موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تشویش اذهان عمومی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تشویش اذهان عمومی
تعداد صفحه :
26
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نشر اکاذیب
اشاعه اکاذیب از طریق افترا
صلاحیت دیوان کیفر
جرم نشر اكاذيب ( تشویش اذهان عمومی) از ديدگاه قانون جمهوری اسلامی
جرایم مطبوعاتی و تشویش اذهان عمومی
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
جرایم علیه حقوق اشخاص
نتیجه گیری
منابع
  مقدمه
تشويش اذهان عمومي يعني عمل، رفتار و خبري كه آرامش ذهني-رواني افراد را گرفته و آنها را در نگراني واضطراب غوطه ور مي كند. اما آيا هرگونه مشوش ساختن ذهن فردي و جمعي نامناسب است ؟به عنوان مثال آمار اعتياد در ايران سير صعودي دارد و به گفته رئيس سازمان بهزيستي كشور هم اكنون نوجوانان در سنين ۱۴ تا ۱۵ سالگي نيز در معرض اين آسيب قرار دارند. اطلاع رساني در اين خصوص يقينا موجب بروز آشفتگي ذهني در ميان خانواده ها خواهد شد. اما اين نگراني مي تواند توليد هشياري و مراقبت كرده، افراد را تا حدودي از خطر ابتلا به اعتياد دور نگه دارد. مثالهايي از اين نوع فراوان است.در پاسخ به اين مدعا گروهي بر آنند كه تنها مي توان آن دسته از اخبار مشوش كننده را به مردم ارائه كرد كه همزمان قادر به ارائه راه حلي براي آن نيز هستيم. شواهد نشان مي دهد آنچه كه بيشتر عامل بروز تشويش اذهان عمومي است، ارائه و انتقال خبر يا واقعه ناخوشايند نيست، بلكه شيوه هاي اطلاع رساني موجب چنين پديده اي مي شود.
زندگي در جامعه اي آرام و بدون دغدغه روياي هر زن و مردي است. اما اين بدان معني نيست كه جامعه عاري از تشويش هاي ذهني، الزاما جامعه اي سالم است. بلكه گاه به عكس اين جامعه نشان از بيماري دارد. تشويش اذهان عمومي در بسياري از مواقع نشان از زنده و پويابودن جامعه است. به قول يانيس ريتسوس، شاعر يوناني: اين دل آشوب /بيماري نيست / پاسخ است. بنابراين به نظر مي رسد ضمن مراقبت از اخبار جمعي و رفتارهاي نمايشي كه مي تواند باعث تشويش اذهان عمومي شود بايد مواظب بود كه جامعه به مرحله اي نرسد كه از هيچ خبر و نظري آشفته نشود.بي حسي اجتماعي ميزان مشاركت عمومي را به سمت صفر پيش مي برد.به عبارت ديگر در اين شرايط اجتماع يا مشاركت متوقع را نمي پذيرد

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007