيع،‌ 27 شركت مديرت توليد،‌ سازمان توسعه برق،‌ مديريت پروژه های نيروگاهی ايران (مپنا)، سازمان انرژی های نو ايران (سانا)،‌ سازمان بهره وری انرژی ايران (سابا) و شركت تعميرات نيروگاهی ايران متولی حفظ و توسعه سرمايه های ملی در صنعت برق است كه در زمينه برنامه ريزی،‌ هماهنگی،‌ نظارت و ارزيابی از اين صنعت انجام وظيفه می كند.

  تامين،‌ توليد،‌ انتقال،‌ توزيع و فروش نيروی برق مطمنئن توسط 16 شركت برق منطقه ای در سطح كشور اعمال می شود. وظيفه توسعه نيروگاه های حرارتی شبكه سراسری توسط سازمان توسعه برق ايران و شركت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران با استفاده از پيمانكاران (داخلی و خارجی) تحقق می پذيرد. 98 درصد از سهم توليد برق سالانه كشور توسط واحدهای تحت پوشش وزارت نيرو و مابقی سهم نيروگاه های اختصاصی است. از سهم توليد وزارت نيرو 98 درصد توسط 53 نيروگاه حرارتی و بقيه توسط 17 نيروگاه برق آبی توليد می شود. وظايف نگهداری‌ و بهره برداری از 53 نيروگاه های حرارتی توسط 27 شركت مديريت توليد انجام می گيرد. وظايف توسعه نيروگاه های تجديد پذير توسط سازمان انرژی های نو ايران (سانا) با استفاده از پيمانكاران داخلی و خارجی تحقق می پذيرد. وظايف نگهداری و بهره برداری و توسعه شبكه توزيع توسط 42 شركت توزيع نيروی برق در سطح كشور (تحت پوشش 16 شركت برق منطقه ای) غير دولتی اجرا می شود. وظايف خدمات پشتيبانی فنی و غير فنی (از قبيل تعميرات نيروگاهی،‌ شبكه،‌ تامين كالا و ...) توسط شركت تعميرات نيرو و شركت های غيردولتی جدا شده از بدنه اصلی صنعت برق در مجموعه شركت ساتكاب اجرا می شود.

  شركت برق منطقه ای گيلان

  ناحيه گيلان به علت نزديكی به قفقاز و از آنجا كه در دوران قاجار يكی از مسيرهای اصلی سفر به اروپا و روسيه بود يكی از دروازهای تبادل فرهنگی و اقتصادی كشور به شمار می آمده است،‌ به ويژه آن كه در رخدادهای پس از مشروطيت كه قوای شمالی تهران را گشودند و تاريخ را ورقی نو زدند نقش گيلانيان در تاريخ معاصر ايران حساس تر شد و مدت ها آنها،‌ افكارشان و رفتارشان در همه اركان سياسی و اقتصادی كشور موثر افتاد. اين وضع تا كودتای 1299 ادامه داشت حتی در اين دوران اين كودتا نخست وزير ايران يكی از اهالی گيلان بود،‌ جالب اينجاست كه تاريخچه ورود برق و صنعت برق در ايران نيز كه پيش از مشروطيت آغاز ولی پس از آن جدی تر شد.

  تاريخ ورود برق به گيلان

  صنعت برق از زمانی كه نخستين لامپ روشنايی در ساعت 8 صبح روز يكشنبه 26 مهر ماه سال 1258 خورشيدی (19 اكتبر 1879 ميلادی) توسط توماس آلوا اديسون روشن و تا ساعت 2 بعداظهر روز سه شنبه 21 اكتبر پس از سه روز و شش ساعت كه جريان چراغ را قطع و آن را خاموش ساخت،‌ تا به امروز فراز و نشيب های فراوانی را پشت سر نهاده و تحولات چشمگير و تاثيرگذاری را پديد آورده است.

  نيويورك،‌ نخستين شهر آمريكا و دنيا بود كه در سال 1261 خورشيدی (1882 ميلادی) پس از سه سال از روشن شدن آن چراغ لامپ مشهور از برق استفاده كرد و در پی آن بهره گيری از برق در بسياری از كشورها و شهرهای مختلف آن كمابيش آغاز گرديد. تا پيش از ورود برق به كشور،‌ روشنايی خيابان ها و معابر شهرهای بزرگ بويژه رشت از طريق فانوس های شيشه ای تامين گرديد كه به فاصله هر بيست تا سی قدم بر روی پايه های چوبی و يا ديوارها نصب بود و نور اين چراغ ها بقدری كم و اندك بود كه به ده قدمی نيز چراغ نمی رسيد.

