موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

طرح درس روزانه ریاضی سوم

عنوان سفارش :
طرح درس روزانه ریاضی سوم
تعداد صفحه :
4
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • "طرح درس روزانه ریاضی سوم "

  نام درس: ریاضی پایه: سوم دبستان موضوع: تقسیم با باقی مانده

  سال تحصیلی: 89-88 تعداد دانش آموزان: 33 نفر مدت اجرا: 45 دقیقه

  آموزشگاه: *** كلاس: *** صفحات: 173-172

  •هدف كلی: دانش آموزان در این درس با تقسیم با باقی مانده آشنا می شوند.

  •اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:

  با باقی مانده تقسیم آشنا می شوند. (شناختی)

  به مراحل محاسبه تقسیم با باقی مانده مساحت دایره علاقه نشان می دهند. (عاطفی)

  با خارج قسمت آشنا می شوند. (شناختی)

  • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

  تفاوت بین خارج قسمت و باقی مانده را توضیح دهند. (شناختی- درك و فهم)

  بتوانند مراحل یك تقسیم با باقی مانده را به درستی انجام دهند. (شناختی- كاربرد.)

  در فعالیت های فردی و گروهی با اشتیاق شركت می كند. (عاطفی- واكنش)

  • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

  می توانند عمل ضرب بین دو عدد را انجام دهند.

  قادر به حل كردن تقسیم های بدون باقی مانده هستند.

  •آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

  تحقیقهای مشابه
  طرح درس روزانه ریاضی سوم
  4 صفحه - 6000 تومان
  طرح درس روزانه ریاضی سوم
  4 صفحه - 1000 تومان
  طراحي تدريس عملي موفق در هر يك از مباحث درس هديه هاي آسمان مربوط به طرح آموزش معلمان
  8 صفحه - 6000 تومان
  پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی - مراحل و محاسبات لازم طرح ریزی کارخانه ساخت بخاری گازی
  20 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  304 صفحه - 75000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 36000 تومان
  طرح درس علوم سوم ابتدایی کامل
  39 صفحه - 18000 تومان
  طرح درس علوم سوم ابتدایی کامل
  39 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007