موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شکل گیری گروه تجاری کوچک به عنوان یک الگوی توسعه کارآفرینی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شکل گیری گروه تجاری کوچک به عنوان یک الگوی توسعه کارآفرینی
تعداد صفحه :
43
قیمت :
21000 تومان

چرا گروه های تجاری یا کسب و کار کوچک در کشورهای توسعه یافته موجود می باشند ؟ بررسی ها نشان می دهد که تأثیر اقتصادی محکم گروه های تجاری در سرتاسر جهان به طور قابل ملاحظه ای بر گروه های تجاری بزرگ و اقتصاد در حال شکوفایی اختصاص دارد. روش های تئوریک به توصیف حضود گروه های تجاری فوق العاده متنوع که در درجه بندی نیروی بازار تا دیدگاه های منابع محور پرداخته است، اشاره می نماید از جمله این فاکتورها می توان به ناکامی بازار ، هزینه های معامله ، تئوری عاملیت و ثبات فرهنگی اساره داشت. با این همه ، این شیوه ها ، در وصف شرکت های با مقیاس کوچک تا متوسط در کشورهای توسعه یافته چندان مناسب نیست. آنچه را که باید نسبت به آن آگاهی داشت این است که گروه های کوچکتر در صورت تنوع افراد و تخصص ها ، به نتایج چشمگیری دست می یابند. گروه های تجاری جوان و کوچک سازمان یافته را در یک ساختار نسبتاً مرکزی مورد بررسی قرار
داده ایم. مزایای استنباط شده از این گروه ها و افراد کارآفرین از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار می باشند. به لحاظ تئوریک بر چه مبنایی می توان به شرح این پدیده پرداخت ؟
بر مبنای بررسی یک نمونه مطالعاتی ، گروه تجاری کوچک را در خصوص پیامدها و سوابق رشد مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. این امر امکان درک و مدیریت رشد شرکت های کارآفرینی را میسر می سازد. عملکردهای اجرا شده منجر به افزایش شهرت ، جذب منابع مکمل ، تسهیل به کارگیری منابع جدید، ثبات اقتصادی و مشارکت گروهی ( روابط رقابتی و مشارکتی همزمان با سایر شرکت ها ) می شود. علاوه بر این گروه پیامد فرایند جهانی شدن و تونع افکار است. در شهور شرکت های تجاری کوچک به عنوان یک فاکتور گروهی متنوع عوامل متعددی دخیل می باشد. نکته حائز اهمیت در اینجا ، ادغام فعالیت ها با توجه به الگوهای اجرایی ارائه شده است. در نهایت گروه تجاری کوچک به عنوان یک روش مدیریت کارآفرینی در نظر گرفته می شود. نقش اصلی این مقاله مرتبط ساختن ساختار سازمانی با مدیریت و رشد شرکت های کارآفرینی است.
مقدمه
گروه های تجاری به عنوان گروهی از شرکت هایی استنباط می شوند که از مالکیت متداول و روابط عملیاتی و شخصی گسترده ای با سایر شرکت ها برخوردار باشد. ( استراچن 1976 ) این امر یکی از ویژگی های حائز اهمیت اقتصادی جهانی است. بررسی ها تأثیر اقتصادی معتدل گروه های تجاری را در سرتاسر جهان بدون در نظر گرفتن بافت ها نمایان می سازد ( گرانووتر 2005 ) با این همه 3 فرضیه کلی در متون اصلی در خصوص گروه های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. نخست ، گروه های تجاری به طور چشمگیری متنوع هستند ( گیلن 2005 ). دوم ، گروه های تجاری همان شرکت های بزرگ هستند ( ایاکوباسی و روسا 2005 ) . سوم ، مورخین در حوزه تجاری ، در مقایسه با اشکال مدیریتی مبتنی بر واحدها به عنوان یک پدیده سنتی در سازمان ها به بررسی هر گونه شکل سازمانی مبادرت ورزیده اند.
