موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
تعداد صفحه :
19
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
بخش نخست
فصل نخست: کلیات
فصل دوم: شرکت در قتل و نقض عضوی که منجر به فوت شود
بخش دوم: فصل اول: راههای اثبات جرم
فصل دوم: شهادت شهود
  پیشگفتار:
بسیاری از مشاغل در جامعه از نظر عملکرد ممکن است بسیار به یکدیگر شباهت داشته باشند. از این رو می¬توان گفت مشاغلی چون پزشکی و وکالت نیز می¬توانند به هم شبیه باشند. لذا یک وکیل با توجه به اقتضای شغل خود ، افزایش جرم و جنایت و اختلافات اجتماعی و روابط بین اشخاص و رجوع آنها به وکیل باعث افزایش درآمدی وی می¬شود و از طرف دیگر ازدیاد بیماری و مریضی در سطح جامعه ارتباط مستقیم با مسئله مالی پزشکان دارند. لذا بنا به اصول عقلی و منطقی و در راه نیل به جامعه سالم و زندگی مسالمت¬آمیز افراد ، این گروه¬های شغلی باید چه موضوع را انتخاب کنند؟
  مقدمه:
یکی از معضلات و مشکلات موجود در جامعه امروز و بطور اخص در بین جوانان و نوجوانان نزاع¬های گروهی یا دسته¬جمعی است. با توجه بع قابل دسترس بودن سلاح¬های سرد در بین این قشر گاهاً این نزاع¬ها منجر به قتل و صدمات شدید بدنی یا نقص عضو می¬گردد. هدف از تحقیق ، کنکاش در مورد راههای ثبوت مجرمیت شخص در نزاع¬های دسته¬جمعی منجر به قتل و نقش شاهد یا شاهدان نزاع در این بین است.
  طرح مسئله:
آیا شهات شهود در نزاع دسته¬جمعی می¬تواند یکی از راههای اثبات جرم باشد؟
  کلیات:
گاهی اوقات درگیریها بصورت دسته¬جمعی است. در این مورد قانونگذار برای هر یک از شرکت-کنندگان در منازعه چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند ، مجازات مقرر کرده است. و این صرفاً به خاطر حضور و شرکت آنها در درگیری است.
منازعه یعنی همه شرکت¬کنندگان مرتکب زد و خورد شوند حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شوند و عکس¬العملی از خود نشان ندهند مشمول شرکت در نزاع دسته¬جمعی نخواهند بود.
پس منازعه ، زد و خورد عده¬ای [ که حداقل باید 3 نفر باشند ] با عده¬ای دیگر که ممکن است فامیل یکدیگر باشند.
شرط تحقق شرکت در نزاع دسته¬جمعی ، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت ، با او در حدود مواد راجع¬به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. ..................

تحقیقهای مشابه
مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
19 صفحه - 5000 تومان
بررسی حقوقی مشارکت در قتل
23 صفحه - 12000 تومان
اکراه به قتل در حقوق کیفری ایرا ن وفرانسه
12 صفحه - 4000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
18 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
39 صفحه - 16000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 30000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 16000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 16000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 20000 تومان
دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
47 صفحه - 20000 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 8000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 2000 تومان
دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
24 صفحه - 12000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 8000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007