تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
یکشنبه 27 اسفند 1396
بازدید امروز : 11562 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
تعداد صفحه :
34
قیمت :
6000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 1
توبه در لغت 2
حقيقت توبه 4
اركان و شرايط توبه 5
اثر توبه 7
توبه يكي از روشهاي قرآن در روان درماني 8
اهميت توبه 9
پذيرش توبه 9
تا چه زماني توبه پذيرفته مي شود؟ 10
تاخير توبه 10
ترك گناه آسانتر از توبه است 11
اقسام گناهان و كيفيت توبه از هر يك 11
كيفيت توبه در حقوق الله موجب حد 12
الف ـ حد ساقط مي شود. 12
احراز توبه 13
مرور زمان و توبه 13
منشا پيدايش حقوق و جريان مرور زمان در آن 14
الف ـ مقررات و دستورات شارع 14
ب ـ عرف به عنوان منشا پيدايش حقوق 15
معيار ديگري براي جريان و عدم جريان مرور زمان در مجازاتها 15
نظريه شوراي نگهبان پيرامون مرور زمان 16
دلايل مخالفين مرور زمان و پاسخ آنها 17
ادله فقهي بر رد قاعده مرور زمان 18
جواب ادله فقهي بر رد مرور زمان 18
آثار فقهي و حقوقي توبه 20
الف ـ سقوط مجازات : 20
ب ـ تاثير توبه در قابليت عفو توسط امام عليه السلام 21
فقه عامه و مساله سقوط مجازات بوسيله توبه 22
اعمال صالحه و قبولي توبه 23
اشتراط اعمال صالحه در فقه عامه 24
توبه قاذف و اشتراط عمل صالحه در آن 24
آيا هر مرتكب كبيره اي ملحق به قاذف مي شود يا خير؟ 26
آيا توبه از تمام گناهان لازم است؟ 27
مبناي پذيرش توبه و اسقاط عقاب 27
چگونگي توبه ناتوان از معصيت 29
نتیجه گیری 29
منابع 30
  چکیده
هدف پژوهش تبیین نقش توبه در سقوط مجازات می باشد. روش نمونه گیری به روش کتابخانه ای بوده که از منابع مستند برداشت شده است. طرح پژوهش بر اساس استنباط شخصی که توبه می تواند در خیلی از موارد موجب سقوط مجازات گردد٬ این پژوهش شکل گرفته است.
مقدمه
يكي از مباحث مهم معارف اسلامي توبه مي باشد توبه عمري همپاي عمر انسان دارد زيرا زندگي حضرت آدم در زمين با آن آغاز ميشود و پيامبران مانند ابراهيم, اسماعيل , يونس , موسي و پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه و آله و سلم همواره در حال توبه بوده اند. از ديدگاه قرآن نيز توبه جايگاه ويژه اي دارد و در آيات متعددي به آن اشاره شده است به گونه اي كه واژه و مشتقات آن نود و دو بار كلمه استغفار و مشتقات آن چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذكر اين واژه ها به اين مساله اشاره شده است. در اين ميان فقها از منظري ديگر به توبه نگريسته اند و با الهام آيات و روايات آثار آن را مورد بررسي قرار داده اند توبه از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از مسقطات و بازدارنده ها از مجازات شمرده است و از اين باب يك تاسيس حقوقي در حقوق جزاي اسلامي ميباشد بر همين اساس تحقيق حاضر سعي دارد اين ( تاسيس حقوقي) را از جوانب مختلف و مخصوصاً از ديدگاه حقوق دانان اسلامي مورد بررسي و تدقيق قرار دهد و توبه را به عنوان يكي از علل سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي مورد كنكاش و بررسي قرار دهد. بنابراين در ابتدا تلاش بر يافتن تعريفي دقيق از توبه معطوف شده است و بعد از ذكر چند تعريف از بزرگان فقه و اخلاق و عرفان , به يك تعريف مبتني بر آيات و روايات شريفه ميرسد سپس حقيقت توبه و اركان آن را بر شمرده و اهميت و اثرات آن را بازگو ميكند. در بخش بعد آمد توبه و مذمت تاخير آن را متذكر شده و روايات چندي را دال بر آسانتر بودن ترك گناه از توبه و وجود مكايد شيطان نقل مي كند از اين پس وارد مباحث فقهي شده و مسائل مربوط به توبه را از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي مورد بررسي و كنكاش قرار مي دهد. موضوعاتي از قبيل اقسام گناهان و كيفيت توبه از هر يك , مرور زمان و توبه , نظريه شوراي نگهبان پيرامون مرور زمان و نقد آن , آثار فقهي و حقوقي توبه, اعمال صالحه و نقش آن در قبولي توبه, مبناي پذيرش توبه و اسقاط عقاب و موضوعات ديگر از اعم مطالب تحقيق حاضر مي باشند.
