تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
بازدید امروز : 4714 نفر

موضوع : جایگاه زنان در حکومت ساسانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جایگاه زنان در حکومت ساسانی
تعداد صفحه :
26
قیمت :
3500 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
جایگاه و حقوق ارزشمند زنان در ایران باستان
شخصیت حقوقی و مای زن
ازدواج زنان در دوره ساسانی.
شیوه رسمی و غالب دستگاه دین زرتشتی ساسانی
ویژگی های ساسانیان.
نقش زنان در فرمانروایی و حکومت.
سنجش دو زن ایرانی و عرب
اشاراتی از زبان نظام گنجوی
اشاراتی از زبان کریستیان بارقلعه
وضع اجتماعی زنان در دوره ساسانی
امتیازات زنان در دوره ساسانی
تاریخچه فمینیسم
سلطنت ایرانی به دست نخستین زن ایرانی .
چکیده
مقدمه
ساسانیان مظلومترین سلسله تاریخ ایران هستند به این دلیل که با سقوط آنها، سقوط ایران هم آغاز می شود و دلخوریها متوجه آنان میگردد. این که می گویند ساسانیان در تاریخ دست برده اند درست نیست و نسخه های تاریخی این حکومت، منابع اندیشمندان ایرانی آن دوران بوده است.
ساسانیان تعصبات دینی نداشتند، به عنوان مثال در دانشگاه « جندی شاپور » مسیحیان نیز درس میخواندند و فردوسی هم در شاهنامه از این حکومت تعریف کرده است. اتلاف طبقاتی در زمان ساسانیان وجود داشته و برپایه منابع تاریخی، خواندن و نوشتن برای همه آزاد بوده است. اردشیر بابکان نظام نوینی را در این سلسله ایجاد می کند که از ایران وارد غرب می شود. اقتصاد ساسانیان ترکیبی از سرمایه داری و سوسیالیسم بود و نکته بسیار جالب این است که همه مردم بیمه بودند، بدون این که حق بیمه و عوارض پرداخت کنند.
حق زن بیشک در قلمرو ایران باستان چنین بوده است و اصلاً کدام چالش در این زمینه وجود نداشته است و طلب حق مورد پرسش نبوده است، زیرا که هر کس خود میدانسته است که چگونه زیست کند و از چه حق و مسئولیتی در اجتماع و یا جامعه و بودگاهش برخوردار بوده است.
درود برشما که گوشه از تاریخ و گذشته پربار ایران باستان را روشن ساختید تا زنان این دیار بدانند که پیشینیان چگونه زیسته اند و از چه حقوق والایی برخوردار بودند. البته اینگونه زیست و همپیوندی از فرهنگ و بینشی بر می خیزید که روشنگرش ضمیر خود آگاه وخرد نثارگراست.
همه در این همبودگاه کوشش داشتند که که در بهتر زیستن برای خود و دیگران از همدیگر پیشی بگیرند، نه در زیرپای کردن حق دیگران و با نابودی دیگران عرض موجودی خویش؛ این بوده نماد فرهنگ فرهی و بینش بهی اندیشی و همدیگر باوری و همدیگر بیداری مردمان ایران باستان که در برگیرنده کشورهای جدا شده از این پیکر بریده است.
جایگاه و حقوق ارزشمند زنان در ایران باستان
عبارت « ایران باستان » مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با اینکه آغاز و پایان این دوره را نمی توان در زمان خاصی تجدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد؛ اما با این حال « ایران باستان » گستره ای چندین هزار ساله در طول زمان و گستردگی ای میلیون ها کیلومتر کیلومتر مربعی در پهنه مکان را در برمی گیرد. پهنه ای که حتی در یک زمان واحد، قوم ها، باورها، شیوه های زندگانی، ادیان و حکومت های گوناگونی در آن بود و باش داشته اند. دستیابی به واقعیت های تاریخی و آگاهی از شیوه های زندگانی و باورهای مردمان با چنین عبارت هایی کلی ( که گاه نتیجه نهایی آن نیز مثلاً با واژه « ارزشمند » در صورت مسئله می آید ) ممکن نمی شود.
