موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
تعداد صفحه :
151
قیمت :
45000 تومان

مشخصات شرکت های تعاونی مسکن
تعریف و نوع فعالیت شرکت های تعاونی مسکن
بر اساس اساسنامه مورد عمل شرکت های تعاونی مسکن ، این گروه از تعاونیها شرکتهایی هستند که برای تهیه مسکن اعضاء خود تشکیل می گردد و اهم فعالیت آنها عبارت است از :
الف – تهیه زمین با کاربری مسکونی از وزارت مسکن و یا دیگر منابع مجاز ، احداث خانه و یا آپارتمان های سکونی در آن و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقدا و یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تسهیلات عمومی مورد استفاده مشترک آنان با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقده با منابع واگذارنده زمین و اعضاء
ب – خرید واحدهای مسکونی آماده و یا نیمه تمام و تکمل و فروش و یا اجاره دادن آن به اعضاء
پ – واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء
ت – لوله کشی ، کابل کشی ، سیم کشی ، تهیه و یا ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی تعمیرات و دیگر خدمات مورد نیاز واحدهای مسکونی ساخته و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضاء ث- انجام خدمات عمومی مورد نیاز مانند تعمیرات ، ایجاد و نگهداری و اداره امکان عمومی از قبیل رستوران ، درمانگاه ، نانوایی ، واحدهای آموزشی ، ورزشی ، اماکن مذهبی ، فضای سبز و غیره .
ج – خرید و یا ایجاد واحدهای تولید مصالح ساختمانی ، وسایل ، تجهیزات و ماشین آلات ، تاسیسات انبار و سایر موارد مورد نیاز شرکتهای تعاونی مسکن .
با توجه به ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، اتحادیه های تعاونی مسکن با عضویت شرکت های تعاونی مسکن تشکیل و اهم اهداف آن به شرح زیر می باشد :
الف – ارائه خدمات آموزی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آن ها و گسترش تعلیمات تعاونی .
ب – ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون .
ب – کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های مسکن .
ت – اراه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری ، تشکیل صندوق های قرض الحنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو .
ث – تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو .
ج- اراه خدمات فنی تخصصی ، حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان ، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی های مسکن
چ- نظارت بر الزام تعاونی های مسکن به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط .
خ- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی های مسکن عضو به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها
سرمایه و وضعیت مالی شرکتهای تعاونی مسکن
شرکتهای تعاونی مسکن شرکتهای هستند که تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه آنها بوسیله اعضاء تامین می گردد . وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و وابسته و تحت پوشش دولت ، بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی مسکن مشارکت نمایند .
تعداد سهام اعضاء شرکت تعاونی برابر است مگر آنکه مجمع عمومی عادی ترتیب دیگری را تصویب نموده باشد و سال مالی شرکتهای تعاونی مسکن عموما از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفند ماه همان سال می باشد .
ارکان شرکتهای تعاونی مسکن عبارت است مجمع عمومی ، هیت مدیره و بازرسان شرکت . اعضا هیت مدیره تعاونی های مسکن که عموما بین 3 تا 5 نفر می باشند توسط مجمع عمومی انتخاب می کردند .

تحقیقهای مشابه
کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
151 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
70 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
80 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
79 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
70 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
26 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
28 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
51 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
15 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
پروژه کاراموزی در شرکت نایلون
54 صفحه - 18000 تومان
پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
68 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
47 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
140 صفحه - 54000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 54000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی شرکت
15 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 39000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
4 صفحه - 9000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن)
3 صفحه - 4500 تومان
پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
49 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
12 صفحه - 9000 تومان
نحوه اجرا حسابرسی در شرکت های تعاونی مسکن
21 صفحه - 7500 تومان
طرح توجیهی تعاونی شرکت پرورش ماهی
25 صفحه - 36000 تومان
اطلاعات جامع شرکت تعاونی تولید روستایی
42 صفحه - 18000 تومان
تشریح شرکت تعاونی مرغ گیلان
34 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007