شنبه 29 تیر 1398
بازدید امروز : 4795 نفر

موضوع : چالش هاي روابط كار در ايران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
چالش های روابط کار در ایران
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2500 تومان

چکیده:
هوشمندي کارکنان در محيط كار ، مسئله أي حائز اهميت است . اما مهمتر آن است كه بتوانند با يكديگر روابط موثر برقرار كنند . اداره روابط ميان فردي در محيط كار چالشي است كه در برابر كليه كاركنان و بويژه مديران وجود دارد .
بطور كلي دو نوع رابطه در سازمان گسترش مي يابد : رابطه شخصي و رابطه كاري .
رابطه كاري همواره مهمترين رابطه است . روابط كاري بر اساس ضوابط و سلسله مراتب سازمان برقرار مي شود ، از اين رو افراد نبايد احساسات خود درباره ديگران را در روابط كاري خود دخالت دهند . در رابطه كاري احساس نزديكي و صميميت و همدردي جايي ندارد . در حاليكه در رابطه شخصي فرض يكسان بودن و برابري افراد مطرح است .
چالش اصلي تلفيق دوگانه رابطه ها و احتراز از تجلي و غلبه هر يك از رابطه هاي كاري و شخصي در سازمان است . البته كار مشكلي است ولي غير ممكن نيز نمي باشد .
يكي از توصيه ها آگاهي همگان از كم و كيف رابطه ها و تاكيد زياد بر پيامد هاي آن می باشد.
دوم اينكه همه افراد بايد نحوه ارتباط كاري را بخوبي فراگيرند و فراگيري آن مستلزم توجه و تذكر مكرر و بويژه رفتار شخص مدير است .
سوم اينكه بجاي ارتباط شخصي بايستي به همگان نحوه همكاري با يكديگرو كار جمعي را آموزش داد . كار گروهي به معني رفيق شدن و دوست شدن نيست . كار گروهي يعني توافق بر اصول و اهداف ، احترام متقابل و تشويق و حمايت از يكديگر است . كار گروهي مكانيزمي است كه همه به هم كمك مي كنند تا هدف سازمان تامين شود
مقدمه:
مهم نيست كه شما در كاري كه انجام مي دهيد چقدر خوب هستيد، مهم نيست كه چقدر با استعداد و ماهريد و از دانش خوبي برخوردار هستيد، مهم ترين و نوميدكنند ه ترين
عامل در تعيين موفقيت شما و رضايت كامل در محل كارتان، توانايي شما در استحكام بخشيدن به روابطي ثمربخش با ديگران است . محل كار جايي است كه شما ساعات كاري زيادي را در آن م ي گذرانيد و بسياري از مهم ترين روابط مهم شما در آنجا شكل می گيرد. مديريت ثمربخش بر اين روا بط، چالشي مهم در هر محل كاري است.
دوستان و همكاران
روابط شخصي در كار براي دوستي و حمايت متقابل مهم است. به كاري كه قبل از كار فعلي داشته ايد فكر كنيد . شما احتمالاً بعضي افراد را به نيكي به ياد م ي آوريد. اما احتمالاً افرادي هستند كه هرز دلتنگشان نمي شويد. آنها افرادي هستند كه شما تنها به خاطر كار با ايشان معاشرت داشت هايد و نه به انتخاب خودتان.
در واقع دو نوع روابط در كار توسعه م ي يابد. يكي روابط شخصي و ديگري روابط حرف هاي. روابط حرفه اي هميشه مه م تر است . براي اينكه هدف اصلي در شغل شما انجام كار براي شركت است .براي داشتن رابطة خوب شخصي و حرف هاي در محل كار، شما مي بايست مشكلاتي را كه درهم آميزي ارتباطات شخصي و حرفه اي ايجاد مي كند، بشناسيد. اين مشكلات عبارتند از:
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007