تلگرام سایت تحقیق
امروز : 1 مهر سال 1396
بازدید امروز : 1267 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
تعداد کل صفحات 104
ترس کودکان

تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
تصویب بودجه

تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا

تعداد صفحه : 22 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
تعارض دو ماده قانونی38 و 69

تعداد صفحه : 24 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
تعریف تاریخ از نظر بزرگان

تعداد صفحه : 21 صفحه
قیمت : 2500 تومان
سفارش
تعريف موزه

تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
تعریف میراث فرهنگی

تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
تعیین تعداد آب تبلور موجود در سولفات مس متبلور

تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه

تعداد صفحه : 46 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
تعیین نرخ ارز تبادلی

تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
تغذیه

تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 1500 تومان
سفارش
تقسیم وجوه حاصله از فروش

تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 1000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - EVA به عنوان ابزار برتری برای ارزیابی عملکرد

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. analytical gas chromatography
تعداد صفحه : 18 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - EVA به عنوان ابزار برتری برای ارزیابی عملکرد

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. EVA as Superior Performance Measurement Tool
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شراکت ترنس-پاسیفیک

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Trans-Pacific Partnership
تعداد صفحه : 30 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - 329-VpCI

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. 329-VpCI
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر متقابل فعل و انفعالات اتصال پروتئین ، مکانیک DNA ، و بی¬نظمی در سینیتیک حلقه¬زنی DNA

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Interplay of Protein Binding Interactions, DNA Mechanics, and Entropy in DNA Looping Kinetics
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بی سیم فعال شده توسط اینترنت

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Evaluation of Routing Protocols for Internet-Enabled Wireless Sensor Networks
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - Risk assessment in non-standard forms of civil engineering consulting services

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. ارزیابی ریسک در فرم های غیر استاندارد خدمات مشاوره ای مهندسی عمران
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی منابع قدرتی مقاوم هایبرید برای برق رسانی روستایی در مالزی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Assessment of hybrid renewable power sources for rural electrification in Malaysia
تعداد صفحه : 14 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری های ایران

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Application of accrual accounting in Iran municipalities
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Application of AHP method for multi-criteria evaluation of variants of the integration of urban public transport
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - امیتر VpCI-105،انحصاری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. VpCI®-105 Emitter, Patented
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آزردگی صوتی با پریشانی و اضطراب در جوامع عمومی رابطه دارد-با مشارکت سروصدای هواپیما

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Noise Annoyance Is Associated with Depression and Anxiety in the General Population- The Contribution of Aircraft Noise
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ارزیابی عملکرد EVA ، ارزش نگهداشت وجه را بهبود می دهد؟ شواهد کشور چین

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Does EVA performance evaluation improve the value of cash holdings? Evidence from China
تعداد صفحه : 29 صفحه
قیمت : 16000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا الگوریتم های ژنتیک ابزار دیگری برای بهینه سازی مش چهارتایی هستند؟

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Genetic Algorithms, Another Tool for Quad Mesh Optimization?
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا چار چوب های قضاوت حسابرس به محدود کردن گزارشگری متهورانه کمک می کند؟شواهد تحت استانداردهای حسابداری با دقت کم و زیاد

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Do auditor judgment frameworks help in constraining aggressive reporting? Evidence under more precise and less precise accounting standards
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Nairobi Stock Exchange: A Regression of Factors Affecting Stock Prices
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برآورد پارامتر تطبیقی مدل پویایی سیستم قدرت با استفاده از اطلاعات مدل

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Adaptive Parameter Estimation of Power System Dynamic Model Using Modal Information
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Investigation of an Optimized Energy Resource Allocation Algorithm for a Community Based Virtual Power Plant
تعداد صفحه : 5 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پلت فرم خدمات اطلاعاتی قابل پیکره بندی مبتنی بر IoT برای مدیریت چرخه ی عمر محصول

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. IoT-Based Configurable Information Service Platform for Product Lifecycle Management
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یونان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. WATER RESOURCES PLANNING USING THE AHP AND PROMETHEE MULTICRITERIA METHODS: THE CASE OF NESTOS RIVER - GREECE
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در معماریِسیستمِ امنیتیِ مورد اعتماد(Trusted Security System) بر اساس اینترنتِ اشیاء

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Research on the Architecture of Trusted Security System Based on the Internet of Things
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پودرهای زیست تخریب پذیر VpCI-609/609S که پودرهای مهار کننده ی خوردگی برای فلزات آهنی ، انحصاری می باشند