به این ترتیب و برای دستیابی به پاسخی شایسته، در آغاز ناچار و موظفیم که یا صورت مسئله خود را اصلاح کنیم و آنرا به یک دوره کوچکتری محدود سازیم و یا واژه « ارزشمند » را از آن کنار بگذاریم.
بی طرفی و واقع نگری در کار پژوهشی حکم می کند که یک صفت کلی و نتیجه گیری نهایی را به گونه یکسان برای همه مردمان یک کشور کهنسال و گسترده و پرتنوع بکار نبریم. این شیوه، علاوه بر دور ماندن از دستیابی به واقعیت های تاریخی، موجب ضایع شدن حقوق مردان و زنانی هم می شود که بزرگترین رنج ها را از حاکمان مستبد و زورگوی زمان خود تحمل کرده اند. نسبت دادن جایگاه و حقوق شایسته و « ارزشمند » برای همگی زنان ایران باستان، نادیده انگاشتن و بی تفاوتی در برابر رنج های عمیق یک جامعه انسانی در دوره ای خاص است. این شیوه پژوهشی چه تفاوتی با این دارد که امروزه نیز حاکمان کشورهایی که در آن حقوق انسانی پایمال می شود و زنان و مردان و جوانان و اندیشمندان در زندان ها و گورستان ها و محرومیت ها و مصیبیت ها بسر می برند را جامعه ای مبتنی برحقوق و آزادی های بشری بنامند؟
شخصیت حقوقی و مالی زنان
زن ایرانی در حالی در دوره هخامنشی به یکی از بهترین جایگاه های شایسته شأن خود دست می یابد که هنوز هم در کشورهای امروزی جهان، جنبش های آزادیخواهانه و برابری جویانه زنان در آرزو و آرمان بدست آوردن آن هستند. داشتن شخصیت حقوقی و مالی مستقل، حقوق و امتیازهای برابر با مردان و گاه ( در امور خاص زنانه ) بیشتر از آنان، مدیریت و سرپرستی بنگاه های بزرگ کشاورزی و صنعتی در جامعه ای تک همسری، تنها نمونه هایی کوتاه از آن است.
اما آیا چنین دستاوردهایی در دوره زرتشتیگری عصر ساسانی نیز پایدار می ماند؟ منابع مکتوب پهلوی چه پاسخی برای پرسش ما دارند؟ آگاهی های موجود در کتاب های دینکرد ( به ویژه کتاب سوم )، ماتیگان هزار دادِستان، اندرزهای آذرباد مهرسپندان، ارداویراف نامه، شایست نشایست، وِدیوداد ( وندیداد )، روایت امید اشه و هیشتان و بسیاری منابع دیگر، وضعیت اسفبار زن ساسانی ( و عموماً مردمان آن زمان ) را به روشنی گزارش می کنند. وضعیت ناگواری که محصول حاکمیت و قدرت بلامنازع و مهار نشده موبدان دین تازه رسمیت یافته زرتشتی بوده است که خود را نمایندگان تام الاختیار خداوند بر روی زمین می دانستند و با اتکای به همین مشروعیت و با نام دین و خدا و پیامبر، پیروان تمامی ادیان و مذاهب را به نام کافر و فساد کننده بر روی زمین کشتند و نیایشگاه های آنان را به نفع آتشکده های درباری ویران کردند. آسیبی که از خشک اندیشی و خشونت های آنان به ایران زمین رسید، نه تنها موجب گسست فرهنگی و اجتماعی مردمان ایرانی و ضعف آنان در برابر نیروهای مهاجم شد، بلکه بیش از هر چیز به آیین و اندیشه های پیامبر ایران، آسیب وارد ساخت.
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007