یکشنبه 3 تیر 1397
بازدید امروز : 1752 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : شناسایی آلدهید ها و کتون ها
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شناسایی آلدهید ها و کتون ها
تعداد صفحه :
8
قیمت :
1500 تومان

« آلدهید ها و کتون ها »
- آلدهید ها دارای گروه عاملی R- C – H هستند.
- کتون ها دارای گروه عاملی R-C-R هستند.
کربونیل یک گروه قطبی است. پس آلدهید و کتون به طور نسبی از آلکن، آلکان و آلکین و آلکین، آروماتیک ها و اترها قطبی ترند چون این ها یک گروه قطبیت در ساختار خود دارند. چون قطبی ترند احتمالاً دمای جوش بیشتری دارند و حلالیت بیشتری هم دارند . اما در مقایسه با الکل ها و کربوکسیلیک اسید ها دارای قطبیت کمتری هستند و دمای جوش و حلالیت پایین تری می باشند زیرا الکل ها و کربوکسلیک اسیدها دارای پیوند هیدروژنی هستند.
( دمای جوش ) Tb
760c n - بوتیل آلدهید
360c n – پنتان
1180c n- بوتیل الکل
1410c پروپیونیک اسید
چند نکته :
• به طور نسبی دمای جوش آلدهید و کتون ها به هم نزدیک است اما معمولاً دمای جوش کتون ها کمی بیشتر از آلدهیدهاست.
O دمای جوش بیشتر
• در کتون ها گروع عاملی در مرکز زنجیر متمرکز است و درنتیجه انحلال سایر بخشهای زنجیر هیدروکربنی را راحت تر از آلدهید ها محلول خواهند کرد.
• هرچه طول زنجیر هیدروکربنی بلندتر باشد دمای ذوب جوش افزایش می یابد و حلالیت کمتر می شود.
شناسایی آلدهید ها و کتون ها در شناسایی آلدهیدها و کتون اساس کار روی گروه عاملی کربونیل است.
( محلول نارنجی ) 2،4 – دی نیتروفنیل هیدرازین
اگر رسوب نداد پس کربونیل نداریم در غیر این صورت تمایز بین آلدهید و کتون را بررسی می کنیم. برای این کار ابتدا تست تالنز را انجام می دهیم.
1-تست تالنز: ( نیترات نقره آمونیاک )
پس از ساختن این ماده باید سریع مورد استفاده قرار بگیرد در غیر این صورت رسوب می کند.
روش ساخت: حدود 0.5ml محلول AgNo3 بر می داریم به آن سود 5/0 اضافه می کنیم آنگاه یک رویداد را مشاهده خواهیم کرد و آن ایجاد یک رسوب سیاه – خاکستری خواهد بود که مربوط است به رسوب سیاه و برای از بین بردن رسوب سیاه آمونیاک اضافه می کنیم، آمونیاک را قطره قطره آنقدر اضافه کنیم تا محلول شفاف حاصل شود که نشان دهنده ی ایجاد کمپلکس است. بر این محلول شفاف نیترات نقره آمونیاکی می گوییم.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007