تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
چهارشنبه 0 فروردین 1397
بازدید امروز : 5875 نفر

موضوع : رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟.doc
تعداد صفحه :
20
قیمت :
3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

اطلاعات درموردموضوع:
تاریخچه موضوع: در 1 نوامبر سال 2009 دریافت گردید . در دسامبر 2010 پذیرفته شد و به صورت on line دردسترس می باشد.
کلمات کلیدی: رضایت شغلی ، آنایز عامل تائیدی چند گروهی ، مطالعات تجربی در طول زمان فعالیتهای منابع انسانی .
چکیده : این بحث ارزیابی در مورد رضایت مندی شغلی رادر سازمان خدمات دولتی و عمومی درطول یک دوره 6 ساله مورد مشاهده قرار داد. جنبه های ارائه شده که رضایت مندی شغلی را تحت تاثیر قرار می دادند نیز مورد مشاهده قرار گرفتند . فعالیتهای مدیریتی ،پاداشها ،موقعیت شغلی وخود فعالیت و شغل همه تحت بررسی واقع گردیدند . اطلاعات از کارمندان سازمان خدکات دولتی مشابه در سه موقعیت جداگانه جمع آوری گردید :
297= 2001 و 222 = 2003 و 243= 2007. مدل پیش بینی شده با استفاده از آنالیز فاکتور تائیدی چند گروهی آزمایش گردید یک مجموعه از ANOVA برای تفاوت های موجود در آزمایش با در نظر گرفتن جنبه های رضایت شغلی در سه موج انجام گرفت . نتایج ، تغییر ناپذیری مشابهی از رضایت مندی را در مورد جنبه های شغلی را آشکار نمود و ارزیابی فردی اکثر جنبه ها درطول زمان تغییریافت : عمده ترین مفهوم تجربی این مطالعه، در سهم آن در کمیل نمودن اختلاف ادبی در مورد رضایت مندی شغلی در جشم انداز زمانی است . نتایج بیان می داردکه مدیران بهتر است که فعالیت های منبع انسانی ویژه را به منظور افزایشجمبه های متفاوت رضایت شغلی در طول زمان افزایش و بهبود بخشند .
مقدمه :
رضایت شغلی یکی از ساختارهایی است که بیشترین تحقیق رادر علم تجارت و رفتار سازمانی به دلایل گوناگون داشته است . نخست آنکه رضایت شغلی برای محققانی که علاقه مند به ارزیابی ذهنی موقعیت های شغلی به عنوان مثال( ویژگی های شغلی، هاک من و اولدهام در سال 1980 ) می باشند مناسب می باشد. ثانیا، رضایت شغلی ، مربوط به مدیران و محققانی است که علاقه مند به نتایج سازمانی هستندبه عنوان مثال،تعهدات و الزامات سازمانی ، رفتار نقش فوق العاده ، کارشکنی ، گردش معاملات و یا اهدافی که در صدد ترک شغل ، ثالثا ، فرض بر آن است که رضایت شغلی مفهوم وسیعی را داراست زیرا ساختار دائمی را داراست که تمام حرفه ها ، مشاغل ، فعالیت ها و بافت ها را پوشش میدهد. علیرغم برخی مناقشه هاو مباحث در مورد این موضوع ، چندین تحقیق نشان داده است که رضایت مندی شغلی ، عاملی کلیدی است که تولیدو بهره وریرا تحت تاثیر قرار می دهد. رضایت مندی شغلی دیدگاهی است که به تمام دیدگاهها درمورد زندگی و یا رضیت از زندگی ، وابسته است . رضایت مندی شغلی دیدگاهی است که افراد در باره شغل خود دارند . رضایت مندی شغلی از درک افراد از شغل آنهاو اینکه به چه میزان تناسب و هماهنگی میان افراد و سازمان وجود دارد نشات میگیرد. هزاران مطالعه ، دیدگاههای افراد را به تجربیات شغلی آنها همانند جنبه های ویژه مشاغل مانند دستمزد ، خود گردانی و استقلال و نظرات است فردی با سطح بالای رضایت شغلی به طور دیدگاه های مثبتی نسبت به شغل خود دارد در حالیکه فرد ناراضی ساختاری کسل کننده را با صرف نظر از همه ی ویژگی های شغلی و محیط کار ترسیم می کندکه ممکن است یک کارگر آن را به صورت رضایت مند و تامین کننده و دیگری کسل کننده و ناراضی مشاهده کند . همه ی این مباحث ، مبتنی بر فرضیات و کلیات است که بیان می دارد رضایت شغلی جهانی، در ارتباط و وابسته به مجموعه ی وابسته و میان وظایف ، نقش ها، مسئولیت ها ، تعامل ، پاداش و انگیزه است.

تحقیقهای مشابه
رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟.doc
20 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلی
8 صفحه - 8000 تومان
رابطه رضایت شغلی و موفقیت
10 صفحه - 1500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری
13 صفحه - 2000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 3000 تومان
مديريت پاداش - رضایت شغلی
22 صفحه - 4000 تومان
پرسشنامه بررسی رضایت شغلی
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
12 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه سلامت عمومی و رضایت شغلی
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
2 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
6 صفحه - 3000 تومان
رضایت شغلی
22 صفحه - 3500 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
12 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
12 صفحه - 20000 تومان
رضایت شغلی
22 صفحه - 3000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
9 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی
1 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه رضایتمندی شغلی
4 صفحه - 3000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
85 صفحه - 12000 تومان
مدیریت رضایت مندی مراجعان در سازمانهای دولتی
16 صفحه - 2000 تومان
بررسی میزان رضایت مندی کارکنان از مدیران در سازمان
22 صفحه - 3000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
عوامل موثر بر انتخاب شغلی کارکنان در سازمانها
9 صفحه - 1500 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
ضرورت انگیزش شغلی در سازمان
32 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32
45 صفحه - 13000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
28 صفحه - 5000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
28 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28
16 صفحه - 16000 تومان
ارتباط و الگوهای ارتباطی در سازمان
18 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر وضعیت اتمسفر محیطی در طول زمان تابیدن تار بر روی مشخصه های تار و کیفیت تابیدن تار13
25 صفحه - 15500 تومان
رکوردهایی با طول متغییر
7 صفحه - 1500 تومان
اثر انواع انکوباتورهای یوشچنکو تراف و یوشچنکو تغییر یافته بر تفریخ و بازماندگی و رشد تخم تاس ماهی ایرانی
54 صفحه - 7000 تومان
فلسفه های سه گانه تغییرسازمانی
15 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21
32 صفحه - 11000 تومان
مراحل و روشهای تغییر در سازمان
26 صفحه - 4000 تومان
تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
53 صفحه - 7000 تومان
پرسشنامه مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان
4 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه تغییر سازمانی
2 صفحه - 3000 تومان
انواع هوش و اهميت هوش هيجاني و تاثير آن بر عملكرد سازمان.docx
23 صفحه - 3500 تومان
سازمان انرژی اتمی ایران.docx
2 صفحه - 1000 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 3500 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 7000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007