موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه مالی رابطه ماکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران

عنوان سفارش :
پروژه مالی رابطه ماکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران
تعداد صفحه :
88
قیمت :
60000 تومان

خلاصه

چکیده 1
فصل اول – کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
فرضیات تحقیق 6
قلمرو تحقیق 6
روش گرد آوری اطلاعات 6
روش 6
متغیر های تحقیق 6
استفاده کنندگان تحقیق 7
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق 8
مبانی نظری 9
مالکیت نهادی 9
تئوری ساختار مالکیت 10
نظريه نمایندگی 11
ترکيب مالکيت و سهامداري مديران 13
فرضيه همگرایی منافع 14
فرضیه تثبيت جايگاه مدیران 15
ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده 17
فرضیه نظارت کارآ 20
فرضیه همسویی استراتژیک 20
تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی 21
ترکيب مالکيت و سهامداران خارجي 21
فرضیه اکتساب نجات بخش 23
رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 23
رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 24
ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد 29
نقد شوندگی سهام 32
نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن 33
اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام 35
هزینه های اجرای سفارش 35
هزینه های نگهداری موجودی 35
هزینه های انتخاب نادرست 36
مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 36
رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها 37

رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام 38
رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38
رابطه ی بین حاكمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 42
رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 43
تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 45
رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش قبلی سهام 47
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 48
اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 49
تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 50
اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 51
پیشینه تحقیق 53
نتایج تحقیق 55
نتیجه گیری 56
فصل سوم - روش تحقیق 57
مقدمه 58
روش تحقيق 59
جامعه و نمونه آماری 60
جمع آوري و پردازش داده ها 61
تدوين مدل و روش آزمون فرضيه پژوهش 61
اندازه گيري متغيرهاي مستقل: معيارهاي مربوط به مالكيت نهادي 62
اندازه گيري متغيرهاي وابسته: معيارهاي مربوط به نقدشوندگي 63
الف)معيار هاي معاملاتي 63
ب) معيارهاي اطلاعاتي يا سفارش محور 66
متغیرهای کنترل 67
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 69
يافته هاي پژوهش 70
آمار توصيفي 71
آمار تحليلي 73
بين ميزان مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد. 75
بين تمركز مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه معكوس و معنادار وجود دارد. 76
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 77
نتيجه گيري 78
پيشنهادهاي پژوهش 79
الف) پيشنهادهاي مبتني بر نتايج پژوهش 79
پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 80
منابع 81

....
تحقیقهای مشابه
پروژه مالی رابطه ماکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران
88 صفحه - 60000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14
25 صفحه - 33000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
دلایل قطع رابطه ایران با کانادا
17 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007