  با توجه به برخی شواهد تاريخی چنين به نظر می رسد كه اهالی بندر انزلی و گيلان به علت نزديكی و رفت و آمد به روسيه،‌ از گذشته های دور به چراغ های روشنايی روسی و اروپايی دسترسی بيشتری داشتند. در همين رهگذر انواع چراغ های نفت سوز با پايه های شيشه ای و بلوری و معمولی و يا در سطح عالی با فتيله هايی به اندازه 7 و 10 و فانوس و چراغ های گردسوز و بعدا چراغ های زنبوری،‌ به سرعت جای چراغ های پيه سوز و روغن سوز را در خانه ها می گرفتند،‌ اين كالاها همه از راه روسيه به ايران آورده می شدند.

  در اين دوران،‌ اكثر معابر و گذرگاه های مركزی شهر به ويژه بازار،‌ شب ها بوسيله پيه سوز و فانوس های فتيله ای و بعدها چراغ های نفتی روشن می شد. پيه سوزها با روغن پيه افروخت می گشت. و فانوس ها و چراغ ها را با نفت پر و روشن می ساختند. اين چراغ ها دارای يك متصدی ويژه بود كه شب ها آنها را روشن و صبح ها خاموش می كرد و از آنجايی كه اداره اين چراغ ها مستلزم داشتن تشكيلاتی بود،‌ به نظر می رسد كه اين تشكيلات توسط بلديه ها اداره می شد. همچنين به نظر می رسد در كوچه ها و خيابان ها و محله های اعيان نشين زودتر از محله های ديگر اين چراغ ها استفاده شده باشد.

  در اين رابطه روزنامه ايران چاپ تهران شماره 73 مورخه غــره ی ذی الحجه 1288. هــ. ق (1250 شمسی) می نويسد:

  « در اين سنوات سوزانيدن چراغ لامپ و جوهر نقت در گيلان متداول شده و در غالب از دكان های مردم شيشه های جوهر نفت گذاشته و می فروختند.»

  كار اين فانوس ها نيز چنين بود كه در كوچه ها و معابر عمومی به فواصل معينی،‌ پايه ای به ارتفاع حدود 2 متر برپا كرده و روی آن فانوسی سوار می كردند كه چهار طرف آن شيشه بود و طوری می ساختند كه باران به درون چراغ فرو نريزد و باد فتيله را خاموش نسازد. هر روز قبل از تاريكی شب ماموری با يك نرده بان كوتاه در حالی كه مشعلی در دست داشت،‌ به روشن كردن چراغ ها می پرداخت و اينها چراغ هايی بودند كه با نفت می سوختند و روزها پس از خاموش كردن آن را با نفت پر می كردند.

