موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزاریش بهره وری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزاریش بهره وری
تعداد صفحه :
115
قیمت :
45000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
2-1) بیان مساله
3-1) اهمیت موضوع تحقیق
4-1) اهمیت تحقیق
5-1) فرضیه های تحقیق
6-1) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق :
7-1) مدل تحقیقاتی تحقیق
فصل دوم چارچوب نظری تحقیق پیشینه تحقیق
1-2) چارچوب نظری تحقیق
مفهوم بهره وری :
مفهوم سیستم مدیریت کیفیت :
ادبیات تحقیق :
کاربردها ی بهره وری
موانع بهبود بهره‌وری
منافع و فواید بهره‌وری
عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری
راهکارهای افزایش بهره وری
رویکردها
کاهش ضایعات
ایجاد تعهد در کارکنان
توجه به کارکنان
استفاده از استعدادها
انگیزه
توجه به تغییر
اندازه گیری بهره وری
چرخه بهره وری
سنجش بهره وری از طریق ارزش افزوده
بررسی اصول مدیریت کیفیت
اصل اول : تمركز بر مشتري (Customer Focus)
اصل دوم : رهبري (Leadership)
اصل سوم : مشاركت كاركنان (Involvement of people )
اصل چهارم : رويكرد فرايندي (Process approach)
اصل پنجم : رويكرد سيستمي به مديريت (System approach to management)
اصل ششم : بهبود مستمر (Continual improvement)
اصل هفتم : تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها (Factual approach to decision making)
اصل هشتم : ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان (Mutually beneficial supplier relationships )
متن استاندارد استاندارد بين المللي ISO 9001
مقدمه
رويكرد فرايندي
ارتباط با ايزو 9004
سازگاري با سايرسيستم هاي مديريت
سيستم مديريت كيفيت - الزامات
1- دامنه كاربرد
1-1- كليات
1-2- كاربرد
2- استاندارد مرجع
3- واژگان و تعاريف
4-1- الزامات عمومي
4-2- الزامات مستندسازي
4-2-1- كليات
4-2-2- نظامنامه كيفيت
4-2-3- كنترل مستندات
4-2-4- كنترل سوابق كيفيت
5-1- تعهد مديريت
5-2- تمركز بر مشتري
5-3- خط مشي كيفيت
5-4- طرح ريزي
5-4-1- اهداف كيفيتي
5-4-2- طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت
5-5- مسئوليت،اختياروارتباطات
5-5-1- مسئوليت واختيار
5-5-2- نماينده مديريت
5-5-3- ارتباطات داخلي
5-6- بازنگري مديريت
5-6-1- كليات
5-6-2- ورودي هاي بازنگري
5-6-3- خروجي هاي بازنگري
6-1- فراهم آوري منابع
6-2-1- منابع انساني
6-2-2- صلاحيت، آموزش و آگاهي
6-3- زيرساخت
6-4- محيط كار
7-1- طرح ريزي پديدآوري محصول
7-2- فرآيندهاي مرتبط با مشتري
7-2-1- تعيين الزامات مربوط به محصول
7-2-2- بازنگري الزامات مرتبط با محصول
7-2-3- ارتباطات بامشتري
7-3- طراحي و توسعه
7-3-1- طرحي ريزي طراحي و توسعه
7-3-2- ورودي هاي طراحي و توسعه
7-3-3- خروجي هاي طراحي و توسعه
7-3-4- بازنگري طراحي و توسعه
7-3-5- تصديق طراحي و توسعه
7-3-6- صحه گذاري طراحي و توسعه
7-3-7- كنترل تغييرات طراحي و توسعه
7-4- خريد
7-4-1- فرآيند خريد
7-4-2- اطلاعات خريد
7-4-3- تصديق محصول خريداري شده
7-5- توليد و ارايه خدمات
7-5-1- كنترل توليد و ارايه خدمات
7-5-2- صحه گذاري فرآيندهاي توليدي و ارايه خدمات
7-5-3- شناسايي و رديابي
7-5-4- اموال مشتري
7-5-5- نگهداري محصول
7-6- كنترل تجهيزات پايش و اندازه‏گيري
- اندازه گيري، تحليل و بهبود
8-1- كليات
8-2- پايش و اندازه گيري
8-2-1- رضايت مشتري
8-2-2- مميزي داخلي
8-2-3- پايش و اندازه‏گيري فرايندها
8-2-4- پايش و اندازه ‏گيري محصول
8-3- كنترل محصول نامنطبق
8-4- تحليل داده‏ ها
8-5- بهبود
8-5-1- بهبود مستمر
8-5-2- اقدام اصلاحي
8-5-3- اقدام پيشگيرانه
1- آسيب شناسي فرآيند پياده سازي استاندارد
2- آسيب شناسي گذر زمان
2-1- آسيب شناسي سازمان غير متعهد
2-3- آسيب شناسي گواهي دهنده ناآشنا
2-2) پیشینه تحقیق
روشها و ابزارهاي مديريت کيفيت و چگونگي انتخاب و طبقه بندي آنها
فصل سوم روش انجام تحقیق
1-3) روش ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
2-3) روایی و پایایی ابزار ستجش و اندازه گیری
روایی:
پایایی:
3-3) جامعه و نمونه آماری
4-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
5-3) محدودیت های تحقیق
فصل چهارم روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5) نتیجه گیری
5-2) پیشنهادات تحقیق
منابع
ضمائم
چکیده
در این پروژه برروی اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به مطالعه کل مطالب و همچنین بررسی روند کارآیی و بهره وری در قبل و بعد از اخد گواهینامه توسط شرکت مسینان که من در آن به کارآموزی مشغول بودم آنچنان بر می آید که ارتباط تنگاتنگی مابین دو مورد گفته شده وجود دارد . بطوریکه می دانیم ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در نهایت با هدف بالابردن بهره وری و کارآیی در هر سازمانی می باشد. بنا براین بدیهی است که با پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت کیفیت (iso) می توان انتظار داشت که کارآیی در سیستم و مجموعه مورد نظر افزایش خواهد یافت البته در این میان باید توجه داشته باشیم که می بایست بازرسی صحیح و دستی برروی کلیه مجموعه صورت گیرد تا از اجرای صحیح و دقیق گواهینامه مربوطه اطمینان حاصل شود .
