یکشنبه 4 تیر 1396
بازدید امروز : 2472 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بررسی نقش انگیزشی در بهبود اثربخشی کارکنان پارس خزر
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
تعداد صفحه :
68
قیمت :
10000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول
مقدمه 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
اهداف تحقیق 5
جنبه جدید بودن و نو آوری تحقیق 6
فرضیه تحقیق 6
متغیر های تحقیق و تعاریف عملیاتی انها 6
متغیر مستقل 6
متغیر وابسته 7
فصل دوم
آشنایی با شرکت صنعتی پارس خزر 9
بخش مهندسی 12
مهندسی صنایع: 12
قسمت طراحی : 14
آشنایی با پرسنل قسمت قالبسازی : 16
کارگاه قالبسازی 17
بخش های تولیدی شرکت : 18
توضیح راجع به فرم ها و ضمائم : 19
نکاتی جهت دانش فنی مدیریت 19
مدیریت تدارکات 21
ماهیت و وظایف واحد تدارکات 21
نقش توسعه منابع انسانی در کارایی و اثر بخشی سازمان 25
مفهوم توسعه منابع انسانی: 26
تئوری برابری Equity Theory 31
اثر بخشی و اهداف سازمان 34
هدف سازمانی 36
اثر بخشی در سازمان چیست؟ 37
کارآیی چیست؟ efficiency 39
« خواص اساسي انگيزه ها » : 43
« كاركنان از مشاغل خود چه مي خواهند ؟ » 44
فصل سوم
مسئله تحقیق 51
قلمروهای تحقیق 51
نوع تحقیق 52
جامعه اماری 52
نمونه اماری 52
روش گرد آوری اطلاعات 52
ابزار گرد آوری اطلاعات 52
فصل چهارم
تجزیه تحلیل یافته ها و داده های تحقیق 54
آزمون فرضیه وتفسیر نتایج 56
فصل پنجم
نتیجه گیری 64
منابع و ماخذ 65
پرسشنامه 66
چکیده
میتوان نتیجه گرفت که توجه به عوامل انگیزشی کارکنان و نیازهای آنها و توجه به تفاوت های فردی هر یک از کارکنان یکی از مهم ترین عواملی است که در بهره وری نیروی انسانی می توان به آن دست یافت ویکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در هر کاری برانگیختن و ایجاد انگیزه درافرادی است که آن کار را انجام می دهند . عوامل متعددی در انگیزه کاری پایین در سازمانها وجود دارند و به همین دلیل مدیریت بدنبال راهها و تکنیک هایی باید باشد که بتواند انگیزه های کارکنان خود را افزایش دهد . این کار با پرداختهای تشویق - قدردانی کتبی ویا گردش شغلی صورت می گیرد.
آگاهی از چگونگی تفاوت افراد می تواند به مدیر کمک کند تا کارکنان خود را بهتر بشناسند و در نتیجه اقداماتی انجام دهد که هدف از آن فراهم آوردن واجبات ارضای نیاز کارکنان باشد با در نظر گرفتن این که برخی از کارکنان برای مشاغل فروش , تعدادی برای مشاغل ستادی وگروهی برای مشاغل تحقیقاتی مناسبترند،آگاهی از این تفاوتها در تصمیم گیری مربوط به سازماندهی یعنی اینکه چه کسی را به چه شغلی باید گمارد می تواند مفید باشد . آگاهی از نیاز های افراد سازمانی مدیران را در دادن یا ندادن پاداش یاری می کند .عکس العمل برخی از کارکنان در مقابل پاداشهای مختلف متفاوت است واین آگاهی در زمینه تفاوت در نیازها می تواند به مدیر کمک کند تا سیستمهای منطبق با نیازهای کارکنان را طرح ریزی کند.
مقدمه
بحث انگیزش مبحثی است که امروزه شدیدا مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی صنعتی قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی رفتار انسان،پیش بینی آن ممکن نیست و مدیریت کنترل زیادی روی آن ندارد ودر نتیجه درک رفتار انسان و تاثیر مثبت بر آن می تواند بهره وری را زیاد و عملکرد را بهبود بخشد.کارشناسان در بسیاری از بررسی ها به این نتیجه رسیده اند که بیماری های روانی و استرس و افسردگی نه تنها باعث شده که کارایی کارمندان پایین بیاید وموجب کاهش میزان تولید و بازدهی شود،بلکه از مرغوبیت و کیفیت کالا ها و خدمات ارائه شده هم کاسته شده است.
وقتی گفته میشود مدیر در کار کنان انیزش ایجاد میکند منظور این است که مدیر اگاهانه با برداشتن قدم هایی سعی در تامین نیاز های کارکنان میکند تا به این وسیله کارکنان هم به میل او رفتار کنند.
وقتی مدیر در کارکنان خود انگیزش ایجاد میکند می تواند از خود بپرسد:
• چطور میتوانم کارمند خود را چالشگر و موثر باقی نگهدارم؟
• چطور میتوانم کارمند غیر مولد را به کار تشویق کنم؟
• چطور میتوانم کارمند را برای استفاده کامل از توانایی هایش تشویق کنم؟
• چطور میتوانم کارمند را برای خلاقیت در کار تشویق کنم؟
با مطالعه رفتار انسان و درک آن مدیریت قادر است راه هایی را برای پاسخ بهتر به این سوال ها پیدا کند و در جهت بهبود عملکرد کارکنان قدم بردارد. میزان کارکرد هر کارمندی از یک طرف بستگی به توانایی های او دارد واز طرف دیگر تابع انگیزش اوست. توانایی فرد یعنی اینکه فرد چه کاری را قادر است انجام دهد،یا به عبارتی چه چیزی از او بر می اید.توانایی شخص به وسیله سابقه کاری شخص و تجربه اش اندازه گرفته میشود.عامل دومی که در عملکرد کارکنان تاثیر می گزارد این است که او چه کاری ار میخواهد انجام دهد.خواستن که بستگی به انگیزش فرد داشته باشد در درون شخص قرار دارد. اگر انگیزش قوی باشد بازدهی بالاست و اگر انگیزش پاین باشد بازدهی نیز پایین خواهد بود. در نتیجه مدیران باید ان چیزی که عملکرد را بهتر تحریک میکند بشناسند و به دنبال آن شرایطی را به وجود بیاورند که موجب انگیزش قوی و مثبت شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
نیرو های مثبت و منفی از راه های گوناگون به کارکنان فرآیند ها و بهره وری تاثیر میگزارند. برخی نیروهای عمده،قابل پیش بینی یا کاملا قابل کنترل هستند وبا افزایش کنترل مدیران بر این نیروهای سازمانی پیش بینی احتمالی وقوع تغییر سازمانی یا فردی آسان تر میگردد. بنا بر این لازم است مدیر با اگاهی و اشراف کامل به این متغیر های موجود در سازمان که به عملکرد کارکنان تاثیر میگزارد آمادگی لازم برای برخورد با این عوامل مثبت و منفی را داشته تا با تبدیل این عوامل به یک فرصت،بهترین شرایط را برای کارکنان و سازمان فراهم فراهم کند.
اهداف تحقیق
اصلی ترین هدف تحقیق این است که با کمک تئوری برابری به بیان تاثیر این عامل انگیزشی بر ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن آگاهی به مدیر واحد مربوطه در زمینه عوامل تاثیر گزار بر توانایی های کارکنان این واحد میپردازد. همچنین ارائه پیشنهاداتی به مدیریت وکارکنان در جهت تقویت انگیزش افراد در سازمان که منجر به ایجاد جوی فعال تر و شاداب تر خواهد شد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017