موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : صدور بيمه نامه آتش سوزي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
صدور بیمه نامه آتش سوزی
تعداد صفحه :
42
قیمت :
4000 تومان

براي صدور يك بيمه نامه آتش سوزي از منوي صدور- آتش سوزي را انتخاب مي كنيم . با توجه به انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي اعم از صنعتي ، غيرصنعتي و انبارها ، مسكوني و همه موارد مي توان گزينه مورد نظر را با كمك كليد Tab وكليدهاي جهتي(zx)انتخاب كرد .
با توجه به اينكه كاربر كداميك از انواع بيمه نامه را انتخاب كرده است در جدول زير جزييات اطلاعات مربوط به آن نوع بيمه نامه را مشاهده مي كند واگر كاربر گزينه همه موارد را انتخاب نمايد در جدول زير كليه بيمه نامه هاي آتش سوزي را مي بيند .(شكل-1)
در هر سطر از این جدول یک بیمه¬نامه با اطلاعات آن نمایان است که هر ستون نیز یک مشخصه خاص از این بیمه¬نامه می¬باشد در قسمت پایین جدول جزئیات بیمه¬نامه نمایش داده می¬شود که با انتخاب هر بیمه¬نامه به وسیله کلیدهای جهت¬دار (zwyx) یا دکمه ماوس می¬توان جزئیات بیمه¬نامه را بدون استفاده از کلید n مشاهده نمود.(شكل-2)
برای ثبت یک بیمه¬نامه جدید بر روی جدول فوقانی کلیک نموده و کلید h را بفشارید در این لحظه پنجره¬ای برای ورود اطلاعات مربوط به بیمه¬نامه جدید ظاهر ميگردد . (شكل-3)
این پنجره شامل فیلدهایی است که در ذیل به شرح هر یک می¬پردازیم :
• شماره قرار داد : اين شماره توسط كاربر وارد مي شود .
• نوع بيمه نامه : اين فيلد با فشردن كليد }از ليست انتخاب مي شود . (شكل-4)
نكته : قطعي : در اين بيمه نامه مبلغ سرمايه بيمه نامه از همان روز شروع مشخص بوده و بيمه نامه در ازاي آن سرمايه صادر مي گردد . اظهار نامه اي : در مورد بيمه نامه هايي مانند انبار كه موجودي از ابتدا به صورت قطعي مشخص نمي باشد موجودي ماه به ماه توسط بيمه گذار اظهار مي گردد . در مورد اينگونه بيمه نامه در پايان هر سال بيمه نامه الحاقيه تبديل اظهارنامه اي به قطعي صادر و ميزان حق بيمه اضافي ويا برگشتي از طريق آن اعلام مي گردد .
در مورد ماههايي كه اظهار نامه ثبت نمي شود درصد اظهار نامه ذكر شده در بيمه نامه در نظر گرفته مي شود .
• بیمه¬گذار : با استفاده از کلید } از ليست انتخاب می¬گردد (شکل – 5) .
نکته : چنانچه بيمه¬گذار مورد نظر در ليست موجود نباشد بر روی همين فیلد کلید h را بفشارید پنجره ورود اطلاعات مربوط به بیمه¬گذار جدید ظاهر می¬گردد (شکل – 7) . پس از تکمیل نمودن فرم اطلاعات مربوط به بیمه¬گذار جدید دکمه تأیید یا کلید e را بفشارید .
• نوع مورد بيمه : با استفاده از كليد } از ليست ، بيمه نامه مورد نظر را انتخاب مي كنيم . (شکل – 6) .
• نوع فعاليت شغلي : با استفاده از كليد } از ليست بازشده نوع فعاليت شغلي بيمه شده را انتخاب مي كنيم كه تاثير مستقيم روي نرخ مورد بیمه دارد . (شكل-7)
• نوع انبار : اگر گزينه انبار عمومي در كادر" نوع فعاليت شغلي" انتخاب شده باشد كادر متن "نوع انبار"به حالت فعال در مي آيد(انبارهاي عمومي انبارهايي هستند كه بیمه گذارهای مختلف مي توانند در آنجا كالاهاي خود را انبار كنند .)
كاربر با فشردن كليد } ميتواند نام شخص مورد نظر را انتخاب كند(شكل-7-1) ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007