توبه در لغت
توبه از ماده توب به معناي رجع (بازگشت) است ابن فارس در معجم مقاييس اللغه ميگويد :
توب التا و الواو و البا كلمه واحده تدل لي رجوع يقال تاب من ذنبه اي رجع عنه يتوب الي الله توبه و متاباً.
اين منظور در لسان العرب ميگويد:
(التوبه الرجوع من الذنب و تاب الي يتوب توباً و متاباً اناب و رجوع المعصيه الي الطاعه… و تاب الله عليه و فقه لها و تواب يتوب علي عبده .
از تعريف فوق چند نكته استفاده مي شود.
الف ـ پشيماني و ندامت توبه است.
ب ـ عدم فعل و انجام گناه بخاطر قبح شرعي آن باشد.
در توضيح اين نكته بايد گفت عدم الفعل گاهي بخاطر عدم توانايي بر آنجام آن است و گاهي بخاطر ممنوع و قبيح بودن آن است بنابراين مجرد ( عدم فعل و پشيماني) توبه نيست مثلاً كسي در اثر ارتكاب زنا مبتلا به بيماريهايي شود كه مانع توليد مثل و بچه دار شدن او مي شود حال اگر شخص مرتكب بخاطر بچه دار نشدن از عمل ارتكابي خود پشيمان شود اين پشيماني توبه نيست زيرا پشيماني او بخاطر قبح شرعي عمل نمي باشد حالي سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اگر امكان ارتكاب گناه براي شخص نباشد و او در اين توبه كنند آيا توبه او محقق و پذيرفته ميشود؟

....
تحقیقهای مشابه
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
نقش زن از دیدگاه جامعه و خانواده
26 صفحه - 2500 تومان
نقش حیا در استحکام خانواده از دیدگاه اسلام
22 صفحه - 3000 تومان
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
16 صفحه - 2000 تومان
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه حقوق نقش هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی
71 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
73 صفحه - 8000 تومان
نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
19 صفحه - 2000 تومان
نقش معنویت در انقلاب اسلامی
19 صفحه - 2500 تومان
نقش مساجد در انقلاب اسلامی
16 صفحه - 2000 تومان
نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
18 صفحه - 2500 تومان
نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
21 صفحه - 3000 تومان
نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
25 صفحه - 4000 تومان
نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
63 صفحه - 8000 تومان
روابط نامشروع در مجازات اسلامی- حقوق
48 صفحه - 8000 تومان
سقوط مجازات- حقوق
12 صفحه - 2500 تومان
بررسی و فلسفه مجازات در حقوق
35 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
45 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
38 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 12000 تومان
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
23 صفحه - 4000 تومان
تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
32 صفحه - 3500 تومان
سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 12000 تومان
زنا در قانون مجازات اسلامی
16 صفحه - 2000 تومان
حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب
29 صفحه - 3500 تومان
حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی
52 صفحه - 6000 تومان
حقوق بشر از دیدگاه امام علی
31 صفحه - 3500 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
دیدگاه محقق غربی (آبراهامیان) در مورد انقلاب اسلامی
6 صفحه - 1500 تومان
اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
19 صفحه - 2500 تومان
اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
18 صفحه - 3000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی.docx
19 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی از دیدگاه مطهری.docx
16 صفحه - 3000 تومان
مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
33 صفحه - 4500 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 5000 تومان
حقوق دیه در کشورهای اسلامی
21 صفحه - 2500 تومان
حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
17 صفحه - 6000 تومان
جنبش های اسلامی الجزایر
15 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007