سه شنبه 28 آذر 1397
بازدید امروز : 520 نفر

موضوع : تشریح بیان مساله در پژوهش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تشریح بیان مساله در پژوهش
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2500 تومان

فهرست
بیان مساله
منظور ازبيان مسئله :
مسئله و موضوع تحقیق
تعریف مسئله
انتخاب و تعيين حدود مساله تحقيق:
نحوه بيان مساله تحقيق و نگارش آن:
فرمول كلی بیان مسئله:
روش نگارش و ارزيابي مساله تحقيق:
مرور بر بررسی های قبلی
مراجع غیر ادواری شامل:
مراجع ادواری شامل:
منابع منتشر نشد ه شامل : •
نتیجه گیری
منابع
  بیان مساله
یکی از مشکلاتی که اغلب دانشجویان هنگام نوشتن پایان نامه با آن مواجه می شوند این است که چگونه یک بیان مسئله خوب بنویسند. چگونه اثبات کنند که موضوعشان قابل تحقیق است و ضرورت دارد که این تحقیق انجام شود.اولین چیزی که باید ذکر کنم این است نوشتن یک بیان مسوله خوب چند پیش نیاز می خواهد. اول اینکه یک سوال در ذهن محقق باشد. این سوال ممکن است از تجارب محقق فرد بر آمده باشد و یا از بیرون )توسط یک فرد یا موسسه( برای وی ایجاد شده باشد. در گام بعدی محقق باید پیرامون مبانی نظری مسئله ای که ذهنش را مشغول کرده تحقیق کند. به عبارتی محقق باید بر مبانی نظری مسئله خود تسلط کافی داشته باشد. اول از همه محقق باید از خود بپرسد این مسئله در چه زمینه ای قرار می گیرد و چه کسانی در این زمینه نظریه پردازی کرده اند؟. پس از مطالعه مبانی نظری مسئله بسیاری از سوالاتی که ذهن محقق را مشغول کرده در همین مرحله پاسخ داده می شوند و نیاز است که سوال تحقیق مورد باز بینی قرار بگیرد. در مرحله بعد فرد باید پیشینه تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده را مطالعه کند. چه کسانی در این زمینه تحقیق کرده اند؟ بسیاری از سوالات محقق نیز در این مرحله پاسخ داده می شوند و دوباره نیاز است که مسئله تحقیق مورد بازبینی قرار بگیرد. در جریان کسب اطلاعات نظری و تحقیقاتی و بازنگری در سوال تحقیق، محقق سوال مورد نظر خویش را می یابد که این سوال یک مبنای نظری و تحقیقاتی دارد.پس از اینکه محقق به یک سوال روشن و قابل آزمون رسید حال نوبت آن است که در بیان مسئله این را به خوانندگان انتقال دهد که سوال وی قابلیت تحقیق کردن را دارد و باید مورد تحقیق قرار بگیرد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007