یکشنبه 1 بهمن 1397
بازدید امروز : 5007 نفر

موضوع : تهاجم غير قانوني بین کشورها
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تهاجم غير قانوني بین کشورها
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1500 تومان

منشور سازمان ملل متحد، قانون مشترک کره ي زمين، در مقد مه خود رسمآ اعلام ميکند: « ما، خلق هاي عضو سازمان ملل متحد، مصمم بر حفظ نسلهاي آتي از آفت جنگ (...) و بر بنيان نهادن محمل هاي تضمين روند عدم توسل به زور ، مگر در جهت منافع همگان، (...) بنا داريم تا نيرو هاي خودرا براي تحقق اين آرمانها به يکديگر پيوند دهيم ». منشور از همان ماده ي اول خود خاطر نشان ميسازد که هدف نخست سازمان ملل متحد همانا « حفظ صلح و امنيت بين المللي » و « مقابله با هر گونه عمل تهاجمي يا ديگر اشکال تهديد صلح جهاني» است.
بدين ترتيب، ايالات متحده ي آمريکا و متحدين بريتانيا يي آنان، روز پنجشنبه 20 مارس، با راه اندازي يک « جنگ باز دارنده» عليه عراق و با تهاجم به اين کشور بدون مجوز سازمان ملل و يا ساير سا زمانهاي بين الملي، اصول بنيادين سازمان ملل متحد را زير پانهاده، خود سرانه در خارج از کادر قانون و آشکارا بعنوان مهاجم عمل کرده اند.
جامعه بين المللي، در برابر اين جنايت عليه صلح رو ياروي وضعيتي بي سابقه قرار گرفته است. از زمان پيدايش سازمان ملل در سال 1945 ، تا کنون هرگز سابقه نداشته است که دو کشور بنيان گذار اين سازمان، اعضا دائمي شوراي امنيٌت ( و از رده ي کهن ترين دموکراسي هاي جهان ) چنين وحشيانه قانونيت بين المللي را نقض کرده و در برابر آن ، به آنچه مي توان « دول بزه کار» خواند، بدل شوند. نظم جهاني دچار دگرگوني گشته است. و اين امر نه در عرصه ي رده بندي قدرت، چرا که از اين نظر تفوق بلا منازع واشنگتن همچنان پا بر جاست، بلکه در عرصه ي ارزش هاي سياسي خودرا نشان ميدهد. عامل محرک اعتراضات ميليوني شهروندان سراسر جهان عليه اين جنگ، و بويژه در درون ايالات متحده و بريتانياي کبير، بيش از هر چيز جنبه ي غير اخلاقي آن بوده است. ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007