موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
تعداد صفحه :
39
قیمت :
15000 تومان

چکیده:
یکی از قدیمی ترین جرایم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است، جرم سرقت است. امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده است برای مثال: سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک ها و...
در کنار جرم سرقت برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در دنیا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترین این قبیل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال مسروقه، مخفی کردن مال مسروقه و ... است.
مقدمه:
سرقت واژه‌اي عربي و به معناي «ربايش» است. در منابع فقهي تعريف مشخصي از سرقت نشده است ولي در قانون مجازات اسلامي از آن به ربودن مال غير به طور پنهاني، تعريف شده است (ماده 197).
اركان تشكيل دهنده جرم سرقت:
1- ركن قانوني:
از نظر قانوني مواد 185 و 197 تا 203 و همچنين مواد 651 تا 667 از قانون مجازات اسلامي و ساير مواد ذكر شده به بحث جرم سرقت پرداخته‌اند.
2- ركن مادي:
ركن مادي سرقت از عناصر ذيل تشكيل شده است:
أ‌) رفتار مجرمانه:
كه عبارت از فعل مثبت مادي (ربودن) و وضع ید بر مال غير به صورت متقلبانه، بدون توجه و رضايت مالك است.
ب) موضوع جرم:
عبارت از مال منقولي است؛ كه بايد قابليت تملك و ربايش را داشته باشد؛
ج) تعلق مال به غير؛
د) نتيجه مجرمانه:
كه مال متعلق به غير بايد از ید متصرف خارج شود يا سرقت محقق شود.
3- ركن معنوي:
براي تحقق ركن رواني جرم سرقت عناصر زير بايد تحقق يابند:
أ‌) سوء نيت عام يا خواست مرتكب به انجام فعل مادي «ربودن» (علم و اراده آزاد)؛
ب) سوء نيت خاص يا خواست مجرم به تحقق نتيجه مجرمانه «بردن» مال غير يا محروم كردن غير.
انواع سرقت:
سرقت بر حسب نوع و ميزان كيفر به سرقت‌هاي مستلزم حد و سرقت‌هاي مستلزم تعزير قابل تقسيم است.
سرقت مستلزم حدّ:
سرقت در صورتي موجب ثبوت حد مي‌شود كه داراي كليه شرايط و خصوصياتي باشد كه در ذيل آورده مي‌شود (موضوع ماده 197 قانون مجازات اسلامي).
1- سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد؛
2- در حال سرقت عاقل باشد؛
3- با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد؛
4- قصد سرقت را داشته باشد؛
5- بداند و ملتفت باشد كه مال غير است؛
6- بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است؛
7- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد؛
8- سارق به تنهايي يا به كمك ديگري، هتك حرز كرده باشد؛ ..................

تحقیقهای مشابه
سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
39 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سرقت - دزدی
2 صفحه - 6000 تومان
دیه و انواع دیه و حقوق و احکام مربوط به دیه
24 صفحه - 18000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
54 صفحه - 18000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
برآورد نتيجه رابطه مبادله بازرگاني در ايران با توجه به انواع شاخص هاي تعديل کننده فایل بصورت پاورپوینت
51 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
18 صفحه - 54000 تومان
قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با قانون قديم لايحه
35 صفحه - 18000 تومان
قاعده قانون مطلوبتر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشر
20 صفحه - 9000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 7500 تومان
تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
32 صفحه - 9000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007