موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه جهان مدرن رشته نقاشی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه - جهان مدرن رشته نقاشی
تعداد صفحه :
65
قیمت :
21000 تومان

جهان مدرن
عنوان مدرن در قیاس با عناوین دیگری که به ناچار به کاربرده ایم از دقت کمتری برخوردار است . از اواخر سدۀشانزدهم که این واژه در زبان انگلیسی به کار رفت ،معنای«متعلق به زمان حاضر یا گذشته ی نزدیک» را داشت؛ بنابراین که امروز به شماری دوره های ناهمگون اطلاق شده است .
برای مثال در ارتباط با عصر حاضر اگر ملاک نزدیک بودن را مبنای کار قراردهیم می توانیم اواخر سده ی هژدهم را آغاز دوران مدرن در اروپا و امریکا بدانیم ، چرا که احساس می کنیم به مردم این سده ها نزدیک هستیم ،به آسانی عقایدشان را درک می کنیم و آدابشان را می پذیریم . شاهزادگان دوره ی باروک باما غریبه اند ، اما شخصیتهای تاریخی انقلاب فرانسه و امریکا به ما نزدیکند . در مونتیچلو (Monticello )آرام و قرار می گیریم اما در ورسای یا هتل دو سوبیز غریبه ایم .
اوضاع سیاسی واجتماعی اواخرسده ی هژدهم یادآور موقعیتی است که اگرنگوییم اکنون ،دست کم در گذشتۀنزدیک با آن آشنابوده ایم برای نمونه در این دوره ، امکان تحمیل عقاید دینی با حمایت قانون ازمیان رفت . در پایان سده ی هژدهم فرهنگ اروپایی غربی و امریکا به شدت دنیوی شد رو عاملی که زندگی امروز ما را شکل می دهند ،یعنی دموکراسی اجتماعی و رشدعلمی ،در آن زمان سراپافعال بودند و دیری نپایید که این دوعامل در آمیختند. اندیشه ی دموکراسی جهان گیر نخستین بار در فرانسه، تحت تأثیرآرای فیلسوفان روشنگری شکل گرفت ،هر چند که زمینه های شکل گیری آن تا جایی که نهاد برده داری اجازه می داد در آمریکا پدید آمد.
تکنولوژی علمی ،نخست طی انقلاب صنعتی بر ساخت اجتماعی – اقتصادی انگلستان مؤثرافتاد و در سده ی نوزدهم تا غرب گسترش یافت و در زمینه ی مادی پیدایش سرمایه داری بورژو ایی مدرن را فراهم کرد . ماهیت بنیادی جهان «مدرن»راباید دربین المللی بودنش ، یعنی حضورش در چهارگوشه ی عالم یافت که حتی کشور هایی را که سنتهای کهن آنها را به ندرت تأثیر ی از فرهنگ غربی پذیرفته بود در بر می گرفت. نطفه ی این بین المللی شدن در اواخر سده ی هژدهم بسته شدو همانند ی های چشمگیری را در نقاط پیشرفته ی عالم پدید آورد . فعالیتهای فرهنگی در پهنه گیتی آرام آرام بسیار همانند شدند .
اکنون نوازندگان ژاپنی موسیقی موتسارت (Mozart ) و بارتوک(bar took ) را در اوج تواناییهای فنی می نوازند ،«فیلمهای وسترن» در حد قابل قبولی در ایتالیا ساخته می شود ،کنسرت های راک در بلگراد اجرا می شود ، نقاشی انتزاعی که در اصل و اساس روسی است پس از دوره ای مخالفت ، در مسکو به نمایش گذاشته می شود . بازار آزاد آثار هنری که هنرمند رابه دلالان وابسته می ساخت نخستین بار در هلند در سده هفدهم مسلّط شداماامروزه جهان گیر است . سفارش نقاشی،یا پیکره امره استثنایی است ومهم تراز همه آن که درجامعه ی غیر مذهبی مدرن دیگر کلیسا ازحامیان اصلی هنر نیست .تردیدی نیست که نهضتهای هنری نو همچنان در زمان ومکان خاصی زاده یا ابداع می شوندبا این همه به سرعت به همه جا گسترش می یابند .برای مثال امپر سیونیسم ،در پاریس و حومه ی آن شکل گرفت اما بی درنگ برهمه ی کشورهای غربی مسلط شد.در همین حرکت های بین المللی یا«ایسمها » است که باید جوهر پدیده های هنری جهان مدرن را جستجو کرد . دوران مدرن ،روشن و قاطع استقلالش را از اسلافش اعلام کرد و در نتیجه ،امروز دورنمایی دربرابر ما است که تاریخ را نه«شرح اعمال درشخصیتها» که بررسی حرکتهای فرهنگی و اجتماعی می داند.
از اواخر سده ی هژ دهم ودر سده ی نوزدهم ادامه یافت . این نوشته ها هنوز خوانده می شود و بنیاد پژ وهش ها ی کم و بیش محدود تاریخی مارا شکل میدهند .دوران مدرن آشکار کرد که نیروهای پیوسته متغییر ناگزیر برتولید هنری تأثیر کرده و آنچه را که دیروز نو بود ، فردا منسوخ می کنند.
دراواخر سده ی هژدهم ودر سده ی نوزدهم ، به موازات عینی نگری تاریخی توانایی درک فرمهای متنوع ودورهای بسیار متفاوت آفرینش هنری درمردم پدید آمد. در نتیجه شمار موزه ها افزایش یافت واز فرهنگ گذشته درمکانی شایسته حفاظت شد تلاش های آگاهانه ای صورت گر فت تا مانع ازمیان رفتن آثار هنری شودو آنها را تا حدامکان بازسازی کند ،نسخه ها ی مرجع معتبر را نشر دهد و موسیقی گذشته را بازسازی های اصلی اجرا کند . نگرش تاریخی به هنر ،سبکهایی را پدید آورد که به پژوهشهای پیشین در باب وا قعیت بصری را مخدوش می داند و هنر شناخته شده ، الگوهای هنر را امروز می شمارد . نه فقط طبیعت و اشیا تسلط خود رابر آثار هنری از دست داده اند ، بلکه نوآوری های تکنو لوژیک مانند لیزر، ارتباط از راه موجهای صوتی و میکروالکترونی ،ونیز تصاویر تلویز یونی ، قلمرو های تازه ی خلاقیت هنری به شمار می آیند .
سقوط امپراتوریهای سخت جان در سده ی بیستم به عنوان مبشر دموکراسی مورد استقبال قرار گرفت . این امر در مورد فرو پاشی امپراتوریهای سرمایه دار ارو پایی در آفریقا و نیز امپراتوری کوچک تر امریکا در اقیانوس آرام نیز صادق بود . اکنون ملتهای افریقایی رسته از سلطه ی اروپا همراه با برخی کشورهای پیش تر دموکراتیک آمریکا ی لا تین ، گرفتار دیکتاتوری های نظامی هستند .
برخی ملتهای مسلمان کل فرهنگ غربی به جز تکنو لوژ ی و ثروت آن را، بی اعتبار دانسته اند و مجازاتهایی عقیق را دیگر بار معمول کرده اند . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه - جهان مدرن رشته نقاشی
65 صفحه - 21000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه - رشته نقاشی رئالیسم میکل آنژ - رامبراند
59 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007