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. VpCI®-609/609S Biodegradable Powders Corrosion Inhibiting Powders for Ferrous Metals, Patented
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پهنه بندي فقر در فضاهاي شهري (نمونه موردي: شهر هرات)

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Zoning poverty in urban areas (Case Study: City of Herat (
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیشرفت نشانه های روانپزشکی در جوانانی که به دنبال آشکارشدن سینوزیت هستند

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Improvement of psychiatric symptoms in youth following resolution of sinusitis
تعداد صفحه : 7 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Predicting Chinese human resource managers strategic competence: Roles of identity, career variety, organizational support and career adaptability
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر خشک کردن و ذخیره سازی بر ویژگی های رئولوژیکی پنیر مازارلا

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effect of Drying and Storage on the Rheological Characteristics of Mozzarella Cheese
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات هاتا یوگا بر آرتروز زانو

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Effects of Hata Yoga on Knee Osteoarthritis
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Determining efficiency of energy input for silage corn production: An econometric approach
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Focusing the financial flow of supply chains: An empirical investigation of financial supply chain management
تعداد صفحه : 17 صفحه
قیمت : 10000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید سناریو نیروی باد از مشخصات موقعیت-فضا برای تحلیلات نامعلوم از نیروگاهای باد

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Wind power scenario generation through state-space specifications for uncertainty analysis of wind power plants
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - حداقل ارتفاع فیلتر ذوزنقه ای سدهای خاکی با استفاده از نظریه ی تابع مختلط

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Minimum height of the trapezoidal filter in earth dams using Complex Function Theory
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - راه حل های عددی معادلات انتگرال فردهلم با استفاده از چند جمله‌ای های برنشتاین

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Numerical Solutions of Fredholm Integral Equations Using Bernstein Polynomials
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - رئولوژی و منشا گیاه شناسی عسل مونوفلورال در اتیوپی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Rheology and botanical origin of Ethiopian monofloral honey
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار و عملکرد ترکیب پلی (وینیل الکل) / پودر چوب تهیه شده از طریق فرایند حرارتی و فن آوری فرزکاری برش حالت جامد

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Structure and performance of Poly(vinyl alcohol)/wood powder composite prepared by thermal processing and solid state shear milling technology
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سبک های ارتباطی در مشاوره ی سرطان:اولویت ها برای یک رویکرد بیمار-محور

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Communication styles in the cancer consultation: preferences for a patient-centred approach
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ذهنی اطفال

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. INFANT MENTAL HEALTH
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سلول های خورشیدی سیلیکونی کریستالی با افزایش به دام انداختن نور از طریق توری پراش رو به عقب

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Crystalline silicon solar cells with enhanced light trapping via rear side diffraction grating
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Online word-of-mouth antecedents, attitude and intention-topurchase electronic products in Pakistan
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم ترافیک هوشمند برای VANET: یک بررسی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Intelligent Traffic System for VANET: A Survey
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم شناسایی چهره بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Face Recognition System Using Genetic Algorithm
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - The Google File System

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. سیستم فایل گوگل
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Internet of Things for Enterprise Systems of Modern Manufacturing
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت تهدید بیولوژیکی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Recognition of Biological Threat
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سلول های تمام جمع کننده ی کم توان ،پر سرعت بر مبنای تکنولوژی نانو لوله ی کربنی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. DESIGNING HIGH-SPEED, LOW-POWER FULL ADDER CELLS BASED ON CARBON NANOTUBE TECHNOLOGY
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح ادغام فتوولتائیک سوخت همراه برای انرژی تامین در مناطق دور افتاده

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Integration of Photovoltaic-Fuel Cell Scheme for Energy Supply in Remote Areas
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فشردن الکتریکی کیتوسان/محلولهای اکسید پلی اتیلن با روغن های ضروری: علم تبدیل محلول های مرتبط برای تشکیل نانوفیبر

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Electrospinning chitosan/poly(ethylene oxide) solutions withessential oils: Correlating solution rheology to nanofiber formation
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Performance information use by politicians and public managers for internal control and external accountability purposes
تعداد صفحه : 16 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد تکنیک تحلیل تصویر برای تشخیص بافت پارچه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. APPLICATION OF THE IMAGE ANALYSIS TECHNIQUE FOR TEXTILE IDENTIFICATION
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد چند جمله ای های برنشتاین در راه حل های عددی معادلات انتگرال ولترا

