سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7621 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : زنان در جامعه در ادیان مختلف

عنوان سفارش :
زنان در جامعه در ادیان مختلف
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان

خلاصه تحقیق
زنان در جامعه در ادیان مختلف

مقدمه اگر بخواهيم جايگاه و منزلت زن را در اسلام بدرستي درك نمائيم، بايد بدانيم كه در اديان و انديشه ها و كشور هاي ديگر ارج و مقام زن چه بوده است، تا ارج و بهاي ارشادات اسلامي را در اوج آن تار انديشي ها به خوبي دريافته باشيم.
ويل دورانت دانشمند بزرگ مغرب زمين در تاريخ تمدن خويش مينويسند.
در ميان قبايل ابتدايي زن را به كار هاي پليد ميگماشتند، آنها را به بهاي اندك ميفروختند و از نفس كشيدن پهلوي زن احتراز ميكردند.
در روسيه تازيانه را به داماد ميدادند تا زن خود را بزند.
به قول هردوت مؤرخ دنياي غرب، در بابل هر سال دختران را در محل خاصي گرد مي آوردند وليلام ميكردند. در قانون حمورايي آمده است اگر كسي دختر ديگري را كشت، بايد دختر خود را به پدر مقتول بدهد تا كشته شود. در يونان وقتي افلاطون از تعليم و تعلم زن سخن ميگفت مسخره اش مي كردند، تا جايي كه افلاطون شكر ميكرد كه مرد آفريده شده است، همينگونه در يونان زن از مال شوهر ارث نميبرد. در اسپارت براي اصلاح نسل: شوهران زنان خود را در اختيار مردان ديگر قرار ميدادند و روسپي گري مجاز بود.
رومي ها مثلي داشتند بدينگونه: زن را نميتوان انسان ناميد.
در عهد ساسانيان در ايران، زن فاقد شخصيت حقوقي بود، يعني زن را از شمار اشخاص نه، بلكه از شمار اشيا به حساب مي آوردند.
در قانون مانو در هندوستان: زن از كسب دانشها محروم بود، حق ملكيت نداشت زن بايد پس مانده غذاي شوهر را ميخورد، و با مرگ شوهر، زنده با جسد شوهر مي سوخت.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007