موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟.doc
تعداد صفحه :
20
قیمت :
10500 تومان

اطلاعات درموردموضوع:
تاریخچه موضوع: در 1 نوامبر سال 2009 دریافت گردید . در دسامبر 2010 پذیرفته شد و به صورت on line دردسترس می باشد.
کلمات کلیدی: رضایت شغلی ، آنایز عامل تائیدی چند گروهی ، مطالعات تجربی در طول زمان فعالیتهای منابع انسانی .
چکیده : این بحث ارزیابی در مورد رضایت مندی شغلی رادر سازمان خدمات دولتی و عمومی درطول یک دوره 6 ساله مورد مشاهده قرار داد. جنبه های ارائه شده که رضایت مندی شغلی را تحت تاثیر قرار می دادند نیز مورد مشاهده قرار گرفتند . فعالیتهای مدیریتی ،پاداشها ،موقعیت شغلی وخود فعالیت و شغل همه تحت بررسی واقع گردیدند . اطلاعات از کارمندان سازمان خدکات دولتی مشابه در سه موقعیت جداگانه جمع آوری گردید :
297= 2001 و 222 = 2003 و 243= 2007. مدل پیش بینی شده با استفاده از آنالیز فاکتور تائیدی چند گروهی آزمایش گردید یک مجموعه از ANOVA برای تفاوت های موجود در آزمایش با در نظر گرفتن جنبه های رضایت شغلی در سه موج انجام گرفت . نتایج ، تغییر ناپذیری مشابهی از رضایت مندی را در مورد جنبه های شغلی را آشکار نمود و ارزیابی فردی اکثر جنبه ها درطول زمان تغییریافت : عمده ترین مفهوم تجربی این مطالعه، در سهم آن در کمیل نمودن اختلاف ادبی در مورد رضایت مندی شغلی در جشم انداز زمانی است . نتایج بیان می داردکه مدیران بهتر است که فعالیت های منبع انسانی ویژه را به منظور افزایشجمبه های متفاوت رضایت شغلی در طول زمان افزایش و بهبود بخشند .
مقدمه :
رضایت شغلی یکی از ساختارهایی است که بیشترین تحقیق رادر علم تجارت و رفتار سازمانی به دلایل گوناگون داشته است . نخست آنکه رضایت شغلی برای محققانی که علاقه مند به ارزیابی ذهنی موقعیت های شغلی به عنوان مثال( ویژگی های شغلی، هاک من و اولدهام در سال 1980 ) می باشند مناسب می باشد. ثانیا، رضایت شغلی ، مربوط به مدیران و محققانی است که علاقه مند به نتایج سازمانی هستندبه عنوان مثال،تعهدات و الزامات سازمانی ، رفتار نقش فوق العاده ، کارشکنی ، گردش معاملات و یا اهدافی که در صدد ترک شغل ، ثالثا ، فرض بر آن است که رضایت شغلی مفهوم وسیعی را داراست زیرا ساختار دائمی را داراست که تمام حرفه ها ، مشاغل ، فعالیت ها و بافت ها را پوشش میدهد. علیرغم برخی مناقشه هاو مباحث در مورد این موضوع ، چندین تحقیق نشان داده است که رضایت مندی شغلی ، عاملی کلیدی است که تولیدو بهره وریرا تحت تاثیر قرار می دهد. رضایت مندی شغلی دیدگاهی است که به تمام دیدگاهها درمورد زندگی و یا رضیت از زندگی ، وابسته است . رضایت مندی شغلی دیدگاهی است که افراد در باره شغل خود دارند . رضایت مندی شغلی از درک افراد از شغل آنهاو اینکه به چه میزان تناسب و هماهنگی میان افراد و سازمان وجود دارد نشات میگیرد. هزاران مطالعه ، دیدگاههای افراد را به تجربیات شغلی آنها همانند جنبه های ویژه مشاغل مانند دستمزد ، خود گردانی و استقلال و نظرات است فردی با سطح بالای رضایت شغلی به طور دیدگاه های مثبتی نسبت به شغل خود دارد در حالیکه فرد ناراضی ساختاری کسل کننده را با صرف نظر از همه ی ویژگی های شغلی و محیط کار ترسیم می کندکه ممکن است یک کارگر آن را به صورت رضایت مند و تامین کننده و دیگری کسل کننده و ناراضی مشاهده کند . همه ی این مباحث ، مبتنی بر فرضیات و کلیات است که بیان می دارد رضایت شغلی جهانی، در ارتباط و وابسته به مجموعه ی وابسته و میان وظایف ، نقش ها، مسئولیت ها ، تعامل ، پاداش و انگیزه است.

تحقیقهای مشابه
رضایت از جنبه های شغلی آیا الگوها در طول زمان تغییر می یابد؟.doc
20 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از جنبه های شغلی
8 صفحه - 24000 تومان
رابطه رضایت شغلی و موفقیت
10 صفحه - 4500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
4 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
12 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
2 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
12 صفحه - 90000 تومان
کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
12 صفحه - 105000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
9 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
3 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
85 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 42000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل شغلی در مورد یک محیط کار در حال تغییر 32
45 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر وضعیت اتمسفر محیطی در طول زمان تابیدن تار بر روی مشخصه های تار و کیفیت تابیدن تار13
25 صفحه - 46500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007