یکشنبه 9 فروردین 1399
بازدید امروز : 2647 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : ایمنی و بهره وری در کارگران.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ایمنی و بهره وری در کارگران
تعداد صفحه :
16
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
2 مقدمه
2 مواد و روشها
3 يافته ها
3 شركت نفتي Halliburto
3 مرحله اول: ارزشيابي ارگونومي
3 مكانيك بدن
4 مهندسي و طراحي تجهيزات
5 برنامه ريزي و آمادگي قبل از انجام كار
5 مرحله دوم: بررسي نتايج
6 مرحله سوم: استقرار طرح
6 -2-3 شركت نفت عمان
8 صنايع چوب نيوزيلند
8 دانشگاهUCL
9 سازمانOSH
10 بحث و نتيجه گيري
11 پيشنهادات در مورد توسعه برنامه هاي ارگونوميكي
14 منابع   ايمني و بهره وري در کارگران
چکیده
افزايش بهره وري، ايمني و به داشت شغلي نيروي كار از جمله مسائل اصلي در صنايع مي باشد. برخي مشكلات معمول در اين راستا عبارتند از طراحي نامناسب محل كار، عدم انطباق بين قابليتهاي كارگر و الزامات شغلي، وجود محيط كار و مشاغل زيان آور، طراحي نامناسب سيستم انسان -ماشين و برنامه هاي ضعيف مديري ت. اين مشكلات منجر به ايجاد مخاطرات در محل كار، ضعف سلامتي كارگران، صدمات ناشي از كار با تجهيزات، معلوليتها،كاهش بهره وري كارگر و كيفيت توليد و افزايش هزينه مي شود. هدف از اين مقاله تعيين نقش ارگونومي در طراحي ايمن كار، محيط و تجهيزات كار ، تعيين اثرات ناشي از عدم توجه توام به ارگونومي و ايمني در كار و بررسي كارها و تحقيقات انجام شده در دنيا در زمينه ارتباط بين ارگونومي و ايمني مي باشد. روش انجام اين بررسي مرور مقالات و ك تاب هاي ارگونومي و ايمني است . نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه كاربرد ارگونومي منجر به ار تقاء بهداشت، ايمني، رضايت شغلي و بهره وري كارگر مي گردد؛ به بيان ديگر رسيدن به اهداف مورد نظر صنعت بدون ملاحظه مسائل ارگونومي، بسيار دشوار است ؛ نقص ارگونومي در صنعت علت ريشه اي مخاطرات بهداشتي و ايمني محل كار مي باشد. طبق يافته ها، درصورتيكه فناوري ارگونومي بدرستي بكار گرفته شود، مي تواند موجب حذف يا كاهش صدمات و مشكلات بهداشت و ايمني شغلي در محيط كار و افزايش كارايي گردد. بسياري از مطالعات آثار مثبت كاربرداصول ارگونومي را بر طراحي ماشين، شغل، محيط كار و تاسيسات نشان داده اند . با وجود اين هنوز پذيرش و كاربر د آن در صنعت محدود است و توجه ناكافي به طراحي سيستمهاي كاري اعمال مي گردد . هرچه مديران صنايع نسبت به مسائل ارگونوميكي بي توجه تر باشند ميزان ايمني در محيطهاي كاري كاهش مي يابد.
واژه هاي كليدي: ارگونومي، ايمني، تجهيزات، محيط كار، بهره وري
مقدمه:
ارگونومي علم تطابق مشاغل با افراد است . يكي از عمده ترين دغدغه هاي مهندسين ، طراحي كار براي بهينه سازي ايمني و بهره وري است . ارگونومي در جستجوي افزايش ايمني ، كارايي و راحتي افراد توسط ساماندهي محيط كار متناسب با قابليتهاي كاربران است . اين علم به مطالعه و تحليل چگ ونگي انجام وظايف توسط افراد ، نوع تجهيزات مورد استفاده آنها ، چارچوب زماني و جنبه هاي فيزيكي و روانشناسي محيط كار مي پردازد . افزايش بهره وري ، ايمني و بهداشت شغلي نيروي كار از جمله نگرانيهاي اصلي در صنايع مي باشد. برخي مشكلات معمول در صنايع شامل طراحي نا مناسب محل كار، عدم انطباق بين قابليتهاي كارگر و الزامات شغلي، وجود محيط كار و مشاغل زيان آور، طراحي نامناسب سيستم انسان -ماشين و برنامه هاي ضعيف مديريت مي باشد . اين مشكلات منجر به ايجاد
مخاطرات در محل كار، ضعف سلامتي كارگران، صدمات ناشي از كار با تجهيزات، مع لوليتها و درعوض كاهش بهره وري كارگر و كيفيت توليد و افزايش هزينه مي شود.كاربرد مؤثر ارگونومي در طراحي سيستم كاري مي تواند تعادلي را بين ويژگيهاي كارگر و نيازهاي شغلي برقرار نمايد . اين علم،گستره وسيعي را در زمينه طراحي كار، ابزار ، تجهيزات، ماشين آلات، ايستگاه كار و سيستمها در موارد مختلف صنعتي، آموزشي، ورزشي و غيره در بر مي گيرد.
..................

تحقیقهای مشابه
بهره وری - بهره وری کارکنان در سازمان
25 صفحه - 2500 تومان
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
12 صفحه - 1500 تومان
مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
14 صفحه - 1500 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 2000 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 2000 تومان
تاثیر عوامل ساختاری سازمان بر بهره وری نیروی انسانی
9 صفحه - 1500 تومان
وظیفه بهره وری در مدیریت
6 صفحه - 1500 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه باید به بهره وری رسید
13 صفحه - 3000 تومان
رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
17 صفحه - 3000 تومان
ایمنی و بهره وری در کارگران
16 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
25 صفحه - 35000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط با OCB و بهره وری فروش 17
15 صفحه - 15000 تومان
عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 2500 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 9000 تومان
بهره وری چیست و در سازمان چگونه می توان به بهره وری رسید؟
14 صفحه - 2000 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
14 صفحه - 2000 تومان
عوامل موثربرافزایش بهره وری بانک پارسیان روش تحقیق
12 صفحه - 1500 تومان
نقش نظارت بر بهره وری نیروی انسانی
24 صفحه - 2500 تومان
بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
12 صفحه - 2000 تومان
بهره وری کارگران و چالش مدیریت امروز
12 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007