موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : استراتژی طرح و تدوین مسکن ارزان قیمت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
استراتژی طرح و تدوین مسکن ارزان قیمت.docx
تعداد صفحه :
19
قیمت :
10500 تومان

مقدمه
تجربه نشان داده است که مسکن يکي از اجزاي استراتژيک در سبد خانوار مي باشد. اين موضوع به گونه اي تاثيرگذار بوده که هر رئيس جمهور قبل از انتخابات برنامه هايي براي حل معضل مسکن ارايه کرده است. طي سالهاي گذشته فقدان برنامه ريزي و مديريت مناسب و مشکل تامين منابع مالي باعث بروز مشکل در حوزه مسکن شده است و رکودي را ايجاد کرده که به نفع مصرف کنندگان نيست اما نکته مهم اين است که هيچ راه حل يک شبه اي براي حل مشکل مسکن وجود ندارد چرا که برخورد شتابزده با معضل نابساماني مسکن که سالهاي اخير تشديد پيدا کرده منجر به تدوين و اجراي ناقص طرحهاي متعدد شده و عملا ارايه طرحها، تاثيري بر بازار نداشته است. هرچند دولت سعي مي کند کاستي ها، موانع و ناهماهنگي ها در بازار مسکن را تا حد ممکن مسکوت بگذارد، اما هم صداي توليد کننده و هم مصرف کننده بلند شده که اين نشان مي دهد عزم دولت براي تامين مسکن چه براي گروه هاي کم درآمد در قالب مسکن مهر و هم ديگر اقشار هنوز به نتيجه نرسيده است. مسکن همواره مقوله اي است که ذهن مردم و مسوولا ن را به خود معطوف مي کند. مساله اي که هر خانواده از ابتداي تشکيل به فکر تامين آن است که البته در سالهاي اخير به کالا ي سرمايه اي نيز تبديل شده است. با وجود اينکه دولت نهم و دهم نيز با شعار ارايه طرح مسکن مهر مي خواست اقشار کم درآمد را صاحبخانه کند و همواره مسوولا ن از پيشرفت اين طرح خبر مي دهند اما شنيده ها حاکي از آن است که طرح مسکن مهر هم نتواند به اهداف مورد نظر يعني خانه دار کردن افراد کم درآمد دست يابد. برنامه چهارم توسعه همزمان با سالهاي پايان دولت اصلا حات و آغاز به کار دولت نهم بود و طيف کثيري از برنامه هاي مسوولا ن براي ساماندهي بازار آشفته مسکن در زمان فعاليت دولت نهم رقم خورد. اعطاي وام هاي 18 ميليوني خريد مسکن، 36 ميليوني ساخت مسکن، سند منطقه اي طرح جامع مسکن مهر و لا يحه ساماندهي عرضه و توليد و طرح اجاره به شرط تمليک زمين هاي 99 ساله که از طريق تعاوني هاي مسکن ساخت آنها به انبوه سازمان سپرده مي شود از جمله برنامه هايي است که براي توقف رشد روز افزون قيمت مسکن در کشور پياده شد، اما در عمل هنوز به نتايج قابل توجهي دست پيدا نکرده است.
با وجود تجربه برنامه ريزي 50 ساله ايران در بخش مسکن، مشکلا ت مردم براي خانه دار شدن همچنان پابرجاست، در حالي که برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي ايران در مقطع زماني سال هاي (1383-1368) بر اهميت مقوله مسکن توجه ويژه اي داشته است و براي برطرف کردن مشکلا ت اين بخش به تعيين اهداف و استراتژي مخصوصي پرداخته است اما بايد توجه داشت دولت هايي که طي اين چند سال روي کار آمده اند با وجود تاکيد مکرر بر اجراي طرح هاي مختلف براي حل معضل مسکن، اما متاسفانه هيچ کدام از طرح ها براي ايجاد مسکن ارزان قيمت براي اقشار آسيب پذير جامعه را نتوانستند محقق کنند و اکنون خانه دار شدن به رويايي براي همه مردم تبديل شده است.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007