چهارشنبه 1 خرداد 1398
بازدید امروز : 5675 نفر

موضوع : کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ....- ساخت بتن ، سیمان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
تعداد صفحه :
80
قیمت :
12000 تومان

آب و بتن : آمیزه ای از عشق و نفرت
در نوشته های مربوط به بتن ، هرگاه که بحث آب مورد توجه قرار می گیرد معمولا" هر بار رابطه ای را به صورت جداگانه و منفرد در نظر می گیرند . متداول ترین این روابط ، رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت بتن می باشد . مثال دیگر مقدار آب و تاثیرآن بر کارائی بتن است . در کرانه علمی تر موضوع ، تحقیقات زیادی درباره رابطه بین واکنشهای هیدراتاسیون سیمان و حالات مختلف آب در محصول نهائی هیدراتاسیون ( آبی که به صورت شیمیائی ترکیب شده ، آبی که به صورت فیزیکی به سطح ذرات جذب شده ، و آبی که به اسم آب آزاد شناخته می شود ) صورت گرفته است .
اما باید توجه داشت که آب را نباید به صورت مایعی که صرفا" برای ساخت بتن بکار برده می شود . در نظر گرفت بلکه آب در سراسر عمر بتن ( خواه کیفیت مطلوب و یا مناسب داشته باشد ) دخالت دارد . معمولا" بتن در محیطی که قرار می گیرد به صورت دائم یا منقطع با آبی که به صورت مایع یا بخار می باشد در تماس است بیشتر تاثیرات وارد شده بر بتن در هنگام بهره برداری غیر از عوامل بارگذاری ناشی از آبی است که به صورت خالص یا حاوی املاح و مواد جامد می باشد . روابط متعددی بین آب و بتن وجود دارند که حتی بعضی از آنها چند جانبه می باشند ولی هرگز بحثی روشنگرانه درباره کلیه این روابط به صورت یکجا و در یک مقاله ارائه نشده است . معهذا این وضعیت پذیرفته شده است زیرا آب در مرحله اول و بتن در مرحله دوم موادی هستند که بیشتر از سایر مواد توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته اند . در اینجا به صورت خلاصه رابطه بین آنها یا در واقع روابط متعدد بین بتن و آب مورد بررسی قرار می گیرد تا باشد که این باور از میان برداشته شود که بحث بتن موضوعی خشک است .
بخش اول : در جریان ساخت
مشاهدات اولیه و شاید واضح ترین آنها بدین صورت است که بتن را نمی توان به صورتی که معمولا" تعریف می شود بدون آب ساخت . بنابراین نخستین موضوع ، بحث آب مخلوط خواهد بود .
آب مخلوط:
سه جنبه آب مخلوط باید مورد توجه قرار گیرند :
جنبه اول سلامت آب است : آب مصرفی باید سالم باشد مانند آب لوله کشی شهری اما چنانچه آی سالم نباشد اثرات ناخالصی های آب بر روی خواص بتن مانند زمان گیرش کسب مقاومت ، تغییر رنگ ، و دوام دراز مدت باید در نظر گرفته شود . اطلاعات نسبتا" کمی درباره محدودیت های مربوط به مناسب بودن آب مخلوط وجود دارد . شدت گرفتن کمبود آب در بسیاری از نقاط جهان و ملاحظات زیست محیطی موجب گردیده که مصرف آب حاصل از تصفیه فاضلاب های خانگی ، اب های پسامند صنعتی و همچنین آب مصرف شده برای شستشوی دستگاههای مخلوط کن بتن و کامیونهای بتن آماده مورد توجه قرار گیرد این آبها را نباید به داخل آبهای طبیعی سطحی تخلیه نمود .
