عنوان طرح : طرح کار آفرینی بازيافت مواد پلاستيکي ، توليد نايلون و چاپ روي آن

عنوان سفارش :
طرح کارآفرینی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن
تعداد صفحه :
14
قیمت :
21000 تومان
       خلاصه طرح       

ظرفيت : توليد گرانول از ضايعات پلاستيکي و نايلون 300 تن ، توليد نايلون و نايلکس و چاپ روي آن 150 تن
مجوزهاي لام : اعلاميه تأسيس
سرمايه گذاري کل : 1851 ميليون ريال
سهم آورنده متقاضی : 201 ميليون ريال
سهم تسهیلات : 1650 ميلون ريال
دوره بازگشت سرمایه : 4/2 سال - معادل 29 ماه
  میزان اشتغال زایی : بيست نفر
..................

مطالب کلی مندرج در طرح مزبور شامل موارد زیر می باشد :
عنوان
خلاصه طرح
مقدمه
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
سرمایه ثابت
تجهیزات فنی
اثاثبه اداری
هزینه استهلاک
هزینه نگهداری و تعمیرات
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
سرمایه در گردش
ملزومات اداری و آموزشی
سوخت و انرژی
حقوق و دستمزد
هزینه های جاری
جدول کل هزینه های طرح
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
درآمد طرح
پیش بینی مالی طرح
محاسبه دوره بازگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر
محاسبه کارمزد
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات


آماده عقد قرار داد با کلیه مراکز آموزشی تحقیقاتی کشور جهت پذیرش نمایندگی فعال
سفارشات طراحی وب سایت و کلیه امور مربوطه
تلفن تماس : 09111491359                             Email : tahghighnet@yahoo.com