موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران-
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
تعداد صفحه :
102
قیمت :
45000 تومان

عنوان صفحه
فصل اول 2
چکیده 3
مقدمه 4
اوراق مشارکت 4
ضوابط 5
انتشار اوراق مشارکت از آغاز تاکنون 7
حسابداری اوراق‏ مشارکت 14
بهای تمام شده سرمایه‏گذاری در اوراق مشارکت 14
روش ثبت حسابها 14
روشهای تخصیص صرف و کسر اوراق مشارکت 15
روش خط مستقیم 15
روش سود تضمین شده مؤثر 15
ارزیابی روشهای خط مستقیم و سود تضمین شده 16
نحوه انعکاس اوراق مشارکت در صورتهای مالی 16
هزینه صدور اوراق مشارکت 17
جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصاد اسلامی 17
تفاوت اوراق مشارکت با اوراق سهام در چیست؟ 21
در امور بانکی، آیا عقد صلح می تواند محدود باشد؟ 25
آیا تأسیس این اوراق برای فرار از ربا نیست؟ 28
فصل دوم 33
اوراق مشارکت - اوراق قرضه 34
تعیین ارزش اوراق قرضه 34
روشی دیگر برای تعیین ارزش اوراق قرضه 38
صدور اوراق قرضه بین تاریخ های پرداخت بهره 40
هزینه های صدور اوراق قرضه 41
حسابداری پرداخت بهره اوراق قرضه 41
استهلاک صرف و کسر اوراق قرضه 42
روش خط مستقیم 43
کارایی اطلاعاتی بازار صنایع 45
بین‌المللی کردن اوراق مشارکت 46
ضرورت‌ها و دلایل 47
روشی میان‌بر 52
مقایسه ها و بازار های خارج از 53
شاخصها 54
سود پیش بینی شده(EPS) 55
تعدیل EPS 55
بسته شدن سهام یا توقف نماد 55
مجمع سالیانه 56
سود تقسیمی (DPS) 56
اندوخته 56
اندوخته قانونی 56
قیمت نهایی روزانه سهام 57
حد نوسان قیمت سهم و حق تقدم 57
حجم مبنا 57
عرضه و تقاضا 58
افزایش سرمایه 58
افزایش سرمایه به روش جایزه 58
افزایش سرمایه از محل آورده 58
حق تقدم 59
اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصي: 59
عوامل موثر بر اوراق مشارکت 60
اوراق قرضه : 62
اوراق سهام : 63
عوامل تحکیم اوراق بهادار و مشارکت در توسعه صنایع ایران: 63
اوراق مشارکت و بازار سرمایه 66
مقررات قانونی ناظر بر انتشار اوراق‏ مشارکت 67
اوراق مشارکت و مسئله مالیات 69
فصل سوم 72
نحوه انتشار اوراق مشارکت 73
تاثیر عرضه اوراق مشارکت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان 74
سیاستهاى کلان اقتصادى را مى‏توان به دو گروه تقسیم کرد: 75
شرایط رکود اقتصادى 77
شرایط تورمى اقتصاد 77
سابقه استفاده از اوراق مشارکت در ایران 78
افزایش سرمایه از محل صرف سهام 84
مزایای پذیرش در اوراق مشارکت برای شرکت ها 85
مزایای اوراق مشارکت اوراق مشارکت برای سرمایه گذاران در صنایع 87
فرصتي براي سرمايه گذري در صنایع 88
نقش قوانين و مقررات اقتصادي كشور در رشد يا ركود اوراق مشارکت كشورمان چگونه است ؟ 88
اثر اوراق مشارکت در رشد اقتصادي صنایع 89
بررسي چشم‌انداز آينده اوراق مشارکت اوراق بهادار ايران در توسعه صنایع 91
نتیجه گیری 99
منابع 102
چکیده
بزرگترین آفت هر اقتصادی،به‏ویژه اقتصاد جامعه‏ای رو به‏ پیشرفت و یا در حال گذر اقتصادی و از جمله‏ کشور خودمان،همانا کاهش یا رو به کاهش‏ نهادن قدرت خرید پول ملی می‏باشد،رویدادی که‏ با عناوین گرانی و تورم و مانند آنها بیان و شرح‏ می‏شود،راستینه‏ای که هیچ راه بحث و گفتگویی‏ درباره آن باز نیست.بنابراین،روشن است که‏ حفظ قدرت خرید پول در هر اقتصادی-به هر قیمت،و البته نه تصنعی و نسنجیده-نخستین‏ وظیفه یا اصلی‏ترین وظیفه بلندمدت یا استراتژیک بانک مرکزی یا بانک ناشر اسکناس‏ جامعه مورد مطالعه و به تبع آن،مجموعه مدیران‏ و سیاستگذاران اقتصادی آن جامعه همچون، وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی و در نهایت بانک مرکزی می‏باشد- البته چنانچه بانک مرکزی یا بانک ناشر اسکناس‏ جامعه اقتصادی موردنظر مستقل و از قدرت‏ اعمال چنین امری برخوردار باشد،نه در اقتصادهایی که نظام بانکی‏شان دولتی است و لذا بانک‏های مرکزی یا ناشر اسکناس هم مجری‏ سیاستگذاری‏های و تصمیم‏گری‏های دولت‏ می‏باشند.و اما به‏طور کلی و اصولی صدور اوراق قرضه‏ یا مشارکت نشر آن-اعم از اینکه توسط دولت‏ یا یکی از نهادهای دولتی و برای تامین مالی و پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور یا اجرای‏ برخی طرح‏های عمرانی و یا جایگزینی اوراق‏ قرضه سال‏های پیش از این و یا در نهایت برای‏ جمع‏آوری بخشی از نقدینگی با هدف مهار تورم‏ انجام شود و یا اینکه توسط بخش خصوصی برای‏ تامین مالی برخی طرح‏های تولیدی دارای توجیه‏ اقتصادی مورد اقدام قرار گیرد-در هرصورت، به تمام معنی استقراض محسوب می‏شود.
