سه شنبه 24 مهر 1397
بازدید امروز : 7516 نفر

موضوع : ماشینهای فرز عمودی و افقی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ماشینهای فرز عمودی و افقی
تعداد صفحه :
12
قیمت :
3000 تومان

ماشینهای فرز عمودی محور اصلی این ماشین ها به طور عمودی یاتاقان بندی شده است .در زیر ماشین فرز عمودی و قسمت های مختلف آن را می بینید. این ماشین مانند ماشین فرز افقی از ۸ قسمت اصلی تشکیل شده است . ۱-بدنه ۲- تابلو برق ۳-جعبه دنده محور اصلی ۴-در جعبه دنده و شاستی های راه انداز و محور تنظیم دور۵- کله گی عمودی ۶- میز اصلی ۷-میز گونیایی ۸-دستگاه بار اتوماتیک ماشین فرز عمودی
شماره اجزای ماشین نام قطعه و شرح آن
1 شستی استپ
2 شستی راه انداز محور اصلی
3 طوقه محور تنظیم دور که تعداد دورهای تنظیم پذیر در روی آن ثبت شده است
4 دسته گردان محور تنظیم دور
5 شستی حرکت سریع میز ماشین
6 شستی محرک
7 کلید روشنایی
8 ضامن چرخش کله گی
9 اهرم ثابت کننده حرکت قائم محور اصلی میله فرزگیر
10 اهرم اتومات حرکت طولی میز اصلی
11 تنظیم کورس میز
12 پیچ محکم کننده میز
13 چرخ حرکت دستی میز ماشین در جهت طولی X مجهز به حلقه تنظیم و حلقه مدرج ورنیه دار تا دقت ۰٫۰۵ میلیمتر
14 شستی حرکت خرگوشی میز ماشین
15 شستی فرمان راه انداز محور اصلی
16 شستی استپ
17 پیچ تنظیم حرکت طولی اتوماتیک میز و دستی
18 حلقه مدرج جابه جایی عرضی میز
19 فرمان حرکت عرضی میز
20 حلقه مدرج ورنیه دار بار عرضی تا دقت ۰٫۰۵ میلیمتر اهرم دستی جابه جایی عمودی میز گونیایی دستی
21 دسته محرک میز گونیایی مجهز به حلقه تنظیم و حلقه مدرج ورنیه دار تا دقت ۰٫۰۵ میلیمتر
22 دکمه سفت کننده تعویض سرعت پیشروی
23 فلکه تنظیم سرعت پیشروی میز
24 طوقه مدرج بار اتومات که مقدار پیشروی میز در هر دقیقه بر روی آن ثبت شده
25 نشان دهنده حرکت پیشروی میز
26 اهرم بار اتومات حرکت عرضی و قائم میز ماشین(y و z )
27 دسته سفت کننده و ثبات حرکت میز
28 دسته سفت کننده اهرم اتومات حرکت طولی میز
29 اهرم بار اتومات حرکت عرضی وقائم میز(y و z )
30 چرخ حرکت دستی میز ماشین در جهت طولی(x )
31 کلید تعویض حرکت دور(چپ و راست)
32 کلید پمپ مایع خنک کننده
33 دکمه فشاری راه انداز ماشین
34 اهرم کلاج جعبه دنده اصلی و آزاد محور تنظیم دور جهت تعویض دور (اهرم تغییر دور)
35 کلید فرمان اتوماتیک یا دستی میز
36 اهرم سفت کننده ثبات میز گونیایی z
37 چرخ فلکه جابه جایی محور اصلی در جهت قائم در درون پاتاقان
38 پیچ های نگهدارنده کله گی عمودی


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007