موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و کاربرد آن در صنعت سیمان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و کاربرد آن در صنعت سیمان
تعداد صفحه :
20
قیمت :
7500 تومان

تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و کاربرد آن در صنعت سیمان
چکیده : هدف از این مقاله ، برآورد عدم قطعیت کالیبراسیون و آزمون ها ( فیزیکی یا شیمیایی ) بر اساس روشهای آماری و غیر آماری می باشد . عدم قطعیت اندازه گیری آزمون زمان گیرش اولیۀ سیمان ، همچنین عدم قطعیت تهيۀ محلول های استاندارد ( كاليبراسيون ) در اندازه گیری آلکالیها برآورد شده است. واژه های کلیدی : عدم قطعیت استاندارد ، عدم قطعیت ترکیبی ، عدم قطعیت بسط یافته ، تلرانس ، توزیع نرمال، توزیع یکنواخت ، توزیعU شکل ، توزیع مثلثی ، دقت ، خطا ، صحت ، تفکیک پذیری ، ضریب اطمینان ، فاکتور همپوشانی ، اندازه ده
1- مقدمه : در اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی یک ماده همواره اعداد یکسان بدست نمی آید و اندازه گیری کاملاٌ تکرار پذیر نیست زیرا در معرض مقادیر متفاوتی از عدم قطعیت قرار می گیرد . قابل ذکر است که منابع مختلفی شامل ابزارهای اندازه گیری ، شرایط محیط ، اپراتور و کمیت مورد اندازه گیری بر عدم قطعیت اندازه گیری ها تاثیر خواهند گذاشت .
2- مفاهیم اولیه : در این قسمت به تعریف مفاهیم خطا ، صحت ، دقت ، تلرانس، تفکیک پذیری ، ضریب اطمینان ، عدم قطعیت و فاکتور همپوشانی می پردازیم .
• خطا(Eror ) : خطای وسیلۀ اندازه گیری به صورت تفاوت بین مقدار واقعی از مقدار اندازه گیری شده یک کمیت تعریف می شود .
• صحت(Accuracy) : صحت وسیلۀ اندازه گیری اختلاف بین مقدار واقعی از متوسط مقدارخوانده شده بوده و اریبی ( Bias ) یا تمایل نیز نامیده می شود . هر قدر اریبی کوچکتر باشد دستگاه دارای صحت بیشتری است .
• دقت( Precision ) : میزان تکرارپذیری سیستم را دقت گوییم . مقادیر خوانده شده از یک سیستم تکرار پذیر به هم نزدیک اند به عبارت دیگر پراکندگی نتایج کم است .
• تلرانس(Tolerance) : تلرانس یک وسیله اندازه گیری محدودة مجازی است که می توانیم برای خطا داشته باشیم . تلرانسها معمولاٌ توسط سازندگان دستگاهها ، استانداردها یا قطعات مشخص می شوند . در حقیقت تلرانس مشخص کننده محدوده های اندازه گیری است که در آن یک قطعه ساخته شده است. دستگاهها و استانداردهای با کیفیت بالا معمولاً با تلرانس های کمتر نسبت به موارد با کیفیت پایین ساخته می شوند .
• تفکیک پذیری(Resolution) : تفکیک پذیری یک وسیلۀ اندازه گیری به صورت کمترین اختلاف بین اعداد یک نشان دهنده که بتواند به طور معنی دار از هم تشخیص داده شود ، تعریف می گردد . به عنوان مثال تفکیک پذیری یک خط کش معمولی mm1 است .
• ضريب اطمينان (Confidence Coefficient ) : گوییم فاصلۀ ( U ، L ) یک فاصلۀ اطمینان با ضریب اطمینان (1-α) برای پارامتر مجهول θ است اگر داشته باشیم :
در حقیقت ضریب اطمینان ( سطح اطمینان) میزان اطمینانی است که پارامتر مجهول به یک فاصله تعلق دارد . • عدم قطعیت( Uncertainty ) : عدم قطعیت به صورت حدود خطا در اندازه گیری با در نظر گرفتن کلیة منابع خطا تعریف می شود . قابل ذکر است که تعاریف دیگر عدم قطعیت عبارتند از : الف – عدم قطعیت اندازه گیری ، پارامتری مربوط به نتیجه اندازه گیری است که پراکندگی مقادیری را که به طور منطقی به یک اندازه ده ( Measurand ) (کمیت خاصی که مورد اندازه گیری قرار می گیرد) می توان نسبت داد ، مشخص می کند . اين پارامتر مي‌تواند يك انحراف استاندارد ( Standard Deviation ) يا مضاربي از آن باشد . ب- عدم قطعیت بیانگر گسترة مقادیری است که با سطح اطمینان مشخص تخمین زده می شود که اندازه ده در آن فاصله قرار دارد .
..................

تحقیقهای مشابه
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و کاربرد آن در صنعت سیمان
20 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد MUSIC,ESPRIT,ROOT MUSIC در تخمین DOA 11
5 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 45000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 30000 تومان
هوش و اندازه گیری هوش کودک
8 صفحه - 4500 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 7500 تومان
توصیف و اندازه گیری افت ولتاژ
10 صفحه - 4500 تومان
درس اندازه گیری سنجش در علوم تربیتی
16 صفحه - 6000 تومان
روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه گیری و مدل روگذري موج بر روی یک ساحل طبیعی 4
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری و مواد تعمیرات 25
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 57000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص پیامدهای واقعی و اندازه گیری سایر عملکردها 7
5 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی
20 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود رویت پذیری با استفاده از تعیین محل بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 3
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 33000 تومان
گزارش کار اندازه گیری کولیس ، ریزسنج
9 صفحه - 6000 تومان
کار آماری دبیرستان اندازه گیری قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون بارفیکس
13 صفحه - 15000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش
26 صفحه - 12000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
روش های شیمیایی اندازه گیری قند خون
41 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007