یکشنبه 1 بهمن 1397
بازدید امروز : 5024 نفر

موضوع : مدیریت تطبیقی مدرسه دولتی و غیر انتفاعی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدیریت تطبیقی مدرسه دولتی و غیر انتفاعی
تعداد صفحه :
11
قیمت :
2000 تومان

مدیریت تطبیقی مدرسه دولتی و غیر انتفاعی
مقدمه
آموزش و پرورش يكي از مهمترين نهادها در هر جامعه است كه مكمل و همپاي خانواده در جهت آگاهي و رشد فرزندان جامعه كار مي كند . اما با توجه به گسترش جوامع و نيازهاي فراوان مردم در جهات مختلف، دولت به تنهايي نمي تواندمنابع مالي آن را تامين كند بنابراين نياز به منابع ديگري در اين زمينه احساس مي شود.در اين مورد دربخش آموزش و پرورش و كمك دولت ، انجمنهاي اولياء خيرين مدرسه ساز و مدارس غير انتفاعي شكل گرفته اند تا به موجوديت آموزش و پرورش و دوام ان همراه با كارآيي بيشتر در جهت رشد جامعه كمك كنند. آموزش و پرورش در ايران در زمان اندك تشكيل خود نسبت به جوامع ديگر و آموزش همگاني روز به روز رشد كرده و از مكتب خانه اي به مدرسه و آموزشگاهي تبديل شده است و امروزه تنها جايگاهي است كه مي تواند جوامع را در مسير رشد سريع قرار دهد و تاثيرات مهم اقتصادي و فرهنگي – اجتماعي را براي جوامع به ارمغان آورد.
البته به خاطر جهاني شدن بيشتر مسائل از جمله پيشرفت علمي، حفظ مح يط زيست، صلح و .... بايد به آموزش و پرورش و نهادهاي كمك كننده آن توجه خاص مبذول شود تا از اهداف خود دور نمانند و نسل آينده را با كمك خانواده خوب تربيت نمايند. يكي از اساسي ترين و حياتي ترين نيازهاي انسان ، اموزش و رشد و آگاهي فرد انسان است ، اما رشد و تغيي رات سريع جامعه اين نياز را مورد تهديد قرار مي دهد .در كشور ما ايران، با توجه به زمينه هاي ايجاد شده از جمله مدارس غير انتفاعي و گذشت حدود 14 سال از ان به طور رسمي،بنظر مي رسد كه نگاهي به ميزان تحقق اهداف آن و بررسي مشكلات و موانع مشاركت عمومي با توجه به نقش آن در جامعه لازم و ضروري است تاريخچه تاسيس مدارس خصوصي در ايران به سال 1290 (ه .ش) يعني زماني كه حاج ميرزا حسين خان سپهسالار در زمان صدارت خود مدرسه مشيريه را در تهران تاسيس كرد بر مي گردد بدين ترتيب تاريخ مدارس خصوصي در ايران تقريبا به قدمت مدارس دولتي است .
در زمان پهلوي نيز مدارس خصوصي با عنوان مدارس ملي تا چند سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مشغول فعاليت بودند.در پاسخ به اين سوال بايد گفت اگر چه كيفيت آموزش در مدارس غير انتفاعي بالاتر از مدارس دولتي است اما تنها تعداد بسيار كمي از مدارس غير انتفاعي از كيفيت هاي بسيار بالا و مطلوب برخوردارند كه شايد پذيراي كمتر از يك درصد از جمعيت دانش آموزان كشور باشد و اين يك در صد از اجراي سياست چند گونگي و غير يكسان سازي مدارس منتفع و رضايت حاصل نموده اند. ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007