  تحقیقهای مشابه
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
  60 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
  26 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
  70 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
  26 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
  50 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
  32 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
  28 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
  51 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
  37 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  15 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه سیکل ترکیبی پست برق
  30 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
  59 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  63 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
  36 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  26 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
  27 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی در شرکت آشنايي با تابلوهاي برق
  50 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان
  27 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
  89 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی در گلخانه پارک قدس رشت
  6 صفحه - 1000 تومان
  گزارش کاراموزی در پارک دانشجو رشت
  13 صفحه - 1500 تومان
  گزارش کاراموزی کارخانجات شیر و نوشابه زمزم
  88 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی از تلویزیون
  37 صفحه - 4500 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
  64 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
  64 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی کامپیوتر گزارش در مورد سخت افزار کامپیوتر
  88 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی در مخابرات واحد کارگزینی
  30 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
  80 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
  21 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
  25 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
  23 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
  41 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
  19 صفحه - 3500 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
  68 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در بانک
  10 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی
  54 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
  24 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 4500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه تولید لوازم خانگی پارس خزر
  34 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
  17 صفحه - 3500 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
  19 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
  68 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
  16 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره دارایی
  50 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
  35 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کاراموزی ساقه خوار نواری برنج
  18 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی در کاخانه آجر و بلوک ماسه آهکی
  20 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی وکالت - وکیل
  41 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
  7 صفحه - 2000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  10 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
  56 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
  7 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
  9 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
  42 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
  56 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
  66 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی وکالت
  161 صفحه - 20000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
  37 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
  51 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
  52 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
  20 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کاراموزی در کارخانه رنگ سازی
  54 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
  84 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
  98 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
  16 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در کارخانه آب معدنی طبیعی سیلوانای ارومیه
  52 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی عکاسی
  26 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
  27 صفحه - 7000 تومان
  کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
  8 صفحه - 2500 تومان
  گزارش بازدید ازشرکت پاستوریزه ی شیر پگاه گیلان
  7 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
  10 صفحه - 3000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار بازدید از کارخانه شیر پاستوریزه پگاه گیلان
  19 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
  70 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
  73 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
  67 صفحه - 15000 تومان
  گزارش از آسایشگاه معلولین استان گیلان
  14 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  42 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  42 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کار آموزی در بیمه خدمات درمانی گیلان
  14 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
  72 صفحه - 12000 تومان
  پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
  79 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
  90 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی کامپیوتر در شرکت
  40 صفحه - 5000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
  62 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
  70 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی کامپیوتر در شرکت ... رایانه
  30 صفحه - 5000 تومان
  کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
  80 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی در شرکت کامپیوتری
  14 صفحه - 3000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی رشته مکانیک در شرکت لوله کشی خانگی و تجاری
  56 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی شرکت پارس شهاب با چارت
  18 صفحه - 3500 تومان
  کارآموزی در شرکت خودرو شکوفه موتور
  33 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی در شرکت سیمان خزر
  67 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی در شرکت دارویی سبحان دارو - آشنایی با بخشهای مختلف
  95 صفحه - 12000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
  43 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
  44 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
  59 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی شرکت اندیشه آوران هیراد خزر بخش شبکه
  49 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی شرکت پوشاک نخ ریسان سبز شاهین
  43 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی شرکت رایان شبکه گیل بخش سخت افزار
  24 صفحه - 6000 تومان
  کاراموزی شرکت فنی مهندسی آلاله گیل و دیلم
  64 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی فعالیت های حسابداری در شرکت روشاک پایا
  72 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی شرکت اب و فاضلاب رشته حسابداری
  40 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
  11 صفحه - 3000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی شرکت پارس خزر در مورد آموزش ضمن خدمت کارکنان
  37 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی شرکت پیمانکاری آرشا گستر آریا پات
  28 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی کنترل کیفیت شرکت گهر
  40 صفحه - 8000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
  48 صفحه - 5000 تومان
  پروژه کاراموزی برق قدرت
  78 صفحه - 8000 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 5500 تومان
  کارآموزی رشته برق دستورالعمل های اجرای تاسیسات الکتریکی در بیمارستان رسالت رشت
  43 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
  51 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی جهاد دانشگاهی - مرکز خدمات تخصصی برق و کامپیوتر
  27 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی اداره برق فلکه گاز رشت
  74 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 8000 تومان
  پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  22 صفحه - 6000 تومان
  کاراموزی فولاد گیلان
  31 صفحه - 7000 تومان
  کاراموزی مخابرات استان گیلان
  38 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
  37 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
  54 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  72 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
  16 صفحه - 5000 تومان
  کاراموزی بانک ملی اداره امور شعب
  23 صفحه - 5000 تومان
  کارآموزی بانک صادرات شعبه میدان فرهنگ بخش امور کارکنان
  56 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
  18 صفحه - 5000 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی آب و فاضلاب - قراردادهای پیمانکاری
  20 صفحه - 4000 تومان
  تفاوت شرکت های سهامی و غیر سهامی
  33 صفحه - 4000 تومان
  شرکت سهامی چیست
  34 صفحه - 3500 تومان
  شرکت سهامی فرش ایران
  36 صفحه - 4000 تومان
  شرکت بورس اوراق بهادر تهران(سهامی عام)
  45 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
  10 صفحه - 10000 تومان
  شرکت سهامی خاص
  5 صفحه - 1500 تومان
  شرکت سهامی عام
  4 صفحه - 1500 تومان
  نحوه تشکیل شرکت سهامی
  10 صفحه - 3000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابع
  9 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 15000 تومان
  مونوگرافی شرکت پرورش دهندگان ماهی استان گیلان
  34 صفحه - 4000 تومان
  مونوگرافی شرکت پرورش دهندگان ماهی استان گیلان
  29 صفحه - 4000 تومان
  تشریح شرکت تعاونی مرغ گیلان
  34 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 6000 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 12000 تومان
  معماری منطقه گیلان
  17 صفحه - 2000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان
  20 صفحه - 3000 تومان
  بررسی وضعیت روستاها در منطقه گیلان
  39 صفحه - 5000 تومان
  معماری منطقه گیلان
  20 صفحه - 3000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  43 صفحه - 6000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 8000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 5000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2018