جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 5213 نفر

موضوع : باز تعریف عدالت اسلامی در جریان اسلامی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان

مقدمه:
عدالت، آرمان بلند و دلربايي است كه حتي ستمگران آن را مي‌ستايند، مردم همگي دل در گروي آن دارند و سر به طاعت صاحبان آن مي‌گذارند.1 هنگامي كه حكومت و اجتماع از آن فاصله مي‌گيرد، دغدغه و اشتياق به آن فزوني مي‌يابد و آرزوي ظهور منجي عادل در دل‌هاي ستمديدگان جوانه مي‌زند.
شايد شيرين‌ترين ميوه انقلاب عالم ‌گير امام مهدي(ع) عدالت باشد؛ آن هم عدالتي كه مانند سرما و گرما تا اعماق خانه‌ها نفوذ مي‌كند.
به راستي، شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي كدام است؟ مشكل و ساختار حكومت جهاني عدل مهدوي چگونه خواهد بود؟ دين و سياست در حكومت عدل مهدوي چه نسبتي دارند؟ موانع و راهكارهاي رسيدن به وضعيت مطلوب عدالت سياسي مهدوي چيست؟
همه اين موارد از جمله پرسش‌هايي است كه در اين اقتراح، پاسخ آن را مي‌خوانيم.
شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي كدام است؟
پروفسور مولانا: در عدالت سياسي مهدوي، «عدالت» و «سياست» مترادف هستند.
در اسلام مفهوم سياست به معني امروزي وجود ندارد. در آغاز ظهور اسلام و حتي در صدر اسلام، سياست به معني مملكت داري، جامعه داري، جهان‌داري، همان واژه عدالت بود. عدالت، مديريت امت اسلامي را با مساوات و برابري به معني «اعطاء كل ذي حق حقه؛ رساندن حق به حق‌دار» نشان مي‌دهد.
بنابراين، سياست، به عنوان اداره يك نظام، هميشه با مفهوم عدالت آميخته است. سياست به معني امروزي و به عنوان يك نظم ويژه از طريق يوناني‌ها و رومي‌ها به دنياي اسلام راه پيدا كرد.
لكزايي: عدالت سياسي مهدوي بخشي از نظام عام عدالتي است كه بر اساس جهان حاكم است. در نظام سياسي مهدوي و شيعي نظام آفرينش نظامي است مبتني بر عدل: «بالعدل قامت السموات و الارض». علاوه بر توازن و تناسب حاكم بر نظام آفرينش، به عنوان فعل خداوند متعال، رفتار باري‌تعالي در برخورد با انسان‌ها نيز عادلانه است.
محور ديگر عدالت، عدالت تشريعي است. يكي از پي‌آمدهاي ظهور حضرت مهدي(عج)، پالايش قوانين منتسب به شريعت و جدا كردن سره از ناسره است. برهمين اساس است كه در بعضي از روايات آمده، برخي گمان مي‌كنند مهدي شريعت جديدي آورده است.
محور بعدي برقراري عدالت در نهادها، وضعيت‌ها و ساختارهاي اجتماعي است. برقراري عدالت توزيعي در عرصه تقسيم ثروت، قدرت و شؤون اجتماعي و نيز عدالت حقوقي در عرصه اجراي جرايم و مجازات‌ها از مهمترين شاخص‌هاي عدالت مهدوي است.
همان‏گونه كه در روايات آمده است، «ظهور» هنگامي صورت مي‌گيرد كه «ظلم» سراسر جهان را پر كرده باشد. فرموده است «ظلم» نفرموده «ظالم».
اين تعبير مي‌تواند به اين معنا باشد كه علي‌رغم خواست افراد، ظلم امكان فراگير شدن دارد و اين در صورتي است كه ساختارهاي حاكم بر جهان ساختارهاي ظالمانه باشد. ..................

تحقیقهای مشابه
بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
11 صفحه - 1500 تومان
انقلاب اسلامی 1357
22 صفحه - 2000 تومان
همبستگی اجتماعی وفاق اسلامی و توسعه فرهنگی
10 صفحه - 1000 تومان
وحدت ملی و انسجام اسلامی از نظر قرآن و سنت
31 صفحه - 3000 تومان
حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم ناسازگار یا مکمل
16 صفحه - 1500 تومان
اخلاق اسلامی ویژگی ها و امتیازات
16 صفحه - 2000 تومان
آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
20 صفحه - 2500 تومان
جنبش های اسلامی در فلسطین
27 صفحه - 3500 تومان
انواع جنبشهای اسلامی در فلسطین
18 صفحه - 2500 تومان
جنبش های اسلامی الجزایر
15 صفحه - 2000 تومان
جنبش ها اسلامی حماس و فتح در فلسطین
15 صفحه - 2000 تومان
بانکداری اسلامی
21 صفحه - 2500 تومان
بانکداری اسلامی چیست؟
21 صفحه - 2500 تومان
جنبش های اسلامی حماس و فتح در فلسطین
9 صفحه - 2500 تومان
اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی
20 صفحه - 2500 تومان
اسراف و صرفه جویی در فرهنگ اسلامی
20 صفحه - 2500 تومان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحلیل و بررسی
57 صفحه - 7000 تومان
عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
21 صفحه - 12000 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 2000 تومان
معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
9 صفحه - 2000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 5000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 5000 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
11 صفحه - 2000 تومان
تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
15 صفحه - 2000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
71 صفحه - 6000 تومان
معماری مدارس اسلامی جهان اسلام
4 صفحه - 1500 تومان
آشنایی با معماری اسلامی و زندگی نامه معمار علی اکبر اصفهانی
35 صفحه - 5000 تومان
وزارت ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی
8 صفحه - 1500 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست
20 صفحه - 3000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 3500 تومان
شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
10 صفحه - 2000 تومان
انقلاب اسلامی ایران
27 صفحه - 3500 تومان
نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
18 صفحه - 2500 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
10 صفحه - 2000 تومان
کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
19 صفحه - 4000 تومان
گمرک جمهوری اسلامی ایران
10 صفحه - 2000 تومان
بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
11 صفحه - 2000 تومان
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 3500 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 4000 تومان
نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
21 صفحه - 3000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
25 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
5 صفحه - 5000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
72 صفحه - 10000 تومان
گمرگ جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی.docx
19 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی از دیدگاه مطهری.docx
16 صفحه - 3000 تومان
اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر.docx
17 صفحه - 3000 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 3000 تومان
جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
11 صفحه - 2500 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
17 صفحه - 6000 تومان
وظایف دهیار و شورای اسلامی روستا - روش تحقیق
14 صفحه - 6000 تومان
مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
24 صفحه - 9000 تومان
مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
24 صفحه - 3500 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
23 صفحه - 23000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
24 صفحه - 24000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 4000 تومان
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
12 صفحه - 2000 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها
17 صفحه - 2000 تومان
نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق
35 صفحه - 4000 تومان
دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها
11 صفحه - 1500 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 2000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
6 صفحه - 1500 تومان
تاثیر نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهروردی
16 صفحه - 2500 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 2500 تومان
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
23 صفحه - 2500 تومان
مهدویت و انقلاب اسلامی
18 صفحه - 2000 تومان
نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهره وردی
19 صفحه - 2500 تومان
صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
16 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007