یکشنبه 29 مهر 1397
بازدید امروز : 867 نفر

موضوع : بررسی روستای بنکده - جغرافیای روستایی بنکده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی روستای بنکده - جغرافیای روستایی بنکده
تعداد صفحه :
59
قیمت :
9000 تومان

مقدمه
روستاها به عنوان اولين هسته هاي زندگي جمعي و مدني بشر شناخته شده اند و در حقيقت پيشرفت انسان به طرف اجتماعي زندگي کردن ، پذيرفتن قوانين زندگي جمعي ، تلاش در جهت پيشرفت از روستاها بنيان گذاري شده است . بدرستي روستا ها را پدر شهرها مي نامند .
حال خود روستا در طول ساليان دراز عمر خود، از لحاظ كالبدي و ماهيتي دچار تغييرات فراوان شده اند و به اقتضاي دوراني كه در آن بوده اند . شيوة زندگي مردم ، فرهنگ وحتي معماري وكالبد روستا دچار تطّور و دگرگوني در جهت سهولت زندگي شده اند ، كه عوامل مختلف در اين تغيير نقش داشته اند . اكنون ما با توجه به وضعيت كنوني روستاها و مطالعه همه جانبه در مورد شيوة زندگي ، امكانات ، كالبدي و فرهنگ و آداب و رسوم مردم روستاها و توجه به اين نكته كه روستاها چه نقش مهمّ وسرنوشت سازي در اقتصاد و پربار كردن كشاورزي كشور دارند . بر آنيم كه وضعيت كالبدي روستا را بهينه و بهنگام كردن و امكانات لازم در جهت سرعت دادن روستا در وادي پيشرفت كشاورزي و اقتصادي و فرهنگي را پيش بيني و يا سامان داده و بهنگام كنيم . و در حقيقت وظيفه طرح هادي نيز چيزي جز اين نيست كه با توجه به وضعيت روستا در حالت كنوني آينده را در همه جهات ترسيم نمائيم . كه اگر طرحي بتواند در اين زمينه موفق عمل نمايد . مسلماً علاوه بر آثار مثبتي كه برخود روستا دارد ، جنبه هاي مثبت آن متوجه تمام كشور و توسعه آن خواهد شد . به اميد توسعه و پيشرفت روستا ها و روستائيان پرتلاش و سخت كوش .  
شناسايي منطقه ( حوزه نفوذ )
روستاي بنكده در وضع موجود از امكانات و خدمات مطلوبي برخوردار مي‌باشد . ساكنين روستا براي برخورداري از امكانات در سطح بالاتر به دليل نزديكي به مركز بخش ( شهر سنگر ) و مركز استان ( شهر رشت ) نيازهاي خود را از آنجا تأمين مي‌نمايند . در واقع تحت حوزه نفوذ مركز بخش و مركز استان مي‌باشند . با اين توضيح روستاي بنكده فاقد روستاهاي حوزه نفوذ مي‌باشد .
• شناسايي روستا 1ـ معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافيايي
روستاي بنكده يكي از روستاهاي دهستان اسلام آباد از بخش سنگر شهرستان رشت است . اين روستا از شمال به روستاي نشرود كل ، از طرف شرق به روستاي بازقلعه اكبر واز سمت جنوب و غرب به روستاي بنكده محدود مي‌گردد .
موقعيت جغرافيايي اين روستا 49 درجه ، 43 دقيقه طول و37 درجه و 10 دقيقه عرض جغرافيايي مي‌باشد. فاصله اين روستا نسبت به مركز دهستان ( روستاي اسلام آباد ) 8 كيلومتر نسبت به مركز بخش ( شهر سنگر ) 5 / 2 كيلومتر و نسبت به مركز استان و شهرستان ( شهر رشت ) 5 / 15 كيلومترمي‌باشد .
ستاي نشرودكل
روستاي بازقلعه اكبر بنكده روستاي بنكده
2ـ تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستا اراضي زيركشت برنج از مهمترين محصولات كشاورزي روستاي مورد مطالعه بشمارمي‌رود علاوه بر اراضي كشاورزي باغات مثمر و غير مثمر هم در سطح روستاي مورد مطالعه مشاهده مي‌گردند . اراضي كشاورزي روستاي بنكده از سمت شمال بوسيله زمين هاي كشاورزي روستاي نشرودكل ،‌ از جهت شرق بوسيله اراضي كشاورزي روستاي بازقلعه اكبر و از قسمت جنوب و غرب هم بوسيله اراضي كشاورزي روستاي بنكده محدود مي‌گردد .