  مقدمه
مشارکت» عبارت است از شریک شدن چند نفر یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی با یکدیگر برای انجام کاری خاص. مشارکت اقتصادی در قانون، پیش بینی شده و برای این منظور اوراقی هم چاپ شده است که خریداران می توانند به مقدار مصوّب در قانون آن را خریداری کنند. پولی که هر یک از خریداران به این منظور می پردازد سرمایه انجام کارهای اقتصادی مورد نظر را به وجود می آورد.«اوراق مشارکت» به هر گونه برگه ای گفته می شود که نشان دهنده مقدار سهام معیّنی برای انجام کارهای مشارکتی اقتصادی خاصی در نظر گرفته شده است. بر اساس قرارداد بین طرفین، مبلغ معیّنی برای این اوراق در نظر گرفته می شود و افراد به هر اندازه که بتوانند در آن شرکت می کنند. برای آن که این اوراق رسمیت قانونی پیدا کند، یک بانک یا یک مرکز اقتصادی این اوراق را از طرف مؤسسان شرکت مورد نظر چاپ می کند و به خریداران تضمین می دهد که اصل پول آنان و سود سرمایه شان پرداخت خواهد شد. اوراق مشارکت جزو اوراق بهادار است و در بازار سهام قابل خرید و فروش می باشد، البته به شرط آن که در بازار سهام پذیرفته شود. نتیجه خرید اوراق مشارکت در نهایت، شریک شدن در کارهای اقتصادی مورد نظر است.
اوراق مشارکت
اوراق مشارکت اوراق مشارکت با نام يا بي نامي است كه به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرحهاي عمراني – انتفاعي دولت يا براي تامين منابع مالي مورد نياز جهت ايجاد، تكميل و توسعه طرح هاي سود آور توليدي، ساختماني و خدماتي منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي شود.اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق مشارکت است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق مشارکتی هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود. در هر ورقهٔ مشارکت، میزان سهم دارندهٔ آن مشخص شده‌است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتماً باید در طرح‌های مشخص تولیدی، عمرانی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی‌گردد.انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاستهای انقباضی پولی است.که گاهی ممکن است نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش نقدینگی شود(استرداد اوراق به بانکها بعد از مدت کوتاهی توسط خریداران).
ضوابط :
-اوراق مشارکت بي نام و قابل انتقال به غير بوده و دارنده اوراق مالك آن شناخته مي شود
-در مقاطع معين از بابت سود سرمايه گذاري در طرح هاي موضوع اوراق مشاركت به تناسب مبلغ اسمي هر ورقه مشاركت به دارندگان اوراق سود علي الحساب تعلق مي گيرد. نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت و مقاطع پرداخت آن در شرايط انتشار اوراق درج و براساس شماره كوپنهاي ضميمه اصل اوراق در شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت مي شود. کوپنها در هنگام دريافت سود توسط شعبه از اصل اوراق جدا مي شود. درصورت جدا شدن كوپن، جهت پرداخت سود علي الحساب در سررسيد، ارائه اصل اوراق مشاركت از سوي دارنده اوراق الزامي است.
- پس از خاتمه مشاركت ميزان سود قطعي قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشاركت محاسبه مي شود. چنانچه سود قطعي تعيين شده بيش از سودهاي علي الحساب پرداختي باشد ما به التفاوت حاصل با رعايت مقررات مربوطه به دارندگان برگه تسويه حساب نهائي مشاركت پرداخت مي شود. همچنين اگر طرح به هر دليلي زيان بدهد جبران هزينه به عهده ناشر است و سهمي از آن به دارنده اوراق تعلق نمي گيرد.

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
64 صفحه - 36000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
3 صفحه - 4500 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
اوراق مشارکت - اوراق قرضه
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی تفاوت اوراق مشارکت و قرضه
33 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
عوامل موثر بر مشارکت نقش خصوصی در تامین مالی
10 صفحه - 4500 تومان
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
96 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
25 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 51000 تومان
نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
21 صفحه - 9000 تومان
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
62 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه روش های تامین مالی (Arnold L.Redman et all) (آرنولد. ردمن و همکاران)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه (Martin Fraering & Michael S.Minor) (مارتین فرارینگ و میچال. مینور)
2 صفحه - 4500 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007