واضح ترین راه حل بازیافت آب ، شستشو و دوبار مصرف نمودن آن به عنوان بخشی از آب مخلوط بتن است . از آنجا که آب شستشو حاوی قلیائی های حاصل از ریسمان پرتلند و همچنین مواد جامد به صورت معلق می باشد لازم است که معیار پذیرش مشخص گردد . مشخصات مربوط به مناسب بودن آب برای مخلوط نمودن وعمل آوردن بتن در مقاله جداگانه ای قبلا" مورد بحث قرار گرفته است .
جنبه دوم ، مقدار آب در واحد حجم بتن است . این پارامتر را می توان بر حسب لیتر در متر مکعب بتن بیان نمود که به آن مقدار آب بتن می گویند . مقدار آب معمولا" برکارائی مخلوط حاصل تاثیر می گذارد .
جنبه سوم نسبت آب به سیمان است . مقدار آب در یک مخلوط را می توان به صورت نسبت آب به سیمان که امروزه اکثرا" جرمی می باشد بیان نمود . این نسبت معمولا" به صورت اعشار ( غیر از ژاپن که درصد را ترجیح می دهند ) بیان می شود . خوشبختانه برای انهائی که در خارج از آمریکا فعالیت می نمایند واحد گالن برای هر کیسه سیمان ( عبارتی است که در آن از واحدهای غیرهمگن استفاده شده است ) موضوع مربوط به گذشته ها است این واقعیت که نسبت آب به سیمان به میزان قابل توجهی بر مقاومت بتن تاثیر می گذارد از زمان کار اولیه Duff Abrams بیش از هشتاد سال قبل کاملا" شناخته شده است . اخیرا" نیز مقاله ای در رابطه با مفید بودن نسبت آب به سیمان توسط نویسنده نوشته شده است .
آب هیدراتاسیون :
وقتی که بتن مخلوط می شود آب و سیمان برای مدتی طولانی به سادگی در مجاورت یکدیگر باقی نمی مانند . پودر سیمان آب جذب می کند و واکنش ها شیمیائی هیدراتاسیون رخ می دهند و محصولات مختلفی با این واکنش ایجاد می شوند . تمامی این محصولات حاوی آب هستند اما کلیه آب ها به شکل واحد نمی باشند . قسمتی از این آب به صورت شیمیائی ترکیب می شود یعنی به صورت بخشی از ماده مرکب در می آید مانند هیدروکسید کلسیم قسمتی از آب به صورت شیمیائی ترکیب می شود یعنی به صورت بخشی از ماده مرکب در می آید مانند هیدروکسید کلسیم قسمتی از آب به صورت فیزیکی در کلیه سطوح محصولاتی از هیدراتاسیون که به صورت ژل می باشند جذب سطحی می شوند . مقاله حاضر محلی مناسب برای بحث جامع از شکل های مختلف آب در خمیر هیدراته شده سیمان نمی باشد . ولی فقط کافی است که گفته شود انرژی چسبندگی آب متغیر است . بنابراین به سهولت می توان بین آب قابل تبخیر و غیر قابل تبخیر تفاوت قائل شد اما این مرز مطلق نبوده و بستگی به روش تبخیر آب از نمونه دارد .
کلیه فضاهای داخل مخلوط بتن در جا ریخته شده با محصولات جامد هیدراتاسیون ( عبارت جامد شامل آب ژل نیز می گردد ) پر نمی شوند . فضاهای باقیمانده منافذ موئینه را تشکیل می دهند که حداقل در ابتدا با آبی که آب آزاد نامیده می شود پر می گردند . از آنجا که آب آزاد نسبتا" به آسانی می تواند از منافذ موئینه خارج شود لذا امکان دارد که این منافذ دوباره با آب پر شود . وجود یک حداقل مقدار آب در منافذ موئینه برای هیدراتاسیون سیمانهایی که قبلا" هیدراته نشده اند ضرورت دارد . درضمن باید توجه داشت که حداقل فشار بخار هشتاد درصد است .
