پنج شنبه 4 خرداد 1397
بازدید امروز : 163 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : تاثیر ورزشهای استقامتی بر روی عوامل ایمنی سلولها – سایتوکین ها

عنوان سفارش :
تاثیر ورزشهای استقامتی بر روی عوامل ایمنی سلولها – سایتوکین ها
تعداد صفحه :
48
قیمت :
6000 تومان

سیتوکین ها دسته ای از پروتئین های محلول در آب هستند که وظیفه ایجاد ارتباط بین سلولها را برعهده دارند.
سنتز سیتوکین ها در سلول ها
سیتوکین ها از سلول های مختلف تولید می شوند، سیتوکین ها دارای سه زیر گروه لمفوکین و اینترلوکین و کموکاین هستند که هر کدام از سلول متفاوتی ترشح می شود.
کار سیتوکین ها در سلول ها
همچنین موادی که از سلولهای مختلف بدن از جمله سلولهای سیستم دفاعی ترشح می شود و بر فعالیتهای سیستم ایمنی تاثیر دارد تحت نام کلی سیتوکین ها نامیده می شوند.
سیتوکین ها را بسیاری از سلولها وموادی شبیه سیتوکین را همه سلولهای بدن در شرایط خاص قادرند ترشح کنند.
سیتوکین ها قادر به فعال سازی ماکوفاژها هستند و لنفوستهایB را مبدل به پلاسماسل می کنند و تولید کلاس های مختلف آنتی بادی را القا می کنند. سیتوکین ها قادرند با تبدیل دسته ای از لنفوسیتهای فعال شده به سلولهای خاطره ای در بدن ایجاد مصونیت کنند.
انواع سیتوکین ها
آن دسته از سیتوکین ها که از ماکروفاژها ترشح می شوند منوکین و آن دسته که از لنفوسیت ها ترشح می شوند لنفوکین نامیده می شوند. سیتوکین ها بسیار متنوع هستند و از طریق گیرنده هایی که روی سلولهای مختلف بدن دارند به آنها متصل شده و اثرات خود را بدین شکل اعمال می کنند. گروهی از سیتوکین ها را اینتر لوکین می نامند که تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می شوند.
منبع
http://cmbi.bjmu.edu.cn/cmbidata/cgf/CGF Database/cytweb
فشرده ایمونولوژی، پرورش ابراهیمی و نپتون نیک انجام ، ناشر: آییژ
The effect of repeared en of urance exeercise on 1L-6 and SIL-6R and of …..
تاثیر ورزش استقامتی مکرر (مداوم) روی سطح اینتر لوکین-6 (6-IL) و اسپیتر محلول اینتر لوکین6 (SIL-6R) و ارتباط آنها با احساس خستگی در زمان استراحت.
ورزش طولانی و شدید آزاد سازی (ترشع) اینترلوکین-6 (6-IL) را افزایش می دهد. این اثر اینتر لوکین – 6 به استرس رستپورهای آن بستگی دارد. مطالعات کمی در زمینه تاثیر ورزش را روی سطوح
رسپتوراینترلوکین-6 (6-IL) یا پروکلسیتونین (PCT) که یک شاخص التهاب سیستمیک است. انجام گرفته است. تغییرات در این مولکولها ممکن است این دیدگاه را ایجاد کند که مکانیسم های مرتبط با سیتوکین زمینه ای است برای خستگی وابسته به ورزش (ناشی از ورزش).
متد
13 مرد آموزش دیده (حرفه ای) در این مطالعه حضور داشتند. آنها دو مسافت 468 کیلومتری را در طول مدت 6 روز دو چرخه سواری کردند. نمونه گیری خون در زمان های قبل از ورزشی و بلافاصله پس از گذشات یک روز مطالعه و سپس هر روز صبح قبل از ورزش انجام گرفت.
........

تحقیقهای مشابه
تاثیر ورزشهای استقامتی بر روی عوامل ایمنی سلولها سایتوکین ها
48 صفحه - 6000 تومان
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
14 صفحه - 2500 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
بررسی عوامل تاثیر گذار در دستمزد
18 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریتشرکت24
39 صفحه - 19500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریتشرکت24
39 صفحه - 19500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 15000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانوادهوراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20
33 صفحه - 17000 تومان
قیمت گذاری کالا هاخط مشی های قیمت گذاری
26 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007