موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : وضعیت امنیت شغلی در پرتو خصوصی سازی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
وضعیت امنیت شغلی در پرتو خصوصی سازی
تعداد صفحه :
33
قیمت :
18000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ضرورت امنیت و ثبات اجتماعی و سیاسی
خصوصی‏سازی اخیر ایران
خصوصی‏سازی و هدف از اجرای آن
شرایط لازم برای موفقیت خصوصی‏سازی
خصوصی‏سازی اخیر ایران و بخش خصوصی
بخش خصوصی ایران
تأثیر خصوصی‏سازی برامنیت و ثبات‏ اجتماعی
خصوصی‏سازی برتر از قانون
تأثیر منفی خصوصی‏سازی بر فرهنگ کار
سنگینی روابط اجتماعی
ایجاد ناخرسندی در مزد و حقوق‏بگیران
به بیراهه کشیده شدن آموزش و غفلت از تولید اندیشهء توسعه و مدیریت آن
فوری بودن اصلاح وضع موجود
پاورقی و منابع
مقدمه
امنيت شغلي پروسه يا روندي است که به ميزان نامعيني کارکترهاي کار و واحد اشتغال را تهديد کند و يا آنها را به چالش بکشاند و در زواياي متمايز ناهنجاري بوجود بياورد. مامي دانيم که تعاريف متعددي راجع به امنيت شغلي وجود دارد . که آنرا به روش هاي گوناگون تقسيم بندي مي کنند . نوع شغل و سمت يا جايگاه سياسي اقتصادي و فاکتورهاي ديگر بي تاثير در آن نيست . بعضي ها معتقدند که هرچه کار سخت تر باشد ممکن است به تناوب امنيت آن نيز فرق بکند . براي مثال يک موتور سوز گرمابه تا جوشکار ورق و استيل و آلياژهاي مختلف و حتي سياستمداران - پزشکان يا در مواردي نظير اصحاب رسانه و خبرنگاران نيز به نوعي ازامنيت شغلي - حمايت شغلي - بيمه شغلي صحبت مي کنند. براي مشاغل متفاوت تقسيم بندي امنيت شغلي متمايزتري قائل هستيم . بحث بهداشت کار و سختي کار و يا فشارهاي رواني براي بسياري از مشاغل در اينجا مطرح است . براي نيروهاي مسلح نيز يک تعريف ديگري براي آنها قائل هستيم .
البته يکي از موضوعات مهم و حساس در بنگاه هاي اشتغال مبحث امنيت شغلي است. در فضاي کنوني رشد صنعتي و بکارگيري تجهيزات سخت افزاري و مکانيکي که داراي پيامدهاي مثبت است و در جاي خود ناهنجاري را به همراه دارد . اتومات شدن در اجرا و توليد و حذف پرسنل در Driver سخت افزاري موجب آزاد شدن نيروي انساني مي شود. از نگاه ديگر دولت با توليد کار و اشتغال جديد بيشتر مي تواند راهکار مناسبي براي اين موضوع تعريف کند.
ضرورت امنیت و ثبات اجتماعی و سیاسی
امنیت را از دیدگاه‏های مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد؛ولی حفظ تمامیت ارضی کشور در شرایط کنونی جهان،تداوم‏ بلندمدت نظام و حفظ فرهنگ و هویت دینی و ملی کشور از مهمترین علل توجه به ضرورت وجود امنیت عمومی و ثبات اجتماعی است. بر خلاف گذشته هیچ کشوری دیگر بسته و منزوی به شمار نمی‏آید و مردم هر کشور خود را با مردم دیگر کشورها بویژه کشورهایی که‏ دارای دست‏آوردهای جدید اقتصادی و سیاسی هستند مقایسه می‏کنند.با توجه به نابرابری امکانات تأثیرگذار بر اذهان مردم از یک سو و خواست کشورهای صنعتی بویژه آمریکا برای زیر ذره‏بین گذاشتن ایران از سوی دیگر،نه می‏توان خطاها را پوشاند و نه می‏توان زمان و فرصت زیاد صرف راهیابی به شیوهء آزمون و خطا کرد.پیشینهء مردم ایران نشان می‏دهد که در صورت نبود تشکل‏های صنفی و سیاسی که منعکس کنندهء نظرات و خواسته‏های اقشار گوناگون جامعه باشد،این احتمال وجود دارد که دولتمردان از تشخیص خواسته‏های مردم دور افتند

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007