یکشنبه 29 مهر 1397
بازدید امروز : 879 نفر

موضوع : چالش هاي روابط كار در ايران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
چالش های روابط کار در ایران
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2500 تومان

چکیده:
هوشمندي کارکنان در محيط كار ، مسئله أي حائز اهميت است . اما مهمتر آن است كه بتوانند با يكديگر روابط موثر برقرار كنند . اداره روابط ميان فردي در محيط كار چالشي است كه در برابر كليه كاركنان و بويژه مديران وجود دارد .
بطور كلي دو نوع رابطه در سازمان گسترش مي يابد : رابطه شخصي و رابطه كاري .
رابطه كاري همواره مهمترين رابطه است . روابط كاري بر اساس ضوابط و سلسله مراتب سازمان برقرار مي شود ، از اين رو افراد نبايد احساسات خود درباره ديگران را در روابط كاري خود دخالت دهند . در رابطه كاري احساس نزديكي و صميميت و همدردي جايي ندارد . در حاليكه در رابطه شخصي فرض يكسان بودن و برابري افراد مطرح است .
چالش اصلي تلفيق دوگانه رابطه ها و احتراز از تجلي و غلبه هر يك از رابطه هاي كاري و شخصي در سازمان است . البته كار مشكلي است ولي غير ممكن نيز نمي باشد .
يكي از توصيه ها آگاهي همگان از كم و كيف رابطه ها و تاكيد زياد بر پيامد هاي آن می باشد.
دوم اينكه همه افراد بايد نحوه ارتباط كاري را بخوبي فراگيرند و فراگيري آن مستلزم توجه و تذكر مكرر و بويژه رفتار شخص مدير است .
سوم اينكه بجاي ارتباط شخصي بايستي به همگان نحوه همكاري با يكديگرو كار جمعي را آموزش داد . كار گروهي به معني رفيق شدن و دوست شدن نيست . كار گروهي يعني توافق بر اصول و اهداف ، احترام متقابل و تشويق و حمايت از يكديگر است . كار گروهي مكانيزمي است كه همه به هم كمك مي كنند تا هدف سازمان تامين شود
مقدمه:
مهم نيست كه شما در كاري كه انجام مي دهيد چقدر خوب هستيد، مهم نيست كه چقدر با استعداد و ماهريد و از دانش خوبي برخوردار هستيد، مهم ترين و نوميدكنند ه ترين
عامل در تعيين موفقيت شما و رضايت كامل در محل كارتان، توانايي شما در استحكام بخشيدن به روابطي ثمربخش با ديگران است . محل كار جايي است كه شما ساعات كاري زيادي را در آن م ي گذرانيد و بسياري از مهم ترين روابط مهم شما در آنجا شكل می گيرد. مديريت ثمربخش بر اين روا بط، چالشي مهم در هر محل كاري است.
دوستان و همكاران
روابط شخصي در كار براي دوستي و حمايت متقابل مهم است. به كاري كه قبل از كار فعلي داشته ايد فكر كنيد . شما احتمالاً بعضي افراد را به نيكي به ياد م ي آوريد. اما احتمالاً افرادي هستند كه هرز دلتنگشان نمي شويد. آنها افرادي هستند كه شما تنها به خاطر كار با ايشان معاشرت داشت هايد و نه به انتخاب خودتان.
در واقع دو نوع روابط در كار توسعه م ي يابد. يكي روابط شخصي و ديگري روابط حرف هاي. روابط حرفه اي هميشه مه م تر است . براي اينكه هدف اصلي در شغل شما انجام كار براي شركت است .براي داشتن رابطة خوب شخصي و حرف هاي در محل كار، شما مي بايست مشكلاتي را كه درهم آميزي ارتباطات شخصي و حرفه اي ايجاد مي كند، بشناسيد. اين مشكلات عبارتند از:
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007