دوشنبه 3 تیر 1398
بازدید امروز : 5040 نفر

موضوع : بررسی روستای بنکده - جغرافیای روستایی بنکده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی روستای بنکده - جغرافیای روستایی بنکده
تعداد صفحه :
59
قیمت :
9000 تومان

مقدمه
روستاها به عنوان اولين هسته هاي زندگي جمعي و مدني بشر شناخته شده اند و در حقيقت پيشرفت انسان به طرف اجتماعي زندگي کردن ، پذيرفتن قوانين زندگي جمعي ، تلاش در جهت پيشرفت از روستاها بنيان گذاري شده است . بدرستي روستا ها را پدر شهرها مي نامند .
حال خود روستا در طول ساليان دراز عمر خود، از لحاظ كالبدي و ماهيتي دچار تغييرات فراوان شده اند و به اقتضاي دوراني كه در آن بوده اند . شيوة زندگي مردم ، فرهنگ وحتي معماري وكالبد روستا دچار تطّور و دگرگوني در جهت سهولت زندگي شده اند ، كه عوامل مختلف در اين تغيير نقش داشته اند . اكنون ما با توجه به وضعيت كنوني روستاها و مطالعه همه جانبه در مورد شيوة زندگي ، امكانات ، كالبدي و فرهنگ و آداب و رسوم مردم روستاها و توجه به اين نكته كه روستاها چه نقش مهمّ وسرنوشت سازي در اقتصاد و پربار كردن كشاورزي كشور دارند . بر آنيم كه وضعيت كالبدي روستا را بهينه و بهنگام كردن و امكانات لازم در جهت سرعت دادن روستا در وادي پيشرفت كشاورزي و اقتصادي و فرهنگي را پيش بيني و يا سامان داده و بهنگام كنيم . و در حقيقت وظيفه طرح هادي نيز چيزي جز اين نيست كه با توجه به وضعيت روستا در حالت كنوني آينده را در همه جهات ترسيم نمائيم . كه اگر طرحي بتواند در اين زمينه موفق عمل نمايد . مسلماً علاوه بر آثار مثبتي كه برخود روستا دارد ، جنبه هاي مثبت آن متوجه تمام كشور و توسعه آن خواهد شد . به اميد توسعه و پيشرفت روستا ها و روستائيان پرتلاش و سخت كوش .  
شناسايي منطقه ( حوزه نفوذ )
روستاي بنكده در وضع موجود از امكانات و خدمات مطلوبي برخوردار مي‌باشد . ساكنين روستا براي برخورداري از امكانات در سطح بالاتر به دليل نزديكي به مركز بخش ( شهر سنگر ) و مركز استان ( شهر رشت ) نيازهاي خود را از آنجا تأمين مي‌نمايند . در واقع تحت حوزه نفوذ مركز بخش و مركز استان مي‌باشند . با اين توضيح روستاي بنكده فاقد روستاهاي حوزه نفوذ مي‌باشد .
• شناسايي روستا 1ـ معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافيايي
روستاي بنكده يكي از روستاهاي دهستان اسلام آباد از بخش سنگر شهرستان رشت است . اين روستا از شمال به روستاي نشرود كل ، از طرف شرق به روستاي بازقلعه اكبر واز سمت جنوب و غرب به روستاي بنكده محدود مي‌گردد .
موقعيت جغرافيايي اين روستا 49 درجه ، 43 دقيقه طول و37 درجه و 10 دقيقه عرض جغرافيايي مي‌باشد. فاصله اين روستا نسبت به مركز دهستان ( روستاي اسلام آباد ) 8 كيلومتر نسبت به مركز بخش ( شهر سنگر ) 5 / 2 كيلومتر و نسبت به مركز استان و شهرستان ( شهر رشت ) 5 / 15 كيلومترمي‌باشد .
ستاي نشرودكل
روستاي بازقلعه اكبر بنكده روستاي بنكده
2ـ تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستا اراضي زيركشت برنج از مهمترين محصولات كشاورزي روستاي مورد مطالعه بشمارمي‌رود علاوه بر اراضي كشاورزي باغات مثمر و غير مثمر هم در سطح روستاي مورد مطالعه مشاهده مي‌گردند . اراضي كشاورزي روستاي بنكده از سمت شمال بوسيله زمين هاي كشاورزي روستاي نشرودكل ،‌ از جهت شرق بوسيله اراضي كشاورزي روستاي بازقلعه اكبر و از قسمت جنوب و غرب هم بوسيله اراضي كشاورزي روستاي بنكده محدود مي‌گردد .