در سطح روستاي مورد مطالعه هيچگونه عرصه اي كه مربوط به منابع طبيعي باشد ، مشاهده نمي‌گردد .
3ـ بررسي منابع تأمين آب آشاميدني و كشاورزي روستا
1 ـ 3 ـ آب آشاميدني : ساكنين روستاي بنكده فاقد آب آشاميدني بهداشتي سالم مي باشند . آب آشاميدني اين روستا از طريق چاه هايي كه در محوطه مسكوني هر خانوار حفر گرديده تأمين مي‌شود .
2 ـ 3 ـ آب كشاورزي :
جهت انجام فعاليتهاي توليدي ، تأمين آب از پارامترهاي اساسي اين بخش اقتصادي بشمار آمده و از نظر كيفيت و كميت توليد داراي اهميت فراوان مي باشد ، اين عامل در بازدهي محصولات و بالارفتن راندمان توليد نقش مؤثري ايفا مي نمايد . اراضي كشاورزي روستاي بنكده بوسيله رودخانه‌اي كه در بخش شرقي و جنوبي ( توشاجوب ) جريان دارد ، آبياري مي‌گردند . علاوه بر آن نهرهاي كوچك و بزرگ و آبگير در هدايت آب مورد نياز به سوي مزارع برنج محدوده مورد مطالعه نقش مهمي ايفا مي‌نمايد . از آنجائيكه دوره كشاورزي با دوره بارندگي در سكونتگاههاي روستايي استان گيلان مطابقت ندارد ، بنابراين ايجاد سدهاي كوچك و بزرگ موسوم به آب بند در عرض نهرهاي محلي و ذخيره سازي آب باران با بررسيهاي دقيق آبشناسي يكي از راهكارهاي مناسب در تأمين آب مطمئن كشاورزي بحساب مي آيد .
4ـ بررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا ( تعداد ، بعد خانوار ، آموزش ، سواد و ... )
بررسي تعداد جمعيت و خصوصيات روستا جهت برنامه ريزي و پيش بيني هاي آينده بسيار مؤثر بوده بنابراين مطالعات مربوط به تحولات جمعيتي بعنوان مطالعات پايه لازم و ضروري مي باشد . 1 ـ 4 ـ تعداد جمعيت و تحولات آن :
بر اساس آمار سرشماري سالهاي 45 ، 55 ، 65 و 75 تعداد جمعيت روستاي بنكده به ترتيب 868 ، 1076 ، 1332 و 1267 نفر گزارش شده است . نرخ رشد جمعيت روستا در دهه هاي 55 ـ 45 ، 65 ـ 55 و 75 ـ 65 به ترتيب برابر 17 / 2 ، 16 / 2 ، 5 / 0 ـ درصد بدست آمده است .
در دهه 75 ـ 65 نرخ رشد جمعيت مناطق روستايي استان 74 / 0 ـ درصد ، مناطق روستايي شهرستان رشت ، 4 2 / 1 ـ و روستاي بنكده ، 5 / 0 ـ درصد بوده است . بر اساس آمارأخذ شده از خانه بهداشت روستاي مورد مطالعه جمعيت اين روستا در سالهاي 82 و 83 به ترتيب 1373 و 1357 نفر گزارش شده و نرخ رشد يكساله آن ، 17 / 1 - درصد بدست آمده است . (جدول شماره 18 و 19 )
2 ـ 4 ـ تعداد و بعد خانوار : در سالهاي 45 ، 55 ، 65 و 75 تعداد خانوار روستاي مورد مطالعه به ترتيب 156 ، 172 ،‌ 246 و 266خانوار بوده است . بعد خانوار نيز با توجه به تعداد جمعيت و خانوار طي همين سالها به ترتيب 6 / 5 ، 3 / 6 ، 4 / 5 و 8 / 4 نفر بدست آمده است .
بر اساس آمارأخذ شده از خانه بهداشت روستاي مورد مطالعه در سال 83 تعداد خانوار اين روستا به 308 خانوار تغيير يافته است . ( جدول شماره 20 و 21 )
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007