جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 6386 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
تعداد صفحه :
70
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب چكيده تحقيق :
فصل اول _ طرح تحقيق
1-1مقدمه
2-1-بیان مسئله
3-1ضرورت و اهميت مسئله
4-1-اهداف پژوهش
5-1-فرضيات تحقيق
6-1- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها
فصل دوم -ادبيات و پيشينه تحقيق
1-2- مقدمه
2-2 -تعريف بهداشت رواني
3-2- هدف بهداشت رواني
4-2- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي مختلف
- نظریه روان كاوي
- نظريه يونگ
- نظريه آلفرد آدلر
- نظريه موري
- نظريه كارن هورناي
- نظريه رشد رواني _ اجتماعي اريك اريكسون
- نظريه روابط بين فردي ساليوان
- نظريه اريك فروم
- نظريه انسانگرا يانه آلپورت
- نظريه كارل راجرز
- نظريه ابراهام مازلو
- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي هستي گرايي
- نظريه ويكتور فرانكل
- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي گشتالتي
- نظريه كورت لوين
- نظريه فركس پرلز
- نظريه آلبرت اليس
- نظريه واقعيت درماني ويليام گلاسر
- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي رفتارگرايي
- نظريه اسكينر
- نظريه پاولف
- بهداشت رواني و بلوغ
- اصول برقراري رابطه انساني با نوجوانان
- اصل آماده سازي نوجوان براي زندگي در دنياي واقعي
- اصل الگو پذيري و هما نند سازي
- اصل ايجاد امنيت رواني
- اصل برقراري ارتباط كلامي و عاطفي
- عوامل موثر در تامين بهداشت رواني
- نقش خانواده در پيشگيري از پيدايش اخلالات جسمي رواني
- نقش محروميت عاطفي در بهداشت رواني
- نقش عوامل اجتماعي در بهداشت رواني
- رابطه خانواده گسسته و اختلافات خانوادگی با احساس ایمنی
رابطه احساس نا ایمنی با محیط بیرون از خانواده
- نقش ورزش در بهداشت رواني
- نقش هنر در بهداشت رواني
- نقش استرس در بهداشت روانی
- نقش مدرسه در بهداشت روانی
- پیشرفت در دروس
- امتحان
- نمره
انضباط
معلم
- تعلیم اصول بهداشت روانی به معلمان
- عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي
- سوابق تحقيقات انجام شده
فصل سوم - روش پژوهش
1-3- روش پژوهش
2-3- جامعه آماري
3-3- روش و حجم نمونه گيري
4-3- متغيرها
5-3- روايي و اعتبار
فصل چهارم - تحليل داده ها - تحليل فرضيه ها
فهرست جداول
جدول 1-4- خلاصه محاسبات داده هاي توصيفي مربوط به پيشرفت و بهداشت رواني و ساير متغيرها
جدول 2-4 - ضريب همبستگي مربوط به فرضيه اول پژوهش تجزيه وتحليل فرضيه اول
جدول3-4- ضريب همبستگي مربوط به فرضيه دوم پژوهش تحليل و تجزيه فرضيه دوم
جدول 4-4 - ضريب همبستگي مربوط به فرضيه سوم پژوهش تجزيه وتحليل سوم
جدول 5- 4- ضريب همبستگي مربوط به فرضيه چهارم پژوهش تجزيه وتحليل فرضيه چهارم
جدول 6-4- ضریب همبستگی مربوط به فرضیه پنجم پژوهش تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم
فصل پنجم
1-5- خلاصه تحقيق
2-5- نتيجه گيري
3-5- پيشنهادات
4-5- محدوديت ها
فهرست منابع ..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017