( چندلر 1962 ). چندین شیوه تئوریک نظیر ضعف یا ناکامی بازار ( گرانووتر 1995 ) و تئوری هزینه معاملات ( کوز 1937 و ویلیام سان 1985 ) به منظور توصیف حضور گروه های تجاری متنوع بویژه در اقتصاد نو ظهور ( چانگ 2005 ) مورد استفاده قرار گرفت. این شیوه های تئوریک به اندازه کافی قادر به وصف نحوه شکل گیری گروه های تجاری کوچک و متوسط در حال رشد بویژه در کشورهای توسعه یافته نیست اما در توصیف فعالیت ها و شناسایی آنها نقش بسزایی را ایفا می نماید. ( ایاکوباسی و روسا 2005 ، ویک لاند 1998 ) . سؤالات مطرح شده در حوزه شکل گیری گروه ها به عنوان الگوهای تأثیرگذار اقتصادی در اروپا بدقت مورد شرح و تحلیل قرار گرفته شده است ( ایاکوباسی 2002 ، لوزیو 2001 ، روسا و اسکات 1999 ). استنباط های خانا و یافه ( 2005 ) از صحت بالایی برخوردار است کلیه استدلال های مطرح شد ، حضور گروه های تجاری و نقش آنها را در توسعه اقتصادی نمایان می سازد. این پروسه ها در ارتباط مستقیم با فرایندهای کارآفرینی ( ایاکوباسی و روسا ) است. کارآفرینان سازماندهی برنامه ها و اجرا فعالیت های نو آورانه را مبنای کار خود قرار می دهند و سپس تمهیدات لازمه را به کار می برند ( روسا و ایوکوباسی ).
زمانیکه یک کارآفرین به طور همزمان به منظور بکارگیری فرصت های جدید از فعالیت های چند جانبه استفاده می کند. ( کارآفرینی بهینه ) ، یک سؤال کلیدی مطرح می گردد : چه ارتباطی میان این فعالیت ها وجود دارد و چرا کارآفرینان به ایجاد یک شرکت جدید مبادرت می ورزند ؟ متون ارائه شده در حوزه کارآفرینان موفق به منظور شناسایی و بکارگیری فرصت ها به سرمایه انسانی برجسته کارآفرینان تکیه
می نماید ( 2006 رایت وست هدواک باساران ) در مجموع ، در بررسی گروه های تجاری ، گروه های تجاری کوچک را نادیده گرفته اند این بررسی غالباً در خصوص ساختار سازمانی کارآفرینی بهینه است. از این رو بر تأثیرات بارز گروه های تجاری کوچک و ساختارهای سازمانی از بعد کارآفرینی تکیه می نماییم. و به بررسی گروه های تجاری نسبتاً کوچک ، کم سابقه و در حال رشد می پردازیم. کارآفرینی به طور قابل ملاحظه ای در حال رشد است ( سکستون و بومان ـ اپتن 1991 ) . متون مربوط به رشد به حسب سوابق و نتایج توسعه جمع بندی شده است ( ویک لاند 1998 ). از این رو 3 عنصر کلیدی : اختیار ، تحقق و کنترل رشد را مورد بحث قرار می دهیم. بر طبق الگوی مطرح شده توسط کوین و اسلوین
( 1998 ) ، فرایند رشد منجر به افزایش پیچیدگی مدیریت می شود. علاوه بر این منجر به شکل گیری مسائل متفاوت در میان شرکت ها و محیط خارجی آن می گردد. لذا باید با استفاده از راه حل های بهینه به کنترل آنها پرداخت به عبارت دیگر ، نیازهای توسعه باید تحت مدیریت کامل قرار گرفته شوند ( کوین و اسلوین ).

تحقیقهای مشابه
شکل گیری گروه تجاری کوچک به عنوان یک الگوی توسعه کارآفرینی
43 صفحه - 21000 تومان
تاملی در شکل گیری وهابیت و عقاید آن
27 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 6000 تومان
احزابی که در شکل گیری انقلاب نقش داشته اند
16 صفحه - 6000 تومان
بررسی مبانی شکل گیری جنبشهای اسلامی از دیدگاه هرایر دکمجیان
22 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به حداقل رساندن اثر جبرانی گروه MCDM تصمیم گیری تجمع افزودنی با استفاده از "مفهوم حق وتو" 20
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5
3 صفحه - 9000 تومان
مديريت توسعه و بهره گیری از فرصتها
9 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21
11 صفحه - 33000 تومان
ابزارهای توسعه هوش تجاری درسازمان
4 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7
7 صفحه - 21000 تومان
کارآفرینی موتور توسعه اهداف راهکارهای کارافرینی زیر ساختها
38 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007