یکشنبه 25 آذر 1397
بازدید امروز : 2246 نفر

موضوع : بررسي تحليلي ايرادات در دادسراهاي حقوقي و دعاوي تصرف
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسي تحليلي ايرادات در دادسراهاي حقوقي و دعاوي تصرف
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2000 تومان

يكي از مباحث در آئين دادرسي امور اتفاقي است كه در آئين دادرسي قديم تحت عنوان طواري دادرسي بيان شده بود. امور اتفاقي، اموري هستند كه در جريان دادرسي حادث مي شوند يا اتفاقي مي افتد و در روند رسيدگي تاثير مي گذارند و ممكن است امور اتفاقي قبل از اولين جلسه دادرسي يا تا پايان دادرسي و يا پس از دادرسي جريان پيدا كند. در آئين دادرسي قديم مصوب ۱۳۱۸، در امور طواري دادرسي يا در امور اتفاقي ده مورد ذكر شده بود و اين چنين تفسير مي شود كه قانونگذار همه امور اتفاقي را بيان ننموده، فقط ده مورد از امور اتفاقي را بيان داشته و چهار مورد آن را جا انداخته است. ولي در آئين دادرسي جديد حرف (در) را برداشته‌اند و تصور اوليه اين بوده كه قانونگذار حتماً مي خواهد (در فصل ششم مواد ۱۰۸ به بعد) ساير امور اتفاقي را به جزء آنهايي كه قبلاً نامبرده بيان كند. ولي درحال حاضر قانونگذار در آئين دادرسي جديد فقط پنج مورد از امور اتفاقي را ذكر نموده كه عبارتند از تأمين خواسته، ورود ثالث، جلب ثالث، دعوي متقابل، اخذ تأمين از اتباع بيگانه، كه اين امور در فصل ششم، مواد ۱۰۸ به بعد بيان شده و بقيه امور اتفاقي در اين فصل و مبحث ذكر نگرديده.
امور اتفاقي پنج دسته هستند:
الف) يك دسته اموري كه قبل از رسيدگي به اصل دعوا بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد، يعني قبل از اتخاذ تصميم نفياً يا اثباتاً در ماهيت دعوا، بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. مانند ايرادات، كه جزء امور اتفاقي هستند كه قبل از رسيدگي به اصل دعوا بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد، اين امور اتفاقي در آئين دادرسي جديد به بخشي در ماده ۸۴ بيان شده و يازده مورد هستند و بخشي ديگر در ماده ۹۱ آمده است كه ايراد به دادرس مي باشد.
ب) دسته دوم از امور اتفاقي، كه به موازات رسيدگي به اصل دعوا، بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد، مانند تأمين خواسته، اخذ تأمين از اتباع بيگانه و به عبارتي دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ تا ۳۲۵)، دستور موقت از امور اتفاقي است كه به موازات اصل دعوا به آن رسيدگي مي شود. البته دستور موقت ممكن است قبل از دادرسي يا همزمان يا بعد از اتخاذ تصميم در مورد ماهيت، تقاضا گردد.
ج) دسته سوم از امور اتفاقي، كه بايد توأمان مورد رسيدگي قرار بگيرد. مانند جلب ثالث، ورود ثالث، دعوي متقابل، كه توأم به رسيدگي به اصل دعوا بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد.
د) دسته چهارم از امور اتفاقي، اموري است كه رسيدگي به اصل دعوا را متوقف مي نمايد و باعث توقيف در دادرسي مي شود و متعاقب آن قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد. مانند موضوع ماده ۱۰۵، كه احد از اصحاب دعوا فوت مي نمايد يا محجور يا سمتش زائل مي شود، قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007