موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحقیق آماده در محیط ورد قابل ویرایش

تعداد کل صفحات 132
پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات - انگیزاننده ها (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات - موانع درک شده (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه انگیزاننده ها و موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه آزمون فناوری (Khong Sin Tan et all) (خونگ سین تان و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی استفاده از تکنولوژی (Shaligram Pokharel) (شالیگرام پوخارل)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی (Susan K. Lipper) (سوزان. لیپر)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات (Anote Chanopas et all) (آنوت چانوپس و همکاران)
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار) (Sanjeev Phukan & Gurpreet Dhillon) (سانجیو فوکان و گورپریت دیلون)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه امنیت اطلاعات (Kenneth J. Knapp) (کنت. کنپ)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Khong Sin Tan et all) (خونگ سین تان و همکاران)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Khong Sin Tan et all) (خونگ سین تان و همکاران)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تغییر تکنولوژیکی (Robert F. Reardon) (رابرت. ریردون)
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات (Jane Lu Hsu & Roxy Hsien - Chen Mo) (جن لو هسو و روکسی هسین - چن مو)
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات (Sudatta Chowdhury & Forbes Gibb) (سوداتا چاودوری و فوربس گیب)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه (John W. Henry) (جان. هنری)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه فناوری اطلاعات (Judith C. Simon & Khalid S. Soliman) (جودیت. سیمون و خالید. سلیمان)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی (David Bennett & Hongyu Zhao) (دیوید بنت و هونگیو ژائو)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه گرانباری اطلاعات (Judith C. Simon & Khalid S. Soliman) (جودیت. سیمون و خالید. سلیمان)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات لجستیک (David J. Closs et all) (دیوید. کلوس و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید (Bo K. Wong et all) (بو. ونگ و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم های به روزرسانی اطلاعات کارکنان (Pin Luarn et all) (پین لوارن و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی (Ahmad A. Abu - Musa) (احمد. ابو موسی)
تعداد صفحه : 1 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بازارهای الکترونیکی : استفاده از سیستم تجارت سازمان با سازمان (Petter Gottschalk & Anne Foss Abrahamsen) (پتر گوتشالک و آن فاس آبراهامسن)
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه سیستم های خرده فروشی آنلاین (Li - Yueh & Robert Croker) (لی - یوه و رابرت کروکر)
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Nabeel Al - Qirim) (نبل ال - قیریم)
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
پرسشنامه خرید از اینترنت (Vekatapparao Mummalaneni & Juan Meng) (وکاتاپرائو مومالاننی و جان منگ)
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 132
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007