موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی حضور ايالات متحده آمريکا در آسياي مرکزي و پيامدهاي ژئوپلتيکي آن بر ايران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاثیر صنعت خودرو سازی در توسعه ژاپن
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2500 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : كليات تحقيق
چكيده
مقدمه 11
بيان مساله 13
سئوالات پژوهش 19
فرضيه هاي تحقيق 18
اهداف پژوهش 17
اهميت و ضرورت تحقيق 16
روش تحقيق 25
شيوه گردآوري داده ها 25
محدوديت هاي تحقيق 25
ساماندهي پژوهش 20
بررسي ادبيات پژوهش 21
فصل دوم : مفهوم ژئوپلتيك و روش تحليل ژئوپلتيك و مقاومت امنيت ملي 26
1-2- تعريف ژئوپلتيك 27
1-1-2- دوره تولد 27
2-1-2- دوره افول 28
3-1-2- دوره احيا 29
2-2- ژئوپلتيك و سياست خارجي 31
3-2- روش تحليل ژئوپلتيكي 35
4-2- مفهوم امنيت 38
5-3- تعريف امنيت 39
6-2- مفهوم امنيت ملي از ديدگاه صاحب نظران 40
7-2- اهداف امنيت ملي 43
8-2- امنيت در مفهوم سنتي 44
1-8-2- نظريه واقع گرايي و امنيت 47
2-8-2- نظريه وابستگي متقابل و امنيت 49
3-8-2- نظريه ليبرال گرايي بين المللي (نئوليبراليسم) و امنيت 51
9-2- نظريه امنيت دسته جمعي 55
10-2- تغيير ساختار نظام بين الملل و مفهوم امنيت 56
11-2- نظام تك قطبي 57
12-2- نظام چند قطبي 58
فصل سوم : آشنايي با منطقه آسياي مركزي و كشورهاي تازه استقلال يافته آن 60
گفتار اول : آشنايي با آسياي مركزي 61
1- اوضاع تاريخي آسياي مركزي 64
2- موقعيت اقتصادي – جغرافيايي و منابع طبيعي آسياي مركزي 75
3- جمعيت و نيروي انساني 76
4- اوضاع اقتصادي آسياي مركزي 78
گفتار دوم : آشنايي با كشورهاي آسياي مركزي 82
1- قزاقستان 82
2- ازبكستان 93
3- تركمنستان 107
4- قرقيزستان 116
5- تاجيكستان 123
فصل چهارم : منافع سياسي، اقتصادي، امنيتي و نظامي ايالات متحد آمريكا و ايران در آسياي مرکزي 133
گفتار اول : منافع سياسي ايالات متحده آمريكا در منطقه 134
1-1- جلوگيري از نزديكي بين هند و روسيه 134
2-1- كنترل و جلوگيري از رشد اسلام گرايي 134
3-1- مهار جمهوري اسلامي ايران 135
4-1- جلوگيري از احياي مجدد قدرت روسيه 139
5-1- مهار بال غربي چين جهت جلوگيري از شكل گيري ائتلاف هاي منطقه اي 140
6-1- سياست تقويت حضور و نفوذ اسراييل در منطقه 142
7-1- حمايت از حضور تركيه در منطقه 143
8-1- همه گير كردن ارزشهاي آمريكايي 145
گفتار دوم : منافع اقتصادي ايالات متحده آمريكا در منطقه 146
1-2- دستيابي به منابع انرژي 146
2-2- تضمين استمرار انتقال انرژي به غرب 147
3-2- عبور خطوط لوله نفت و گاز از منطقه 150
4-2- استفاده بهينه از فرصت هاي سرميه گذاري در منطقه 152
گفتار سوم : منافع امنيتي و نظامي ايالات متحد آمريكا در منطقه 153
1-3- جلوگيري از توليد سلاحهاي كشتار جمعي 154
2-3- گسترش ناتو به شرق جهت وارد كردن كشورهاي منطقه در حوزه مناسبات امنيتي غرب 154
3-3- امنيت خطوط لوله انرژي به غرب 156
4-3- يافتن پايگاههاي جديد نظامي و جايگزين 157
5-3- سازمان همكاري شانگهاي 158
6-3- انرژي 162
گفتار چهارم : منافع و اهداف جمهوري اسلامي ايران در منطقه آسياي مركزي 165
1-4- منافع سياسي ايران در منطقه 165
2-4- منافع اقتصادي ايران در منطقه 167
3-4- منافع امنيتي ايران در منطقه 169
فصل پنجم : تهديدات ناشي از حضور آمريكا در منطقه آسياي مركزي بر منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران 172
گفتار اول : تلاقی منافع ايران و آمريكا در آسياي مركزي 173
1-1- فروپاشي نظام دوقطبي و تاثيرات آن بر جغرافياي سياسي و امنيت منطقه آسياي مركزي 173
2-1- حوزه هاي سياسي و امنيتي برخورد منافع ايران و آمريكا در منطقه 177
3-1- چشم انداز همكاريهاي آينده آمريكا و روسيه در منطقه 198
گفتار دوم: سیاست دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی 198
1 – 2 – تغییر و تداوم در برداشت ایران از منابع بالقوه تهدید 200
گفتار سوم: حوزه¬های اقتصادی برخورد منافع ایران و امریکا 202
1 – 3 – خطوط انتقال انرژی 204
2 – 3 – رژیم حقوقمی دریای خزر 207
گفتار چهارم: استراتژی امریکا جهت مقابله با منافع ایران در منطقه 211
1 – 4 – ایجاد پایگاههای نظامی در آسیای مرکزی 218
2 – 4 – استفاده از ماده 5 منشور سازمان پیمان استاتیک شمالی (ناتو) 221
3 – 4- حمایت امریکا از حضور هم پیمان خود(ترکیه و اسرائیل) جهت مهار ایران در منطقه 224
4 – 4 – حمایت امریکا از رهبران غرب¬گرا در جانشین¬های رهبری در کشورهای منطقه 227
گفتار پنجم : فرصت هاي ايران براي دفاع از منافع خود در منطقه 230
1-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منافع ملي در سطح بين المللي 230
2-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منافع ملي در سطح منطقه اي 231
3-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منافع ملي در سطح محلي 233
4-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منابع ملي در سطح استاني 234
نتيجه گيري 237
پيشنهادات 249
فهرست منابع 250
چکیده انگلیسی
...........................................................................................................................
..................

تحقیقهای مشابه
تاثیر صنعت خودرو سازی در توسعه ژاپن
12 صفحه - 2500 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری
36 صفحه - 6000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 5000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری
15 صفحه - 2500 تومان
بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر توسعه روستایی گیلان
7 صفحه - 1500 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش
5 صفحه - 3000 تومان
واردات و صادرات صنعت خودرو در ایران
41 صفحه - 5000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 10000 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 35000 تومان
نقش رسانه در توسعه صنعت فرش
14 صفحه - 2000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007