لغات کلیدی :
بهره وری ، مدیریت کیفیت، iso 9001
  1-1) مقدمه
سیستم مدیریت کیفیت (iso) سیستمی می باشد که تأكيدكننده بر افزايش كارايي و اثربخشي فعاليت‎ها در هر سازمانی با توجه به اهميت‎دهنده به حداكثرنمودن توان كاري كاركنان و استفاده از حداكثر توانايي آنان در هر سازمانی دارد که البته می بایست توان کاری را با توجه به استعدادها و در حد توان بودن کارکنان در نظر گرفت . از این تعریف خلاصه می توان براحتی دریافت که iso تاثیر بسزایی در هر سازمانی دارد ، چرا که ارتباط مستقیمی با افزایش کارایی دارد و افزایش کارایی را می توان هدف اصلی هر سازمانی در نظر گرفت. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری است که مدیریت می تواند بازده اقتصادی فعالیتهای خود و کارکنان را لمس نماید و کارکنان با توجه به بهره وری بیشتر می توانند انتظارات بیشتری از مدیران خود داشته باشند.
این پژوهش در نظر دارد با توجه به مطالب گفته شده نقش و تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (iso) را در کارخانه مسینان بطور اخص مورد بررسی قرار دهد.
2-1) بیان مساله
با توجه به عنوان پروژه در می یابیم که مساله اصلی در این پروژه بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (iso) در بهره وری کارکنان می باشد و به بیان دیگر اینکه آیا iso می تواند در بهبود کارآیی و بهره وی موثر واقع شود یا خیر.
3-1) اهمیت موضوع تحقیق :
موضوع اصلی تحقیق را می توان در افزایش بهره وری خلاصه نمود که البته پیاده سازی مدیریت کیفیت یکی از راههای افزایش بهره وری می باشد. اما با توجه به اینکه پیاده سازی مدیریت کیفیت (iso) یکی از راههای پر اهمیت در راه افزایش بهره وری می باشد می توان در یافت که این موضوع چقدر حائز اهمیت می باشد. همانطور که می دانیم شرکتهای زیادی پس از گذراندن مراحل اولیه شروع کسب و کار خود جهت توسعه دادن به سازمان مربوطه اقدام به تلاش جهت اخذ iso می کنند چرا که این سیستم هم اکنون یکی از سیستم های مورد نیاز برای شرکتها و سازمانها برای شرکت در بازارهای معتبر و یکی از ابزارهای نشان دادن رعایت استانداردهای لازم در هر سازمانی می باشد.
آمارها نشان داده شرکتهایی که موفق به دریافت این استاندارد می گردند در مجموع قابلیتهای بالاتری نسبت به رقیبان خود دارا نی باشند چرا که کلا ماهیت این سیستم بالا بردن کیفیت و بهره وری می باشد. بنابراین در می یابیم که تحقیق در مورد این موضوع می تواند برای تمامی سازمانها و شرکتهایی که می خواهند در مورد کارایی افراد و سازمان خود بطور تخصصی مورد مطالعه بپردازند این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
  1-2) چارچوب نظری تحقیق
مقدمه
در ابتدای این فصل به بررسی مفاهیم سیستم جامع کیفیت iso و بهره وری می پردازیم بطوریکه در ابتدا مفاهیم این موضوعات را تعریف کرده و سپس به بررسی ادبیات و تاریخچه آنها اشاره کرده و سپس پیشینه تحقیق را مورد ارزیابی قرار می دهیم تا بدانیم چه تحقیقاتی برروی این موضوع صورت گرفته است. بدیهی است که ابتدا می بایست به تعریف و توضیح موارد گفته شده پرداخت تا خواننده ذهینیت کافی در مورد موضوع مورد بحث داشته باشد.
مفهوم بهره وری :
بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: "مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت". به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.
می‌توان گفت برای نخستین بار لغت «بهره‌وری» توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال 1776 (میلادی) بکار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1833 (میلادی) فردی به اسم «لیترِ» بهره‌وری را «قدرت و توانایی تولید کردن» تعریف کرد. بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار, سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت .
بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.
واژه «بهره وری» بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده شد. «کنه» با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری بنام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور و فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارائی کارگران، درباره تقسیم کار ، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارائی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد. بطور مثال اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند گفته می شود کارائی آن ۹۶% است.
اما واژه ای که به تدریج جنبه عمومی تر و کلی تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردیده « بهره وری» بود که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :
(بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.)
سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرد است :
(بهره وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید از مین ، سرمایه، نیروی کار و مدیریت.)
در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال ۱۹۵۵ در ارتباط از بهبود بهره وری چنین بیان شده است :
«حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی بطویکه بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود.»
از دید مرکز بهره وری ژاپن ، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تأسیسش در سال ۱۹۵۵ نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از : افزایش اشتغال ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان.
افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء شطح بهره وری ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد. بطور مثال در دوره زمانی (۱۹۷۴- ۱۹۶۷) کشور ژاپن بهره وری ملی خود را ۶/۹۹% افزایش داد در حالی که در همان مدت مدیریت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایلات متحده امریکا به ترتیب ۳/۴۳ و ۲۵/۲۹% افزایش یافت.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ مرکز بهره وری امریکا تعریف زیر را ارائه داد:
● قیمیت تعدیل شده سود = بهره وری
تعریف دیگری از بهره وری به شرح زیر شده است :
▪ استنیر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات.
▪ استیگل : نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی .
▪ ماندل : بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود.
▪ دیویس : تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده .
▪ فابر یکانت : یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی.
در سالهای ۱۹۷۴ و اواخر ۱۹۸۴ «سومانث» سه تعریف اساسی (و سپس چهارمی در سال ۱۹۸۷) را درباره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارائه داد :
● بهره وری جزئی :
نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازاء هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه (بهره وری سرمایه) و نظایر آن .
● بهره وری کلی عوامل تولید :
عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول ، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدئو و کامپیوتر که ۶۵% هزینه تولید آنها مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.
● بهره وری کلی :
نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی است . این شاخص تأثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات ، ماشین آلات، سرمایه و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند.
مفهوم سیستم مدیریت کیفیت :
اين سند هشت اصل مديريت كيفيت كه در استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي سري ايزو 9000-2000 كاربرد دارد را معرفي مي نمايد. مديريت ارشد هر سازمان مي تواند از اين اصول بعنوان چارچوبي براي راهنمايي سازمان خويش به منظور بهبود عملكرد ها استفاده نمايد. اين اصول برگرفته از تجارب و دانش متخصصين بين المللي كه در كميته فني تضمين كيفيت و مديريت كيفيت – ISO/TC 176 مشاركت دارند مي باشد. اين كميته مسوول توسعه و نگهداري استانداردهاي ايزو 9000 هستند.
هشت اصل مديريت كيفيت در استاندارد ايزو 9000-2000 با عنوان واژگان و مباني سيستم هاي مديريت كيفيت و استاندارد ايزو9004-2000 با عنوان خطوط راهنما براي بهبود عملكرد سيستم هاي مديريت كيفيت، تعريف شده اند .
اين سند شرح سامان يافته اي از اصول مطرح شده را كه در ايزو9000-2000 و ايزو9004-2000 را ارايه مي دهد. همچنين نمونه هايي از منافع ناشي از بكارگيري اقدامات مديران بر مبناي اين اصول، به منظور بهبود عملكرد سازمان ها را به نمايش مي گذارد.
اصل اول – تمركز بر مشتري
اصل دوم – رهبري
اصل سوم – مشاركت كاركنان
اصل چهارم – رويكرد فرايندي
اصل پنجم – رويكرد سيستمي به مديريت
اصل ششم – بهبود مستمر
اصل هفتم – تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها
اصل هشتم – ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان
ادبیات تحقیق :
کاربردها ی بهره وری
بر خلاف پندار برخی افراد بهره‌وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملا" در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وری عبارت‌اند از:
• سطح فرد
• سطح گروه کاری
• سطح سازمانی
• سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی
• سطح بخش‌های اقتصادی
• سطح ملی و کشوری
• سطح جهانی
در سطوح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره وری فردی هستیم . و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره وری گروه کاری هستیم. بدیهی است که موضوع بهره وری بیشتر در سطوح سازمانی و رشته‌ها مطرح می‌شود و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط به بهره وری را می‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاهها به دلیل انجام فعالیت‌های موازی و تکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام شده و برخی از آنها حذف شده‌اند. برخی مواقع ایجاب می‌کند که بدلیل مصالح ملی برنامه ریزان اقتصادی و سیاست گذاران مثلا" در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌های کالاهای غیرضروری و لوکس اقدام به همکاری با سایر کارخانه‌های تولید مواد غذائی و حتی کارخانه‌های ساخت جنگ افزار نمایند و تولید کالای خود را تعطیل نمایند. و یا مصالح عمومی ایجاب می‌کند جند خانه که در مسیر طرح یک شاهراه واقع گردیده خریداری یا معاوضه گردیده و تخریب شود.
..................