جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 1777 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : آسیب شناسی اعتیاد- روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آسیب شناسی اعتیاد- روش تحقیق
تعداد صفحه :
24
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهميت تحقیق
اهداف تحقیق
تعاريف و مفاهيم تحقيق
الف :تحقیقات داخلی
ب:تحقیقات خارجی
مبانی نظری پژوهش:
نظریه¬های روان¬شناختی
رویکردهای جامعه¬شناختی
تئوری محرومیت نسبی
نظریه¬های خرده فرهنگ
نظریه پیوند افتراقی
پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
منابع لاتین
آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي موثر بر آن
مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدی¬ترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه¬شناسی، روان¬شناسی، حقوقی، سیاسی و ... دارد. به اعتقاد تحلیل¬گران اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، به-عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب¬ها و انحرافات اجتماعی می¬باشد. به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یک¬سو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می¬کشاند و از سوی دیگر پدیده¬ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. اعتیاد گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش¬های اجتماعی کاهش می¬دهد به¬طوری که آسیب شناسان اجتماعی، اعتیاد را به مثابه « جنگ شیمیایی خانگی » و « جنگ بدون مرز » می¬دانند. سازمان بهداشت جهانی مسأله مواد مخدر، اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح¬های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می¬دهد. ضرورت شناخت ابعاد و سطوح این مسأله اجتماعی زمانی عمیق¬تر درک می¬شود که بدانیم پدیده اعتیاد، متأثر از توسعه فن¬آوری¬های ارتباطی و رایانه¬ای و باند¬های مافیایی و دست¬های پنهان است و از چنان پیچیدگی¬هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون¬ها و پروتکل¬های مختلف برای مقابله با آن ( کنوانسیون¬های 1971، 1961، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) نموده است. حجم گسترده تجارت و چرخش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه¬ای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تأمل کرده است(علی هاشمی،17:1383).
بیان مسأله
کشور ایران به دلیل شرایط خاص و هم¬جواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاه¬ترین مسیر ترانزیت، در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر ازافغانستان به اروپا بوده است. وجود زمینه¬های رشد و گسترش مواد مخدر در ایران و قاچاق آن که هم¬اکنون به یک تجارت زیرزمینی تبدیل شده است، پیچیدگی اوضاع فعلی را فراهم ساخته است و می¬رود تا به یک بحران اساسی در جامعه تبدیل شود. در عرصه ملی، کشور ایران به جهت ساختار جمعیتی، موقعیت ژئوپولتیکی و فقدان استراتژی و طرح جامع ملی مبارزه با عرضه، کاهش، تقاضا و درمان معتادان، به¬عنوان یکی از آسیب ¬پذیرترین کشورهای جهان در مقابل مسأله مواد مخدر است. گزارش¬های آماری حاکی از گسترش فزاینده اعتیاد به مواد مخدر در ایران است. به¬طوری که اعتیاد بعد از بيکاری و گرانی سومین معضل اجتماعی است. در مورد آمار معتادان در ايران، اعداد و ارقام مختلفي ذكر مي¬شود، بر اساس آخرين اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، يك ميليون و 200 هزار نفر در ايران معتاد دائمي هستند و حدود 800 هزار نفر نيز به صورت تفنني مواد مخدر مصرف مي¬كنند كه البته با توجه به اين¬كه در همه جاي دنيا تعداد افرادي كه به صورت تفريحي و تفنني مواد مخدر مصرف مي¬كنند بيش از معتادان دائمي است، اكثر كارشناسان به اين آمار به ديده ترديد نگاه مي‌كنند(خبرگزاری فارس، 2:1385).
برآوردهای صورت گرفته نشان می¬دهد که میزان خسارت¬های اقتصادی – اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر و قاچاق آن در کشور سالیانه 700 میلیارد تومان است(صادقی ، 155:1382) و به طور متوسط بر اساس آمار سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور را در جریان مبارزات از دست می¬دهیم(رئیس دانا، 105:1381)
طبق گزارشات در سال 1382، سن آغاز مصرف مواد مخدر در ایران به 14 تا 16 سال رسیده است(توسلی،9:1379) و سالانه 10٪ به تعداد معتادان افزوده می¬شود. رشد اعتیاد تزریقی 30٪ است و این میزان تقریباً 5 برابر جمعیت کشور است(عبدی،135:1382).
ضرورت و اهميت تحقیق
اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی، پدیده¬ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان¬یابی و حفظ نظم موجود از بین می¬رود و باعث دگرگونی¬های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه می¬شود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در سیمای یک مسأله یا مشکل اجتماعی رخ نموده¬است. این آسیب اجتماعی تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده و به طور روز افزونی در حال تعامل با سایر آسیب¬های اجتماعی و تبدیل شدن به یک تهدید شالوده و ساخت شکن است. امروز نخبگان و نهادهای تصمیم¬ساز و تدبیر پرداز ما با نوعی فقر شناخت و ضعف تمهید و تدبیر استراتژیک و فقدان رویکردی فراگیر و همه سونگر و مبتنی بر « تعین چندجانبه » – جستجوی علل و عوامل متنوع در پس این پدیده – مواجه هستند. در نتیجه این فقر، ضعف استراتژی و تاکتیک¬های متخذه برای مقابله با این تهدید، قادر به تأمین بهینه اهداف خود نبوده¬اند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثیرات مخرب مواد مخدر بوده است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت همه ابعاد آن(اقتصادی، اجتماعی و...) است، بنابراین برنامه¬هایی در امر مبارزه با مواد مخدر موفق خواهند بود که با شناخت واقع-گرایانه از این مسئله طرح و اجراشود.
چنان¬چه بپذیریم در جامعه¬ای با مختصات جامعه ایران بعد از انقلاب، امنیت هستی شناختی و وجودی(امنیت هویتی، ارزشی و هنجاری) مقدم بر امنیت ملی است، طبعاً باید بپذیریم که مواد مخدر، فوری¬ترین و جدی¬ترین تهدید ملی این جامعه است. جامعه ما با داشتن ساختار جمعیتی جوان، به نحو نگران کننده¬ای مورد تهاجم گسترده مواد مخدر قرار گرفته است. از سوی دیگر علی¬رغم دستاوردهای حاشیه مرزی که به قیمت رشادت های بی نظیر دست اندرکاران و شهادت بیش از 3300 نفر از رزمندگان و 10000 جانباز این عرصه به دست آمده، در داخل کشور با معضلات پیچیده¬ای روبرو بوده ایم.
از این¬رو ضروری است با بررسی علل اجتماعی مؤثر در بروز پدیده اعتیاد، زمینه¬های ظهور پدیده اعتیاد مورد توجه واقع شود.
..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017