موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بهينه سازي ارائه خدمات بهداشتي درماني و بهره وري بيشتر از منابع موجود
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
تعداد صفحه :
17
قیمت :
6000 تومان

* پيشگفتار
از آنجا يي كه امروزه نحوه ارائه خدمات بهداشتي درماني خود به منزله علم و هنريست كه دانش ، نگرش و مهارتهاي لازم را طلب مي كند لذا به منظور تلاش در جهت تقويت نظام ارائه مراقبت هاي اوليه بهداشتي در راستاي تامين ، حفظ و ارتقاس طح سلامتي جامعه برآن شديم تا با افزايش بهره وري از منابع موجود زمينه ارتقا كارايي انگيزه پرسنل شاغل در واحدهاي بهداشتي درماني از طريق كار بيشتر ، دستمزدبيشتر و همچنين واگذاري اموربه كاركنان غير دولتي را فراهم ساخته، باشد كه با نظارت دائمي وحسن اجراي برنامه هاي مختلف مراكز بهداشتي درماني در چهارچوب اجزا P.H.C و برقراري ارتباط صحيح و منطقي با سطوح مختلف ارائه خدمات و گروههاي مردمي و متنفذين محلي به منظور جلب مشاركت آنها در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بهداشتي درماني به بهينه سازي خدمات بهداشتي درماني دست يافته و بطور موثر نقش ارزنده اي را در سلامتي جامعه ايفا نماييم مطالب حاضر با بهره گيري از كتب علمي ، استفاده از هزينه تمام شده خدمات ،تجربيات مسئولين با سابقه ، تجربيات كاركنان محيطي با سابقه ، حضور در صحنه ارائه خدمات و .... و تلفيق اطلاعات منابع مذكور تهيه گرديده كه قطعا داراي عيوب زيادي خواهد بود كه اميد است با راهنمايي و رفع مشكلات آن مارا ياري فرمايد .
* هدف كلي :
بهينه سازي ارائه خدمات بهداشتي درماني و بهره وري بيشتر از منابع موجود
* هدف نهايي :
ارتقا سطح سلامت جامعه تحت پوشش
* اهداف اختصاصي :
1- افزايش كمي و كيفي خدمات بهداشتي درماني به جامعه تحت پوشش
2- افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي درماني
3- برقراري ارتباط صحيح و مناسب با مراجعين
4- ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه تحت پوشش
5- جلوگيري از هدر رفتن منابع نيروي انساني و كار
6- كاهش هزينه ها و بهره وري بيشتر از منابع موجود
7- ايجاد انگيزه و افزايش كارايي پرسنل تحت پوشش در قالب افزايش دستمزد
8- برقراري ارتباط تنگاتنگ بين سطوح مختلف ارائه خدمات
9- كسب اطلاعات صحيح از جمعيت تحت پوشش و شاخصهاي بهداشتي
10- ارتقا شاخصهاي بهداشتي و سطح سلامت جامعه
11- ارتقا آگاهي ، نگرش و عملكرد گيرندگان خدمات و دهندگان خدمت
* راهكارها :
1- تقويت آموزشي و بازآموزي پرسنل
2- تقويت سيستم ارجاع
3- استفاده بهينه از منابع موجود
4- تقويت هماهنگي بين بخشي و درون بخشي به منظور ارتقا سطح سلامت جامعه
5- اصلاح نظام پرداخت كاركنان بر مبناي عملكرد
6- خريد خدمات از بخش خصوصي و بخصوص تعاوني ها
7- واگذاري بسته هاي خدمتي به افراد و ارزيابي و پرداخت بر اساس كار انجام شده
..................

تحقیقهای مشابه
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 6000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
102 صفحه - 45000 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 36000 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 24000 تومان
گزارش کار آموزی در بیمه خدمات درمانی گیلان
14 صفحه - 12000 تومان
بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
25 صفحه - 7500 تومان
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 4500 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 4500 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
9 صفحه - 4500 تومان
وظیفه بهره وری در مدیریت
6 صفحه - 4500 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
13 صفحه - 9000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 9000 تومان
ایمنی و بهره وری در کارگران
16 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 105000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
15 صفحه - 45000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 27000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
14 صفحه - 6000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
14 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
12 صفحه - 4500 تومان
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
24 صفحه - 7500 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
12 صفحه - 6000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
72 صفحه - 30000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
14 صفحه - 4500 تومان
مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
132 صفحه - 60000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007