تلگرام سایت تحقیق
دوشنبه 7 اسفند 1396
بازدید امروز : 1315 نفر

موضوع : بررسي تحليلي ايرادات در دادسراهاي حقوقي و دعاوي تصرف
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسي تحليلي ايرادات در دادسراهاي حقوقي و دعاوي تصرف
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

يكي از مباحث در آئين دادرسي امور اتفاقي است كه در آئين دادرسي قديم تحت عنوان طواري دادرسي بيان شده بود. امور اتفاقي، اموري هستند كه در جريان دادرسي حادث مي شوند يا اتفاقي مي افتد و در روند رسيدگي تاثير مي گذارند و ممكن است امور اتفاقي قبل از اولين جلسه دادرسي يا تا پايان دادرسي و يا پس از دادرسي جريان پيدا كند. در آئين دادرسي قديم مصوب ۱۳۱۸، در امور طواري دادرسي يا در امور اتفاقي ده مورد ذكر شده بود و اين چنين تفسير مي شود كه قانونگذار همه امور اتفاقي را بيان ننموده، فقط ده مورد از امور اتفاقي را بيان داشته و چهار مورد آن را جا انداخته است. ولي در آئين دادرسي جديد حرف (در) را برداشته‌اند و تصور اوليه اين بوده كه قانونگذار حتماً مي خواهد (در فصل ششم مواد ۱۰۸ به بعد) ساير امور اتفاقي را به جزء آنهايي كه قبلاً نامبرده بيان كند. ولي درحال حاضر قانونگذار در آئين دادرسي جديد فقط پنج مورد از امور اتفاقي را ذكر نموده كه عبارتند از تأمين خواسته، ورود ثالث، جلب ثالث، دعوي متقابل، اخذ تأمين از اتباع بيگانه، كه اين امور در فصل ششم، مواد ۱۰۸ به بعد بيان شده و بقيه امور اتفاقي در اين فصل و مبحث ذكر نگرديده.
امور اتفاقي پنج دسته هستند:
الف) يك دسته اموري كه قبل از رسيدگي به اصل دعوا بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد، يعني قبل از اتخاذ تصميم نفياً يا اثباتاً در ماهيت دعوا، بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. مانند ايرادات، كه جزء امور اتفاقي هستند كه قبل از رسيدگي به اصل دعوا بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد، اين امور اتفاقي در آئين دادرسي جديد به بخشي در ماده ۸۴ بيان شده و يازده مورد هستند و بخشي ديگر در ماده ۹۱ آمده است كه ايراد به دادرس مي باشد.
ب) دسته دوم از امور اتفاقي، كه به موازات رسيدگي به اصل دعوا، بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد، مانند تأمين خواسته، اخذ تأمين از اتباع بيگانه و به عبارتي دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ تا ۳۲۵)، دستور موقت از امور اتفاقي است كه به موازات اصل دعوا به آن رسيدگي مي شود. البته دستور موقت ممكن است قبل از دادرسي يا همزمان يا بعد از اتخاذ تصميم در مورد ماهيت، تقاضا گردد.
ج) دسته سوم از امور اتفاقي، كه بايد توأمان مورد رسيدگي قرار بگيرد. مانند جلب ثالث، ورود ثالث، دعوي متقابل، كه توأم به رسيدگي به اصل دعوا بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد.
د) دسته چهارم از امور اتفاقي، اموري است كه رسيدگي به اصل دعوا را متوقف مي نمايد و باعث توقيف در دادرسي مي شود و متعاقب آن قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد. مانند موضوع ماده ۱۰۵، كه احد از اصحاب دعوا فوت مي نمايد يا محجور يا سمتش زائل مي شود، قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018