موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل دبستان نبوت رشت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
تعداد صفحه :
100
قیمت :
25000 تومان

فصل اول
بیان مساله
یادگیری و درس خواندن شاخص بسیار مهمی برای فرزندان می باشد چون نقش بسیار مهمی در ساخته شدن آینده آنها دارد و از آنجایی که مادران نیز در بارور شدن فرزندان نقش مهمی دارد بنابراین شاغل بودن مادران نیز می تواند برروی یادگیری و درس فرزندان نیز تاثیر گذار باشد. مسئله در این پژوهش این است که آیا بین یادگیری و شاغل بودن مادران رابطه ای وجود دارد و آیا بین میزان رسیدگی به درس فرزندان از جانب مادران رابطه ای وجود دارد .
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
باید گفت که یادگیری فرزندان هر جامعه ای نقش بسیار بسزایی در ارتقاء جامعه دارد و جامعه آینده بدست فرزندان کنونی اداره خواهد شد. بنابراین ارتقاء سطح علمی نوجوانان و جو.انان از همان سطوح ابتدایی و با بررسی های علمی کمک بسیار زیادی در بهبود روند هر کشوری خواهد داشت و از آنجایی که فرزندان زمان بیشتری را با مادران خود سپری می کنند بنابراین مادرانی که شاغل می باشند فرزندان خود را از توجه بیشتر مادرانه خود محروم می سازند که این موضوع می بایست بطور تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد. البته باید توجه داشت که در جوامع کنونی شغل مادران نیز بعنوان حقیقتی انکار ناپذیر در جامعه تثبیت شده . بنابراین می بایست با بکار گیری راهکارهای مناسب در این زمینه کاری کرد که مادران بتوانند هم نقش مادری خود و حظور موثر خود در آموزش و یادگیری فرزندانشان را بخوبی انجام دهند و هم در جامعه و محیط کار حظور فعالی داشته باشند. این پژوهش از آنجایی که به بررسی نقش مادران در یادگیری و درس خواندن فرزندان می پردازد و از طرفی بخاطر اینکه یادگیری و آموزش فرزندان نیز نقش بسیار مهمی در سرنوشت و اعتبار آنها در آینده خودشان و جامعه شان خواهد داشت حایز اهمیت و توجه می باشد. همانطور که بر همگان روشن است فرزندان آیندگان هر مرز و بومی هستند و توجه به مساله یادگیری و درس خواندن آنها نیز جزو مسائل مهم آنها می باشد.
اهداف پژوهش
این پژوهش با هدف يافتن رابطه بين یادگیری و شاغل بودن مادران و همچنين يافتن رابطه بین رسیدگی به درس فرزندان و مادران آنها انجام می گیرد.
فرضیات پژوهش
در این پژوهش سه فرضیه بکار گرفته شده است:
1- میزان یادگیری دانش آموزان با مادران شاغل و غیر شاغل به لحاظ آماری متفاوت است.
2- میزان رسیدگی به دروس دانش آموزان توسط مادران شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری دارد.
3- بین یادگیری دانش آموزان و میزان رسیدگی به دروس فرزندان از جانب مادران رابطه معنا داری وجود دارد.
تعاريف نظري و عملياتي متغير ها:
تعاريف نظري:
يادگيري:فرآيندي است كه بوسيله ي آن ، تغييرات نسبتاً پايدار در توان رفتاري در نتيجه ي تجربه رخ مي دهد.
در اين تعاريف اصطلاحات كليدي وجود دارد كه به بررسي آن مي پردازيم:
فرآيند : منظور از فرآيند، پيشرفت گام به گام به سوي يك هدف است و در مجموع هر نوع تغيير در چيزي است كه جهت آن مشخص باشد و نتيجه اي را به بار آورد. نسبتاً پايدار:منظور از نسبتاً پايدار اين است كه برخي از تغييرات زودگذر كه به نظر يادگيري نمي آيند، كنار گذاشته شوند، مانند خستگي.
توان: هر چيزي را كه ياد مي گيريم بر رفتارمان تاثير نمي گذارد.از اين رو روانشناسان بين يادگيري و عملكرد فرق مي گذارند،به طوري كه يادگيري را يك تغيير نهفته و عملكرد را تظاهر رفتاري آن مي دانند.
..................

تحقیقهای مشابه
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
100 صفحه - 25000 تومان
مقایسه میزان سلامت عمومی مادران دارای فرزند با مادران فرزندان استثنایی روش تحقیق
12 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 35000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 7000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 20000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 5000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات روش تحقیق
38 صفحه - 5000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
علت خجالت وکمرویی در فرزندان اول و تک فرزندان نسبت به سایر کودکان
2 صفحه - 1000 تومان
نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید- مربوط به حقوق
22 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 18000 تومان
بررسی وضعیت سرسختی روانشناختی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان رشت
37 صفحه - 5000 تومان
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 2000 تومان
بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی شهر رشت
9 صفحه - 2500 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 8000 تومان
زوج های شاغل پاورپوینت
24 صفحه - 2500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007