چهارشنبه 28 آذر 1397
بازدید امروز : 2149 نفر

موضوع : رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
تعداد صفحه :
37
قیمت :
4500 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
ادبیات تحقیق
تعریف واژه ها و مفاهیم
تعریف بی حجابی
محدوده جغرافیایی و مقطع زمانی تحقیق
محدودیتها و موانع تحقیق
فرایند جهانی شدن
فرهنگ
واکنش های فرهنگی در برابر جهانی شدن
ابزارهای همگونی فرهنگی
مفهوم و ابعاد حجاب و بی حجابی
هدف و فلسفه حجاب
حجاب در کشورهای اسلامی
تأثير جهاني شدن بر فرهنگ حجاب زنان
رابطه جهانی شدن فرهنگی با بی حجابی
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
  چکیده
یکی از نمادها و جلوه های فرهنگی در کشورهای اسلامی مسأله پوشش افراد و به ویژه پوشش و حجاب زنان است. به نظر می رسد طی دهه های اخیر و همزمان با گسترش بحث جهانی شدن این مسأله در کشورهای اسلامی قدری رنگ باخته و حساسیت های گذشته نسبت به آن وجود ندارد.فرهنگ عفاف و حجاب و نهادینه کردن آن در عین حال که یکی از حساسترین مسائل به لحاظ اخلاقی و اعتقادی است، بدلیل انعکاس مستقیم در رفتار فردی و جمعی مردم و همچنین تاثیرات اجتماعی – سیاسی و اقتصادی در درجه نخست نیازمند شناخت صحیح و سپس آسیب شناسی علمی و واقع بینانه است.لباس و پوشش جدای از حفظ بدن و آراستگی آن دارای آثار فلسفه ای عمیق است و روابط مستقیمی با فرهنگ مردم دارد. در هر جامعه ای نوع و کیفیت لباس زنان و مردان علاوه بر آنکه تابع شرایط اقتصادی اجتماغی و اقلیمی آن است قویاً تابع جهان بینی و ارزشهای حاکم بر فرهنگ آن جامعه و حتی مبیّن آن جهان بینی است.
در این مقاله کوشش شده است ضمن معرفی حجاب در کشورهای اسلامی، ارتباط آن را با پدیده جهانی شدن مورد بررسی قرار دهیم.
مقدمه
يكي از مهم ترين مسايلي كه از ضروريات و شعائر اساسي دين مبين اسلام محسوب مي شود و در روايات مربوط به آخرالزمان چهره بسيار نامطلوبي براي آن ترسيم شده است مساله «حجاب» در جامعه و در ميان نامحرمان است و عواقب بسيار وخيمي همچون: ضعف روحيه ايمان و تقوا، شهوت سالاري، تسلط ظالمين بر ممالك اسلامي، كاهش بركات آسماني، افزايش مرگ هاي ناگهاني و زودهنگام، نبود امنيت لازم براي زنان حتي از دست محارم و پدران و برادران خود و غيره همگي از پيامدهاي منفي آن در آيات و روايات اسلامي معرفي شده اند. (احمدی جلفایی، 1384: 9(متأسفانه ما از ديرباز در كشور خودمان هم شاهد يك حركت منفي در اين خصوص بوده و هستيم و به ويژه در سال هاي اخير، اين انحطاط شتاب بسيار زيادي به خود گرفته است.به نظر مي رسد عاملي كه مي تواند در اين حركت موثر باشد و در كشور ما و ساير كشورهاي مسلمان آن را احساس كرد همزماني كم رنگ شدن فرهنگ حجاب (veil culture) و مسأله جهاني شدن (globalization) باشد.با بررسي تاريخي اين مسأله در ايران و همچنين در بسياري از كشورهاي اسلامي ديگر همچون: مصر، الجزاير، تركيه و ... به وضوح مي بينيم كه دست كم تا دوره محمد شاه قاجار در ايران، مسأله حجاب در غالب اين كشورها در كامل ترين شكل خود يعني در قالب چادر و نقاب و روبند رايج بوده است. (همان، 10)اولين انگيزه اي كه از اين دوره به بعد كشورهاي غربي را متوجه مبارزه با حجاب در كشورهاي اسلامي نمود، يافتن بازارهايي مناسب براي فروش توليدات پوشاك آنها بود، آنها براي اين كه بتوانند انواع توليدات خود را در اين كشورها به فروش برسانند ناچار بودند اين التزام به چادر و نقاب را در ميان زنان و دختران ايراني درهم شكنند و آنها را به تنوع طلبي در امر پوشش، مخصوصاً از نوع غربي و اروپايي عادت دهند. (همان، 11)بعدها علاوه بر اين مسأله، متوجه تأثير اين ارزش هاي اسلامي در قوام سياسي و اجتماعي و اقتصادي كشورهاي اسلامي شدند.يكي از جاسوسان انگليسي به نام «مستر همفر» كه در دوره ناصرالدين شاه مرتبط با همين موضوع درايران فعاليت مي كرد در گزارشي چنين مي نويسد: ..................

تحقیقهای مشابه
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 4500 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
7 صفحه - 2000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
11 صفحه - 2500 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 2000 تومان
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
4 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 10000 تومان
اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
17 صفحه - 2500 تومان
کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار
20 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
4 صفحه - 2500 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 4500 تومان
بررسی علل گرایش و تمایل دختران به ایجاد رابطه با جنس مخالف تهیه شده بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 3000 تومان
بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونیها بصورت روش تحقیق
30 صفحه - 2500 تومان
نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
65 صفحه - 4500 تومان
بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
73 صفحه - 10000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10
21 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14
25 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه و رابطه آن با عملکرد خلاق 21
29 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
16 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
16 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
6 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
19 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آزردگی صوتی با پریشانی و اضطراب در جوامع عمومی رابطه دارد-با مشارکت سروصدای هواپیما
17 صفحه - 12000 تومان
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 2500 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 12000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی و جهانی شدن فرهنگ
5 صفحه - 1500 تومان
تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
8 صفحه - 1500 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 10000 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بانک جهانی 8
15 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مخابرات جهانی 4
15 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18
26 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدی
11 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3
2 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطی
3 صفحه - 2500 تومان
جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
15 صفحه - 2500 تومان
نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق
22 صفحه - 2500 تومان
مواجهه فرهنگ روستایی با فرهنگ شهری بر اساس روش تحقیق
34 صفحه - 3000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 3000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
41 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرهنگ و فرصت و فراغت 12
4 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
20 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از میزان فرصت در طول دوازده فرهنگ 15
7 صفحه - 4500 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 13000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 2500 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 2000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 3000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 2500 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 6000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 4500 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 4500 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 2500 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 2500 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 2500 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 6000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 2500 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 3000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 4500 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 18000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 10000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 4500 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 6000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 6000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 6000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 6000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 3000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 3000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 6000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 4500 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 2500 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007