ذکر این نکته مفید است که محصولات هیدراتاسیون سیمان از درجه حلالیت کمی در اب برخوردارند . در واقع مبنای نامگذاری سیمان هیدرولیک ( که سیمان پرتلند نمونه بارز آن است ) بدین منظور بوده که در آب پایدار است . بنابر این در این مرحله خمیر سیمان هیدراته شده و آب حداقل تا حد زیادی در کنار یکدیگر وجود دارند .
آب رانده شده به سطح بتن :
علاوه بر شکلهای مختلف آب هیدراتاسیون ، در بتن ، کاملا" متمایز از خمیر سیمان ، همچنین ممکن است آب محبوس شده ای در هنگام آب انداختن بتن ایجاد گردد . به نظر می رسد که این آب از میان جرم بتن حرکت کند اما در حقیقت ذرات جامد هستند که از آب سنگین تر بوده و در اثر نیروی ثقل ته نشین می شوند . چنانچه آب رانده شده به طرف بالا به سطح قطعه بتنی برسد می تواند تبخیر گردد . رابطه بین روند تبخیر و روند جایگزینی آب رانده شده بر توسعه جمع شدنی خمیری و احتمالا" ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری موثر است .
چنانچه آب به سطح رانده شده در مسیر خود به طرف بالا در زیر سنگدانه های درشت محبوس گردد منافذی را تشکیل میدهد که در عمرهای بعدی می تواند اثرات نامساعدی بر دوام بتن داشته باشند ( از طریق فراهم نمودن مجاری که مواد مهاجم به راحتی می توانند به داخل آنها نفوذ نمایند ) منافذ ناشی از آب انداختن در ابتدا با آب پر می شوند اما به مرور زمان این آب می تواند صرف تداوم هیدراتاسیون سیمان گردد و یا به طرف خارج حرکت نماید . اما حتی اگر بصورت آب در جای خود باقی بماند مسیرهای ترجیهی را برای نفوذ عوامل مهاجم به داخل بتن فراهم نماید . میزان کم یا زیاد آب انداختن در یک مخلوط معین بستگی به برخی از خواص مخلوط دارد اما اینکه این آب زیر سنگدانه ها و مهمتر از همه به شکل آنها وابسته است .
........

تحقیقهای مشابه
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 5000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 2500 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 6000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 12000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 5500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 40000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 4000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 6000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 8000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 12000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 6000 تومان
پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
79 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
26 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
70 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
26 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
28 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
51 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
15 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 7000 تومان
پروژه کاراموزی در شرکت نایلون
54 صفحه - 6000 تومان
پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
68 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
60 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
52 صفحه - 10000 تومان
عمران کاراموزی ساختمان بتنی
36 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی پی کنی تا بتن ریزی ستونها
61 صفحه - 8000 تومان
مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
36 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 30000 تومان
نقد فضا رشته معماری خانه ابریشمی همراه با پلان و عکس
46 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
93 صفحه - 15000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 6000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته عمران با عنوان بتن چوب wood concrete
8 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته عمران بارگذاری ساختمان
30 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
90 صفحه - 8000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 15000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 2500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
62 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
70 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی رشته مکانیک در شرکت لوله کشی خانگی و تجاری
56 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی شرکت نایلون
58 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 20000 تومان
کارآموزی شرکت اب و فاضلاب رشته حسابداری
40 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خزر انفورماتیک آشنایی با سخت افزار
35 صفحه - 5000 تومان
کار آموزی رشته معماری- ساختمان بتنی
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه کار آموزی رشته معماری: اصول و ضوابط طراحی و مراحل اجرایی ساختمان بتنی
21 صفحه - 4000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 9000 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 8000 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 28000 تومان
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
45 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
84 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
70 صفحه - 8000 تومان
مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
44 صفحه - 4500 تومان
مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 5500 تومان
مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
52 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
22 صفحه - 3000 تومان
مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
58 صفحه - 6000 تومان
پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
27 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
11 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007