موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
تعداد صفحه :
26
قیمت :
3000 تومان

دوران رکود اقتصادي آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان از اقتصاددانان مي پرسند که آيا جهان با رکود اقتصادي بيشتري مواجه خواهد بود. براي يک دقيقه هيچ خبري را باور نکنيد.
مقاله اي از ايمانوئل والراشتاين دوران رکود اقتصادي آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان از اقتصاددانان مي پرسند که آيا جهان با رکود اقتصادي بيشتري مواجه خواهد بود. براي يک دقيقه هيچ خبري را باور نکنيد. ما در حال حاضر در يک رکود اقتصادي همه گير با بيکاري گسترده در جهان مواجه هستيم. چنين شرايطي يک مدل کلاسيک تورم زدايي لازم است که پيامدهاي منفي زيادي براي مردم عادي دارد. و يا مي توان مدل ديگري انتخاب کرد که کمتر مورد علاقه است و در آن ارزش ها خالي مي شوند و اين حتي از روش قبل نيز براي مردم عادي بدتر خواهد بود.اين طبيعي است که هر کسي بپرسد سبب اين رکود اقتصادي چيست؟ دليل آن فرآمدها است که وارن بوفه به آن سلاح هاي مالي براي خرابي توده وار مي خواند؟ يا وام هاي اوليه؟ يا دلالان نفت؟ در اين بازي هر کسي ديگري را مقصر مي داند و اهميت واقعي ندارد. بهتر است نگاهي به دو عامل ديگر که واضح تر نيز هستند بي اندازيم. يکي از آنها نوسانات تناوبي کوتاه مدت است و ديگري روند ساختاري طولاني مدت. دنياي اقتصادي سرمايه داري چند صد سال است که دو مدل اصلي در نوسانات تناوبي دارد. يکي از اين مدل ها، مدل کوندراتيف]1[ است که مدت آن 60-50 سال است. ديگري دوره تسلط است که مدت آن طولاني تر است.
در مدل دوره تسلط، امريکا از سال 1973 به عنوان يک رقيب بزرگ در عرصه بين المللي براي تسلط بر جهان شناخته شد که توانست در سال 1945 تسلط کامل خود را اعمال کند و از دهه 1970 به آهستگي از اين تسلط امريکا کاسته شد. اشتباهات جورج بوش سبب شد تا اين روند کند، به روندي تندتر تبديل شود. و اکنون ما تسلط بي چون و چراي امريکا در جهان را از دست داده ايم و به دنياي چند قطبي وارد شده ايم. هرچند که امريکا همچنان به عنوان يکي از قدرت ها است و بدون شک بزرگ ترين قدرت جهان به شمار مي رود اما در دهه هاي آينده بايد با قدرت هاي ديگر همکاري کند. مدل کندراتيف زمانبندي متفاوتي دارد. جهان در سال 1945 از روند B اين تئوري خارج شد و وارد مرحله A اين تئوري در سيستم مدرن جهاني شد. حدود سال هاي 1967 تا 1973 به بالاترين حد خود رسيد و پس از آن روند نزولي را آغاز کرد. مرحله B در حال حاضر بيش از مرحله B سري قبل دوام آورده است و همچنان ادامه دارد. خصوصيات مرحله B به خوبي شناخته شده است و دنياي اقتصاد از دهه 1970 آن را تجربه مي کند. ميزان سود نسبت به فعاليت هاي توليدي کاهش پيدا کرده است، بخصوص در محصولاتي که بيش از همه سوده بودند.
در نتيجه سرمايه داراني که مي خواهند بيشترين ميزان سود را به دست آورند به صحنه مالي توجه کردند و مناطق مرکزي به ساير بخش هاي سيستم جهاني روي برگرداندند و به سمت دستمزدهاي کمتر و قراردادهاي ارزان تر تغيير جهت دادند. به همين دليل است که اين سرمايه داران از ديترويت و اسن و ناگويا رفتند و کارخانه هاي خود را در چين و برزيل و هند گسترش دادند. اين يک خيال واهي است اما برخي از مردم از همين خيال واهي پول هاي زيادي به دست مي آورند. اما اين خيال هاي واهي دير يا زود مي ترکند. اگر يکي بپرسد که چرا مرحله Bنظريه کندراتيف اين دوره طولاني تر بود بايد اين جواب را بدهيم که قدرت هايي مانند بانک فدرال امريکا، صندوق بين المللي پول و ساير همکاران آنها در اروپاي غربي و ژاپن همواره در بازار مداخله کرده اند. آنها درس هايي از مرحله Bاين نظريه گرفته اند.
اما محدوديت هاي ذاتي در اين مداخله ها وجود دارد. اکنون ديگر مداخله در بازار آسان نخواهد بود و حتي مي توان گفت که غير ممکن است. در گذشته وقتي رکود اقتصادي ويراني بزرگي را به بار مي آورد، اقتصاد جهاني دوباره با تکيه بر چند ابتکارات و نوآوري ها دوباره به پا مي خواست. بنابراين، زماني که مردم مي گويند که بازار بورس مي تواند دوباره رشد کند، اين آن چيزي است که آنها فکر مي کنند که اتفاق خواهد افتاد. ممکن است که چنين اتفاقي هم در چند سال آينده و يا بيشتر بيافتد. مسلما يک چيز جديدي وجود دارد که بتواند در اين روند جاي گيرد و سيستم سرمايه داري را براي حدود 500 سال سرپا نگه دارد. نماي اصلي ساختاري سرمايه داري به عنوان يک سيستم جهاني توسط قوانين مشخصي اجرا مي شود که مي توان آنها را در يک جدول قرار داد که در يک ترازمندي به سمت بالا در حرکت هستند. مشکل اين است که ساختار متوازن تمامي سيستم ها، بعد از گذشت زمان، منحني ها از فضاي تعادل فاصله مي گيرند و برگرداندن آنها به سيستم تعادل قبلي غير ممکن مي شود. چه چيزي موجب دور شدن سيستم از تعادل مي شود. بسيار واضح است. پس از گذشت 500 سال هزينه هاي اصلي توليد در سرمايه داري يعني نيروي کار، پول مصرفي و ماليات، با افزايش قيمت فروش افزايش پيدا مي کنند. امروز غير ممکن است که بتوان سود توليدات نيمه انحصاري را مانند گذشته به دست آورد.
اين بدان معنا نيست که سرمايه داري در حال سقوط است. بلکه به اين دليل است که راه خود را به خوبي پيش رفته است که در آخر به پايه هاي تجمع آتي ضربه زده است. زماني که سيستم دو شاخه مي شود چه اتفاقي مي افتد؟ پيامد فوري آن آشفتگي و هرج و مرج است که ما رد حال حاضر اين شرايط را تجربه مي کنيم و به 20 تا 50 سال ديگر نيز با اين شرايط دست و پنجه نرم خواهيم کرد. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007