در سطح روستاي مورد مطالعه هيچگونه عرصه اي كه مربوط به منابع طبيعي باشد ، مشاهده نمي‌گردد .
3ـ بررسي منابع تأمين آب آشاميدني و كشاورزي روستا
1 ـ 3 ـ آب آشاميدني : ساكنين روستاي بنكده فاقد آب آشاميدني بهداشتي سالم مي باشند . آب آشاميدني اين روستا از طريق چاه هايي كه در محوطه مسكوني هر خانوار حفر گرديده تأمين مي‌شود .
2 ـ 3 ـ آب كشاورزي :
جهت انجام فعاليتهاي توليدي ، تأمين آب از پارامترهاي اساسي اين بخش اقتصادي بشمار آمده و از نظر كيفيت و كميت توليد داراي اهميت فراوان مي باشد ، اين عامل در بازدهي محصولات و بالارفتن راندمان توليد نقش مؤثري ايفا مي نمايد . اراضي كشاورزي روستاي بنكده بوسيله رودخانه‌اي كه در بخش شرقي و جنوبي ( توشاجوب ) جريان دارد ، آبياري مي‌گردند . علاوه بر آن نهرهاي كوچك و بزرگ و آبگير در هدايت آب مورد نياز به سوي مزارع برنج محدوده مورد مطالعه نقش مهمي ايفا مي‌نمايد . از آنجائيكه دوره كشاورزي با دوره بارندگي در سكونتگاههاي روستايي استان گيلان مطابقت ندارد ، بنابراين ايجاد سدهاي كوچك و بزرگ موسوم به آب بند در عرض نهرهاي محلي و ذخيره سازي آب باران با بررسيهاي دقيق آبشناسي يكي از راهكارهاي مناسب در تأمين آب مطمئن كشاورزي بحساب مي آيد .
4ـ بررسي ويژگيهاي جمعيتي روستا ( تعداد ، بعد خانوار ، آموزش ، سواد و ... )
بررسي تعداد جمعيت و خصوصيات روستا جهت برنامه ريزي و پيش بيني هاي آينده بسيار مؤثر بوده بنابراين مطالعات مربوط به تحولات جمعيتي بعنوان مطالعات پايه لازم و ضروري مي باشد . 1 ـ 4 ـ تعداد جمعيت و تحولات آن :
بر اساس آمار سرشماري سالهاي 45 ، 55 ، 65 و 75 تعداد جمعيت روستاي بنكده به ترتيب 868 ، 1076 ، 1332 و 1267 نفر گزارش شده است . نرخ رشد جمعيت روستا در دهه هاي 55 ـ 45 ، 65 ـ 55 و 75 ـ 65 به ترتيب برابر 17 / 2 ، 16 / 2 ، 5 / 0 ـ درصد بدست آمده است .
در دهه 75 ـ 65 نرخ رشد جمعيت مناطق روستايي استان 74 / 0 ـ درصد ، مناطق روستايي شهرستان رشت ، 4 2 / 1 ـ و روستاي بنكده ، 5 / 0 ـ درصد بوده است . بر اساس آمارأخذ شده از خانه بهداشت روستاي مورد مطالعه جمعيت اين روستا در سالهاي 82 و 83 به ترتيب 1373 و 1357 نفر گزارش شده و نرخ رشد يكساله آن ، 17 / 1 - درصد بدست آمده است . (جدول شماره 18 و 19 )
2 ـ 4 ـ تعداد و بعد خانوار : در سالهاي 45 ، 55 ، 65 و 75 تعداد خانوار روستاي مورد مطالعه به ترتيب 156 ، 172 ،‌ 246 و 266خانوار بوده است . بعد خانوار نيز با توجه به تعداد جمعيت و خانوار طي همين سالها به ترتيب 6 / 5 ، 3 / 6 ، 4 / 5 و 8 / 4 نفر بدست آمده است .
بر اساس آمارأخذ شده از خانه بهداشت روستاي مورد مطالعه در سال 83 تعداد خانوار اين روستا به 308 خانوار تغيير يافته است . ( جدول شماره 20 و 21 )
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007