جمعه 1 آذر 1398
بازدید امروز : 5785 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی حضور ايالات متحده آمريکا در آسياي مرکزي و پيامدهاي ژئوپلتيکي آن بر ايران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاثیر صنعت خودرو سازی در توسعه ژاپن
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2500 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : كليات تحقيق
چكيده
مقدمه 11
بيان مساله 13
سئوالات پژوهش 19
فرضيه هاي تحقيق 18
اهداف پژوهش 17
اهميت و ضرورت تحقيق 16
روش تحقيق 25
شيوه گردآوري داده ها 25
محدوديت هاي تحقيق 25
ساماندهي پژوهش 20
بررسي ادبيات پژوهش 21
فصل دوم : مفهوم ژئوپلتيك و روش تحليل ژئوپلتيك و مقاومت امنيت ملي 26
1-2- تعريف ژئوپلتيك 27
1-1-2- دوره تولد 27
2-1-2- دوره افول 28
3-1-2- دوره احيا 29
2-2- ژئوپلتيك و سياست خارجي 31
3-2- روش تحليل ژئوپلتيكي 35
4-2- مفهوم امنيت 38
5-3- تعريف امنيت 39
6-2- مفهوم امنيت ملي از ديدگاه صاحب نظران 40
7-2- اهداف امنيت ملي 43
8-2- امنيت در مفهوم سنتي 44
1-8-2- نظريه واقع گرايي و امنيت 47
2-8-2- نظريه وابستگي متقابل و امنيت 49
3-8-2- نظريه ليبرال گرايي بين المللي (نئوليبراليسم) و امنيت 51
9-2- نظريه امنيت دسته جمعي 55
10-2- تغيير ساختار نظام بين الملل و مفهوم امنيت 56
11-2- نظام تك قطبي 57
12-2- نظام چند قطبي 58
فصل سوم : آشنايي با منطقه آسياي مركزي و كشورهاي تازه استقلال يافته آن 60
گفتار اول : آشنايي با آسياي مركزي 61
1- اوضاع تاريخي آسياي مركزي 64
2- موقعيت اقتصادي – جغرافيايي و منابع طبيعي آسياي مركزي 75
3- جمعيت و نيروي انساني 76
4- اوضاع اقتصادي آسياي مركزي 78
گفتار دوم : آشنايي با كشورهاي آسياي مركزي 82
1- قزاقستان 82
2- ازبكستان 93
3- تركمنستان 107
4- قرقيزستان 116
5- تاجيكستان 123
فصل چهارم : منافع سياسي، اقتصادي، امنيتي و نظامي ايالات متحد آمريكا و ايران در آسياي مرکزي 133
گفتار اول : منافع سياسي ايالات متحده آمريكا در منطقه 134
1-1- جلوگيري از نزديكي بين هند و روسيه 134
2-1- كنترل و جلوگيري از رشد اسلام گرايي 134
3-1- مهار جمهوري اسلامي ايران 135
4-1- جلوگيري از احياي مجدد قدرت روسيه 139
5-1- مهار بال غربي چين جهت جلوگيري از شكل گيري ائتلاف هاي منطقه اي 140
6-1- سياست تقويت حضور و نفوذ اسراييل در منطقه 142
7-1- حمايت از حضور تركيه در منطقه 143
8-1- همه گير كردن ارزشهاي آمريكايي 145
گفتار دوم : منافع اقتصادي ايالات متحده آمريكا در منطقه 146
1-2- دستيابي به منابع انرژي 146
2-2- تضمين استمرار انتقال انرژي به غرب 147
3-2- عبور خطوط لوله نفت و گاز از منطقه 150
4-2- استفاده بهينه از فرصت هاي سرميه گذاري در منطقه 152
گفتار سوم : منافع امنيتي و نظامي ايالات متحد آمريكا در منطقه 153
1-3- جلوگيري از توليد سلاحهاي كشتار جمعي 154
2-3- گسترش ناتو به شرق جهت وارد كردن كشورهاي منطقه در حوزه مناسبات امنيتي غرب 154
3-3- امنيت خطوط لوله انرژي به غرب 156
4-3- يافتن پايگاههاي جديد نظامي و جايگزين 157
5-3- سازمان همكاري شانگهاي 158
6-3- انرژي 162
گفتار چهارم : منافع و اهداف جمهوري اسلامي ايران در منطقه آسياي مركزي 165
1-4- منافع سياسي ايران در منطقه 165
2-4- منافع اقتصادي ايران در منطقه 167
3-4- منافع امنيتي ايران در منطقه 169
فصل پنجم : تهديدات ناشي از حضور آمريكا در منطقه آسياي مركزي بر منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران 172
گفتار اول : تلاقی منافع ايران و آمريكا در آسياي مركزي 173
1-1- فروپاشي نظام دوقطبي و تاثيرات آن بر جغرافياي سياسي و امنيت منطقه آسياي مركزي 173
2-1- حوزه هاي سياسي و امنيتي برخورد منافع ايران و آمريكا در منطقه 177
3-1- چشم انداز همكاريهاي آينده آمريكا و روسيه در منطقه 198
گفتار دوم: سیاست دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی 198
1 – 2 – تغییر و تداوم در برداشت ایران از منابع بالقوه تهدید 200
گفتار سوم: حوزه¬های اقتصادی برخورد منافع ایران و امریکا 202
1 – 3 – خطوط انتقال انرژی 204
2 – 3 – رژیم حقوقمی دریای خزر 207
گفتار چهارم: استراتژی امریکا جهت مقابله با منافع ایران در منطقه 211
1 – 4 – ایجاد پایگاههای نظامی در آسیای مرکزی 218
2 – 4 – استفاده از ماده 5 منشور سازمان پیمان استاتیک شمالی (ناتو) 221
3 – 4- حمایت امریکا از حضور هم پیمان خود(ترکیه و اسرائیل) جهت مهار ایران در منطقه 224
4 – 4 – حمایت امریکا از رهبران غرب¬گرا در جانشین¬های رهبری در کشورهای منطقه 227
گفتار پنجم : فرصت هاي ايران براي دفاع از منافع خود در منطقه 230
1-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منافع ملي در سطح بين المللي 230
2-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منافع ملي در سطح منطقه اي 231
3-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منافع ملي در سطح محلي 233
4-5- فرصت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منابع ملي در سطح استاني 234
نتيجه گيري 237
پيشنهادات 249
فهرست منابع 250
چکیده انگلیسی
...........................................................................................................................
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007