موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان

تعداد فرضیه : 1 عدد
فرضیه فرعی : 7 عدد
نوع آزمون : همبستگی پیرسون
تعداد نمونه : 0 عدد
پرسشنامه :
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده :
قیمت : 105000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
تعداد صفحه :
20
قیمت :
105000 تومان

تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان

فرضيه ‏هاي تحقیق:

● فرضیه اصلی : بین فرهنگ سازمانی و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

● فرضیه های فرعی :

1 ـ بین خلاقیت و خطرپذیری در سازمان و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

2 ـ بین توجه به جزئیات در سازمان و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

3 ـ بین توجه به نتیجه در سازمان و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

4 ـ بین توجه به افراد در سازمان و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

5 ـ بین تشکیل تیم در سازمان و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

6 ـ بین سطح تحول د در سازمان و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

7 ـ بین ثبات یا پایداری در سازمان و وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.

معه آماری پژوهش حاضر مشتریان ( افراد دارای حسابهای جاری ، کوتاه مدت ، بلند مدت و پس انداز و... ) کلیه بانکهای دولتی استان گیلان می باشند .

). نمونه آماری این پژوهش مشتریان سه شعبه از بانک صادرات شهرستان رشت جهت نمونه انتخاب گردیده است.

روش تجزیه وتحلیل داده ها

دراین تحقیق ازتکنیک های موجود در آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه استفاده می گردد دراین تحقیق در مرحله اول تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه، تجزیه وتحلیل بخش اول به صورت ارائه جداول یک بعدی به صورت فراوانی مطلق و نسبی پرداخته شد. ودرمرحله بعد به آزمون فرضیات با استفاده از رومی همبستگی پیرسون پرداخته شده است.

تحقیقهای مشابه
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 1000 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
43 صفحه - 27000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
41 صفحه - 75000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007