پنج شنبه 31 1398
بازدید امروز : 1725 نفر

موضوع : مونوریل ها و مدرنترین مونوریل دنیا
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مونوریل ها و مدرنترین مونوریل دنیا
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان

هنگامي كه چند سال پيش براي اولين بار مسئولان امور شهري خبر از راه اندازي شيوه نويني در حمل و نقل عمومي پايتخت به ميان آوردند، كمتر كسي مي توانست تصور كند كه ماجراي اين شيوه جديد به مدت سه سال به درازا بكشد و هيچ سرانجامي نيابد. اين طرح نيز خيلي زود مانند بسياري از طرح هاي ديگر كه به يكباره جلوه كرد، ناگهان در انبوهي از مسائل و مشكلات فرو رفت و مثل خورشيدي كم فروغ به يكباره افول كرد.
اگرچه موضوع حمل و نقل عمومي در سال هاي دور و نزديك به عنوان يكي از مشكلات عمده پايتخت قلمداد مي شد و هميشه مديران شهري در پي چاره جويي براي حل آن بودند، اما هيچ گاه نتوانستند آن را به وادي ايمني برسانند و آن را ساماندهي كنند. اما آيا به يكباره راهي پيدا شده بود كه ناگهان همه چيز به كناري رانده شود و دريچه اي نو به اين حوزه گشوده گردد؟ آيا مونوريل مي توانست مشكل حمل و نقل پايتخت را حل كند؟ شهري كه روزانه بيش از 14 ميليون سفر شهري در درون آن رخ مي دهد و با 6هزار دستگاه اتوبوس و 40هزار دستگاه تاكسي هنوز در ساماندهي منظم سفرهاي شهروندانش به موفقيت دست نيافته بود، مي توانست با مونوريل راهي تازه در اين وادي بپيمايد؟
هر چند ظهور دير هنگام مترو نيز به اين سيستم نه چندان پويا ساماني نداده بود و مونوريل آمد تا دوباره شهروندان به اميدي تازه در روياهاي خود چنگ بزنند و سختي زندگي در تهران را راحت تر تحمل كنند. اما نه؛ مثل اينكه همه چيز تغييري اساسي كرد. شايد اكنون بتوان فارغ از تمام جنجال ها و هياهو هاي اين ماجرا، مروري به نمونه هاي جهاني مونوريل در ساير شهرهاي دنيا كرد و اين مدينه فاضله اي كه در ذهن شكل گرفته است را در ذهن خود بررسي دوباره اي كنيم.
مونوريل در جهان
شايد اندكي نااميدكننده باشد اگر بدانيم كه در سراسر دنيا تنها۳۰۰ كيلومتر مونوريل وجود دارد. تنها 15 كشور دنيا مونوريل را به عنوان بخش كوچكي از سيستم حمل و نقل در برخي شهرهاي خود به كار گرفته اند و تعداد خطوط فعال مونوريل در شهرهاي جهان تنها 47خط است. شايد عمده توجه بسياري از مديران شهري براي به كارگيري از اين سيستم در حمل و نقل عمومي خود، تنها كاركرد تزئيني و جاذبه هاي نوين تكنولوژيكي باشد. اين واقعيتي انكارناپذير است كه هيچ گاه مونوريل به صورت گسترده در سطح شهرهاي دنيا ساخته نشد تا از آن به منظور سيستمي براي حمل و نقل عمومي شهروندان استفاده كنند. در ژاپن كه به نوعي در ساخت واگن هاي مونوريل پيشتاز است، تنها 10خط مونوريل به طول 106كيلومتر وجود دارد. آمريكا دومين كشوري است كه داراي خطوط مونوريل است. اين كشور با داشتن 10خط مونوريل به طول 6/52 كيلومتر جايگاه دوم را در اختيار دارد.
نيمي از خطوط مونوريل اين كشور داراي كاركرد تفريحي است و از مونوريل به عنوان يك سيستم حمل و نقل رفاهي و غيرترانزيتي بهره مي برد. سومين كشوري كه داراي خطوط مونوريل به لحاظ طول خطوط است، مالزي بوده كه با داشتن 5 خط به طول 3/28 كيلومتر، كه نيمي از آن داراي رويكرد تفريحي است. پس از اين كشورها آلمان با 5/23كيلومتر و 3 خط و چين با 5/23 كيلومتر و با سه خط، سنگاپور با 2/10 كيلومتر و با سه خط و استراليا با 9/6كيلومتر و سه خط، انگليس با 7/4 كيلومتر و داراي 2 خط، كره با 4/4كيلومتر و دو خط در رده هاي بعدي قرار دارند.
در تمامي اين كشورها عمده سيستم حمل و نقل عمومي به عهده مترو و اتوبوس و ساير ابزار حمل و نقل عمومي است كه تنها بخش اندكي از جابه جايي هاي شهروندان در شهرهاي بزرگ را مونوريل به عهده دارد.
توان ترافيك
مونوريل هاي جهان به لحاظ ظرفيت در جهان به سه دسته تقسيم مي شوند. مونوريل هاي بزرگ، مونوريل هاي متوسط، مونوريل هاي كوچك.
مونوريل هاي بزرگ تنها در كشور ژاپن وجود دارد كه طول هر واگن آن در حدود 15 متر و ظرفيت حمل و نقل آن روزانه در حدود 8هزار تا 15 هزار نفر است. مونوريل هاي متوسط روزانه در حدود 6 هزار تا 11 هزار نفر را جابه جا مي كند و مونوريل هاي كوچك روزانه در حدود 5 هزار تا 8 هزار سفر را به عهده دارند.
از طرف ديگر مونوريل ها به لحاظ حركت داراي سه گونه است. مونوريل هاي معلق كه براي اولين بار در واپرتال(wuppertal ) آلمان از آن استفاده شد. اين نوع مونوريل روي ريل به صورت وارونه معلق بوده كه از آن به عنوان مونوريل هاي آويزان نيز ياد مي كنند. مونوريل هاي سوار بر ريل نوع ديگري از مونوريل ها هستند كه متداول ترين مونوريل هاي جهان از اين نوعند. مونوريل هاي مالزي و بخشي از مونوريل هاي آمريكا از اين نوع هستند. نوع ديگري از مونوريل ها كه البته به لحاظ كارايي چندان مورد توجه قرار نگرفته اند مونوريل هاي ايستا هستند. اين مونوريل ها از كناره ها به ريل متصل شده اند و داراي نمونه هاي كمي در جهانند.
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007