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Use of Bernstein Polynomials in Numerical Solutions of Volterra Integral Equations
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - کدهای کامپیوتری برای بهینه سازی اجسام برخورد کننده و نسخه ی بهبودیافته ی آن

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. COMPUTER CODES FOR COLLIDING BODIES OPTIMIZATION AND ITS ENHANCED VERSION
تعداد صفحه : 19 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - محلول پنیر فرآوری شده

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. P r o c e s s e d C h e e s e S o l u t i o n s
تعداد صفحه : 4 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Supply chain risk management in financial crises—A multiple case-study approach
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری پروتکل بلوتوث

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Bluetooth Protocol Architecture
تعداد صفحه : 20 صفحه
قیمت : 12000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه ی تاثیر سریع یوگا آساناهای مختلف بر ضربان قلب و فشار خون برافراد سالم و جوان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Comparative immediate effect of different yoga asanas on heart rate and blood pressure in healthy young volunteers
تعداد صفحه : 10 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - منحنی عملیاتی دریافت‌کننده ( ROC)

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Operational Receiver Curve (ROC)
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مولفه های تکراری که به درک مطلب بندهای موصولی: شواهد از زبان فارسی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Resumptive elements aid comprehension of object relative clauses: evidence from Persian
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مهار کننده های مقاوم در برابر خوردگی مبتنی بر روغن انحصاری،M-529/M529 LM529SC

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. M-529/M-529 L/M-529 SC, Patented Oil Based Corrosion Inhibitors
تعداد صفحه : 2 صفحه
قیمت : 2000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نانوالیاف نانوکامپوزیت بیومیمتیک الکتروریسی شده ی هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان برای مهندسی بافت استخوان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Electrospun biomimetic nanocomposite nanofibers of hydroxyapatite/chitosan for bone tissue engineering
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های بهداشت عمومی و عوارض در حال ظهور: ارزیابی توانایی های عمومی و بخش خصوصی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Public Health Systems and Emerging Infections: Assessing the Capabilities of the Public and Private Sectors
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش لوازم کمک آموزشی در تقویت درک شاگردان در مفاهیم کسری

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. The Role of Manipulatives in Enhancing Pupils’ Understanding on Fraction Concepts
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هم تراز نمودن استراتژی های عملیات، بازاریابی و رقابتی جهت افزایش عملکرد: یک آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرد

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry
تعداد صفحه : 11 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - هیئت مدیره ی شرکتی و بیمه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد حاصل از کشور چین

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Corporate Board and Corporate Social Responsibility Assurance: Evidence from China
تعداد صفحه : 15 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک تحلیل APOS از درک دانشجویان در مورد مقوله حدی از یک تابع

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. An APOS Analysis of Students Understanding of the Concept of a Limit of a Function
تعداد صفحه : 12 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نانو الیاف زیست تجزیه پذیر که توسط الکترو ریسی چار چوب بندی شده و پتانسیل آن برای مهندسی بافت و نسوج استخوان

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. A biodegradable nanofiber scaffold by electrospinning and its potential for bone tissue engineering
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل مقایسه ای و مسائل انتقادی در مورد قوانین اصلی ساخت و ساز برای عناصر بتنی محصور شده با FRP

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. Comparative analysis and critical issues of the mail constitutive laws for concerete elements confined with FRP
تعداد صفحه : 6 صفحه
قیمت : 3500 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای جدی امنیت و حریم خصوصی برای اینترنت اشیاء

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. security and privacy grand challenges for the internet of things
تعداد صفحه : 8 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - شکست خستگی تیرهای تکیه گاه سکو در یک صفحه ی لرزشی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. fatigue failure of deck support beams on a vibrating screen
تعداد صفحه : 13 صفحه
قیمت : 7000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. integrated fuzzy analytic hierarchy process and VIKOR method in the prioritization of pavment mailtenance activities
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل محصور سازی برای بتن در ستون های کامپوزیت دو پوسته ای فولاد –بتن FRPمربعی و مدور

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. confinement model for concrete in circular and square frp- concrete double-skin coposit columns
تعداد صفحه : 3 صفحه
قیمت : 3000 تومان
سفارش
ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی

این تحقیق همراه با متن بزبان اصلی با عنوان زیر تحویل داده می شود
. rejuvenating idle land to sustainble urban form: Case study of banung metropolitain area, indonesia
تعداد صفحه : 9 صفحه
قیمت : 5000 تومان
سفارش
تعداد کل صفحات 104
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

www.tahghigh.net : 2007 - 2017