جمعه 28 تیر 1398
بازدید امروز : 5088 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه مالی رابطه ماکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران

عنوان سفارش :
پروژه مالی رابطه ماکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران
تعداد صفحه :
88
قیمت :
20000 تومان

خلاصه

چکیده 1
فصل اول – کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
فرضیات تحقیق 6
قلمرو تحقیق 6
روش گرد آوری اطلاعات 6
روش 6
متغیر های تحقیق 6
استفاده کنندگان تحقیق 7
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق 8
مبانی نظری 9
مالکیت نهادی 9
تئوری ساختار مالکیت 10
نظريه نمایندگی 11
ترکيب مالکيت و سهامداري مديران 13
فرضيه همگرایی منافع 14
فرضیه تثبيت جايگاه مدیران 15
ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده 17
فرضیه نظارت کارآ 20
فرضیه همسویی استراتژیک 20
تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی 21
ترکيب مالکيت و سهامداران خارجي 21
فرضیه اکتساب نجات بخش 23
رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 23
رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 24
ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد 29
نقد شوندگی سهام 32
نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن 33
اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام 35
هزینه های اجرای سفارش 35
هزینه های نگهداری موجودی 35
هزینه های انتخاب نادرست 36
مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 36
رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها 37

رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام 38
رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38
رابطه ی بین حاكمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 42
رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 43
تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 45
رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش قبلی سهام 47
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 48
اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 49
تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 50
اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 51
پیشینه تحقیق 53
نتایج تحقیق 55
نتیجه گیری 56
فصل سوم - روش تحقیق 57
مقدمه 58
روش تحقيق 59
جامعه و نمونه آماری 60
جمع آوري و پردازش داده ها 61
تدوين مدل و روش آزمون فرضيه پژوهش 61
اندازه گيري متغيرهاي مستقل: معيارهاي مربوط به مالكيت نهادي 62
اندازه گيري متغيرهاي وابسته: معيارهاي مربوط به نقدشوندگي 63
الف)معيار هاي معاملاتي 63
ب) معيارهاي اطلاعاتي يا سفارش محور 66
متغیرهای کنترل 67
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 69
يافته هاي پژوهش 70
آمار توصيفي 71
آمار تحليلي 73
بين ميزان مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد. 75
بين تمركز مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه معكوس و معنادار وجود دارد. 76
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 77
نتيجه گيري 78
پيشنهادهاي پژوهش 79
الف) پيشنهادهاي مبتني بر نتايج پژوهش 79
پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 80
منابع 81

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007