تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
جمعه 31 فروردین 1397
بازدید امروز : 1836 نفر

موضوع : مدول نرمی ماسه
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
مدول نرمی ماسه
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

آزمایش 1
عنوان : مدول نرمی ما سه
برای تعیین مدول نرمی ماسه ابتدا از نمونه و دپوی تعیین شده نمونه برداری کرده و به روش 4 قسمتی نمونه مورد نظر آزمایش جدا می شود.
بهتر است مقدار ماسه ای که از دپو برداشته می شود از چند قسمت دپو باشد تا نسبتاً یکنواخت باشد و دانه بندی آن متنوع باشد.
نمونه ای که از قسمت 4 قسمتی به دست آمده است را درون oven قرار داده تا به صورت اشباع با سطح خشک درآید . مقدار gr1000 ماسه از نمونه جدا می شود . سپس الک های 3/8 ،4# ، 8# ، 16# ، 30# ،50# ، 100# وزن می شود و به ترتیب روی هم قرار داده می شوند (دانه های خشک شده روی الکها قرارمی گیرند . هرچند یکبار دانه ها را بهم می زنیم)
وقتی دانه ها خشک شدند آنها را روی الکها ریخته و الک خواهند شد . بعد از الک کردن ماسه تک تک الکها را با ماسه باقی مانده روی آنها وزن می کنیم و جدول زیر کامل می شود .
(مانده مصالح)/(مصالح کل)×100=مانده درصد
درصد عبوری = درصد مانده + 100
درصد تجمعی = درصد مانده اولی + درصد مانده دومی
شماره الک وزن الک وزن الک+مصالح مصالح مانده درصد مانده درصد عبوری درصد تجمعی
3/8 60/399 98/410 38/11 13/1 87/98
4# 92/480 52/688 6/207 60/20 21/78
8# 27/401 70/506 43/105 45/10 82/67
16# 29/336 14/439 85/102 2/10 62/57
30# 83/298 92/440 09/142 1/14 52/403
50# 63/295 33/538 7/242 1/24 42/19
100# 5/282 21/446 16/146 3/16 12/3
تضمینی 17/261 42/292 25/31 12/3 0
کل ماسه = 100746 یا √46 100
پس از تکمیل کردن جدول مدول نرمی ماسه را بدست آورده و بررسی می شود که آیا نمونه ماسه موردآزمایش در رنج استاندارد قرار دارد یا نه.
=(استاندارد الک روی مانده های درصد جمع)/(100 ) مدول نرمی ماسه
اگر منحنی رسم شده ماسه مورد آزمایش خارج از رنج استاندارد باشد یعنی مقداری بیشتر دانه های درشت که مربوط به محدوده شن هستند درآزمایش یافت شده .
آزمایش 2
عنوان : هم ارز ما سه – ارزش ما سه ای :
دانه های تشکیل دهنده بتن باید کاملا تمیز با شند یعنی عاری از گل و لای و دیگر ناخالصی های شیمیایی چنانچه میزان گل ولای مجاز برای شن و ماسه به ترتیب 16 و 3% می باشد . برای تعیین تمیزی ماسه از آزمایش به شرح زیر استفاده می کنند :
ابتدا gr100 ماسه که از الک شماره 4 رد شده باشد را وزن می کنند . استوانه را تا 4 اینچ به وسیله مایع استوکس پر می کنند و بعد از آن gr100 ماسه را به آرامی داخل استوانه پر از مایع می ریزند و در مدت °10 صبر می کند تا ته نشین شود . بعد از 10 دقیقه استوانه را 90 بار تکان می دهند و در درون آنرا تا ارتفاع 15 اینچ با مایع استوکس پر می کنند . دقت شود در موقع تکان داد ن استوانه ، قسمت بالای استوانه که باز است را به وسیله در پوش مناسب ببندید تا از بیرون ریختن ماسه و مایع استوکس جلوگیری شود . بعد از این مرحله به مدت 20 دقیقه صبر می کنند تا مواد مجدداً ته نشین شود بعد ازته نشین شدن 2 لایه د رقسمت پایین استوانه ایجاد می شود . لایه بالایی لای و رس و لایه ی پایینی ماسه می باشد .
ارتفاع کل H_2 و ارتفاع ماسه راH_1 فرض می کنند.
که این اعداد را پس از ته نشین شدن مجدداً می خوانیم
البته 〖 H〗_1رایکبار به صورت چشمی قرائت می کنند و یکبار به صورت دقیق بررسی می کنند که در حالت دقیق از فرمول استفاده می شود.
H_1= چشمی قرائت – 10
S_E=H_1/H_2 ×100

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007